English
 
 
 
 
 
 

 

 
Vertikalus
 
Dienos klausimas
peržiūrėti rezultatus
Pasiūlykite savo klausimą

Papildoma apklausa 

Horizontalus
Vartotojo prašymo forma Spausdinimo versija

Kiekvieno prašymo tyrimo sėkmė labai priklauso nuo vartotojo pateiktos informacijos išsamumo ir tikslumo.

Prieš pateikdamas šią formą, vartotojas pirmiausia privalo raštu kreiptis į pardavėją ar paslaugos teikėją, nurodydamas savo reikalavimą. Jei per 14 kalendorinių dienų nuo raštiško kreipimosi į pardavėją ar paslaugų teikėją vartotojui nėra pateikiamas atsakymas, arba pardavėjas/paslaugos teikėjas atsisako vykdyti vartotojo reikalavimą, vartotojas turi teisę kreiptis į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą.

Prašymo formos pateikimo veiksmai:

  1. Atidaroma ir užpildoma prašymo forma;
  2. Užpildyta prašymo forma pasirašoma ir su pridedamais dokumentais siunčiama Tarnybai paštu adresu Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius (teritorinių padalinių kontaktus rasite skiltyje „Struktūra ir kontaktai"), el. paštu tarnyba@vvtat.lt arba faksu (8 5) 279 1466.

Elektroniniu būdu vartotojo prašymą galite pateikti ir prašymo nagrinėjimą stebėti per Vartotojų teisių informacinę sistemą (VTIS).

Pažymėtina, kad Valstybinėje vartotojų teisių apsaugos tarnyboje vartotojų prašymai yra nagrinėjami vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu ir Vartojimo ginčų neteisminio sprendimo procedūros taisyklėmis (taisyklės aktyvios, nuoroda: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/fb2e1a90af0811e5b12fbb7dc920ee2c )

Vartojimo ginčų neteisminio sprendimo subjektas vartotojo prašymą išnagrinėja ir sprendimą priima ne vėliau kaip per 90 dienų nuo to laiko, kai gavo šio Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymo 23 straipsnio 3 dalyje nurodytus dokumentus, jeigu kiti įstatymai nenumato kitaip. Kai dėl objektyvių priežasčių per šį terminą vartotojo prašymo nagrinėjimas negali būti baigtas, ginčus nagrinėjanti institucija gali terminą pratęsti, bet ne ilgiau kaip 30 dienų.

 

Vartotojų teisių informacinė sistema (VTIS)

 

 

 

 

Naujas būdas lengvai ir be teismo spręsti ginčus dėl ES valstybėse narėse internetu įsigytų prekių ar paslaugų: http://ec.europa.eu/odr  

Pažiūrėkite filmuką ir sužinokite, kaip tai veikia!

    

 

     

         

 
     
Kalendorius
 
Sausis Vasaris Kovas
Balandis Gegužė Birželis
Liepa Rugpjūtis Rugsėjis
Spalis Lapkritis Gruodis
Ankstesni metai    2017      
  

 


 

© Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba                                                                                                                                    
Biudžetinė įstaiga
Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, juridinio asmens kodas 188770044, tel. (8 5) 262 6751, (8 5) 262 6760, faks. (8 5) 279 1466, el. p. tarnyba@vvtat.lt                                                                                                                                                                                                                               

Duomenys apie Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre.

Sprendimas: Idamas  
naudojama: Smartweb.