en

Darbo užmokestis

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos valstybės tarnautojų ir

darbuotojų vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (EUR) 

 

Pareigybės pavadinimas

Vidutinis darbo užmokestis

Darbuotojų

skaičius

Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis

Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis

Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis

 

2019 m.

2020

m. I

ketvirtis

2020 m. I

ketvirtis

2020 m. II

ketvirtis

2020 m. III

ketvirtis

Direktorius

3694

1

3853

   

Direktoriaus pavaduotojas

3439

1

4378

   

Kancleris

2710

1

2812

   

Skyriaus vedėjas

2408

15

2535

   

Skyriaus vedėjo vyresnysis patarėjas

1920

12

2032

   

Skyriaus vedėjo patarėjas

1851

16

2019

   

Vyriausiasis specialistas (valstybės tarnautojas)

1542

61

1426

   

Skyriaus vedėjas (pagal darbo sutartį)

1930

2

2022

   

Vyriausiasis specialistas (pagal darbo sutartį)

1146

30

1198

   

viso

 

139

   

 

 

 * Valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis vidutinio darbo užmokesčio dydžių pasikeitimams įtakos turėjo dirbtas laikas valstybės tarnautojų pagal ES projektą kaip ekspertų, darbo stažo pasikeitimas, nedirbtų dienų dėl nedarbingumo, nemokamų atostogų, darbuotojų kaitos, ir pan.