en

Darbo užmokestis

 

 

 

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos valstybės tarnautojų ir

darbuotojų vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis

                                                                                                                             (EUR)

Pareigybės pavadinimas

 

Darbuotojų

skaičius

2019m. II

ketvirtis

 

Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis

Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis

Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis

Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis

2019 m. I

ketvirtis

2019 m. II

ketvirtis

2019 m.III

ketvirtis

 2019m. IV

ketvirtis

Direktorius

1

3433

3717

   

Direktoriaus pavaduotojas

1

3961

4030

   

Kancleris

1

2735

2736

   

Skyriaus vedėjas

15

2525

2462

   

Skyriaus vedėjo vyresnysis patarėjas

11

2067

2010

   

Skyriaus vedėjo patarėjas

15

1941

1860

   

Vyriausiasis specialistas (valstybės tarnautojas)

73

1580

1575

   

Skyriaus vedėjas (pagal darbo sutartį)

2

2149

2063

   

Vyriausiasis specialistas (pagal darbo sutartį)

28

1220

1174

   

Mentorius

1

1526

1526

   

viso

148

   

* Valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis vidutinio darbo užmokesčio dydžių pasikeitimams įtakos turėjo dirbtas laikas valstybės tarnautojų pagal ES projektą kaip ekspertų, darbo stažo pasikeitimas, nedirbtų dienų dėl nedarbingumo, nemokamų atostogų, darbuotojų kaitos, ir pan.