en

Darbo užmokestis

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos valstybės tarnautojų ir

darbuotojų vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (EUR) 

 

Pareigybės pavadinimas

Vidutinis darbo užmokestis

Darbuotojų

skaičius

Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis

Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis

Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis

 

2019 m.

2020

m. II

ketvirtis

2020 m. I

ketvirtis

2020 m. II

ketvirtis

2020 m. III

ketvirtis

Direktorius

3694

1

3854

 3854  

Direktoriaus pavaduotojas

3439

1

4378

3505   

Kancleris

2710

1

2812

2959   

Skyriaus vedėjas

2408

14

2535

2531   

Skyriaus vedėjo vyresnysis patarėjas

1920

12

2032

2080   

Skyriaus vedėjo patarėjas

1851

15

2019

 1833  

Vyriausiasis specialistas (valstybės tarnautojas)

1542

64

1426

 1534  

Skyriaus vedėjas (pagal darbo sutartį)

1930

2

2022

 2176  

Vyriausiasis specialistas (pagal darbo sutartį)

1146

32

1198

 1326  

viso

 

142

   

 

 

 * Valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis vidutinio darbo užmokesčio dydžių pasikeitimams įtakos turėjo dirbtas laikas valstybės tarnautojų pagal ES projektą, darbo stažo pasikeitimas, nedirbtų dienų dėl nedarbingumo, nemokamų atostogų, darbuotojų kaitos, ir pan.