English
 
 
 
 
 
 
 
Vertikalus
 
Dienos klausimas
peržiūrėti rezultatus
Pasiūlykite savo klausimą

Papildoma apklausa 

Horizontalus
Vartotojų asociacijų sąrašas Spausdinimo versija

 

Antimonopolinis Lietuvos piliečių sąjūdis (ALPIS)
Adresas: Dailidžių g. 30, 01210 Vilnius
Tel. (8 5) 2159615
Faks. (8 5) 2784728
El. p. odizap@gmail.com 
Svetainė: www.alpis.lt
Vadovas dr. Vygintas Sidzikauskas
Veiklos sritys: vartotojų perspektyvos energetikoje dalykas

Asociacija „Už sąžiningą bankininkystę“
Adresas: Adutiškio g. 3-3, 02112 Vilnius
Tel. (8 6) 987 64 44
El. p.  info@sazininga-bankininkyste.lt
Svetainė: www.sazininga-bankininkyste.lt
Vadovas: Kęstutis Kupšys, vykdomasis direktorius
Veiklos sritys: vartotojų švietimas pasitelkiant visuomenės informavimo priemones, pasiūlymų   finansinių paslaugų teikėjams teikimas, atstovavimas vartotojams nagrinėjant ginčus finansinių paslaugų srityje.

Buitinių vartotojų sąjunga
Adresas: Žirmūnų g. 104-106, 09121 Vilnius
Tel. (8 5) 276 48 65
Mob., 8 686 65887
El. p. antanas1940@gmail.com 
Svetainė: http://krantai.blogspot.com
Prezidentas Antanas Miškinis
Veiklos sritys: vartotojų švietimas ir vartotojų atstovavimas, konsultavimo programų rengimas, vartotojų viešojo intereso gynimas.

Draudėjų asociacija 
Adresas: Algirdo g. 25-19, 03219 Vilnius
Tel. (8 6) 2217735
El. p. info@dra.lt
Svetainė: www.dra.lt
Direktorius Tomas Paulauskas
Veiklos sritys: asociacijos narių, draudėjų, apdraustųjų, naudos gavėjų, vartotojų teisių bei interesų gynimas, apsauga.

Lietuvos bankų klientų asociacija 
Adresas: L. Stuokos-Gucevičiaus g. 9-10, 01122 Vilnius
Tel. (8 6) 871 77 78
El. p. info@lbka.lt
Svetainė: www.lbka.lt
Vadovas: Generalinis direktorius Rūtenis Paukštė
Veiklos sritys: vartotojų švietimas finansinių paslaugų srityje, atstovavimas vartotojams nagrinėjant ginčus, vartotojų nuomonių tyrimai.

Lietuvos Respublikiniai būsto valdymo ir priežiūros rūmai
Adresas: Stiklių g. 8, 01131 Vilnius
Tel. (8 5) 261 10 03
Mob. (8 6) 738 52 90
Faks. (8 5) 212 06 47
El. p. info@bustorumai.lt
Svetainė: www.bustorumai.lt
Vadovas: prezidentas Juozas Antanaitis
Veiklos sritys: Vilniaus miesto ir rajono daugiabučių namų savininkų bendrijų veiklos jungimas ir koordinavimas, bendrijų ir jų narių interesų atstovavimas ir gynimas.

Lietuvos vartotojų asociacija
Adresas: Jogailos g. 5-1, 01116 Vilnius
Tel., faks. (8 5) 261 90 65
Mob. tel. 8 654 01913
Mob. tel. 8 671 63857
El. p. topmas@centras.lt 
Prezidentas Stanislovas Juodvalkis
Veiklos sritys: vartotojų švietimas mažmeninės prekybos, maisto, ne maisto produktų, energetikos, internetinės prekybos, telekomunikacijų paslaugų, transporto paslaugų srityse, atstovavimas vartotojams nagrinėjant ginčus, mediacija.

Lietuvos vartotojų organizacijų aljansas
Adresas: Parko g. 3-7, 11203 Vilnius
Tel. (8 6) 113 55 09
El. p. info@consumer.lt
Svetainė: www.lvoa.lt
Vadovas: prezidentė dr. Eglė Kybartienė
7 nevyriausybinių vartotojų organizacijų susivienijimas
Veiklos sritys: Lietuvos vartotojų asociacijų interesų atstovavimas nacionaliniu ir tarptautiniu
mastu valstybės valdžios institucijose, verslo struktūrose bei nevyriausybiniame sektoriuje.

Lietuvos vartotojų institutas
Adresas: S. Konarskio g. 49, 01323 Vilnius
Tel., faks. (8 5) 231 07 11
El. p. info@vartotojai.lt 
Svetainė www.vartotojai.lt
Prezidentė Zita Čeponytė 
Veiklos sritys: atstovavimas vartotojams nagrinėjant ginčus vartotojų ginčų sprendimo ne teisme tvarka, vartotojų ir verslininkų švietimas, konsultavimo ir informavimo programų įgyvendinimas, pasiūlymų pardavėjams ir paslaugų teikėjams teikimas dėl vartotojų teisių apsaugos gerinimo, vartotojų nuomonės apie prekių ir paslaugų kokybę tyrimai.

Nacionalinė dujų, elektros ir šilumos vartotojų gynimo lyga
Adresas: Vasarnamių g. 9c, 20168 Ukmergė
Tel. (8 6) 529 83 81
El. p. kegrin@lrs.lt
Prezidentas Kęstutis Grinius
Veiklos sritys: energijos vartotojų teisių apsauga ir gynimas.

Nacionalinė finansinių paslaugų vartotojų asociacija
Adresas: Parko g. 3-7, 11203 Vilnius
Mob. (8 6) 113 55 09
El.p. info@consumer.lt
Svetainė: www.consumer.lt
Vadovas: direktorė dr. Eglė Kybartienė
Veiklos sritys: informacijos visuomenėje apie vartotojų teises bei finansinių paslaugų teikimo spragas skleidimas, jų galimų neigiamų pasekmių aiškinimas, konferencijų, seminarų, kitų renginių skirtų vartotojų teisių apsaugai organizavimas.

Nacionalinė vartotojų konfederacija
Adresas: Stiklių g. 8, 01131, Vilnius
Tel., faks. (8 5) 261 59 79
El. p. konfederacija@vartotojai.eu
Svetainė www.vartotojuskundai.lt, www.ecotopten.lt, www.consumercalssroom.eu, www.vartotojai.eu, www.vartotojuteises.lt, www.koalicija.lt.
Prezidentas Kornelijus Papšys
Veiklos sritys: vartotojų švietimas, vartotojų atstovavimas nagrinėjant ginčus, konsultavimo programų įgyvendinimas, vartotojų nuomonių bei prekių ir paslaugų kokybės tyrimai.

Vakarų Lietuvos vartotojų federacija
Adresas: Tiltų g. 8, 91248 Klaipėda
Tel. faks. (8 46) 311246
El. p. vartinfo@takas.lt
Svetainė: www.vlvf.org
Direktorė Audronė Rickuvienė 
Veiklos sritys: informavimo, konsultavimo, švietimo bei vartotojų teisėtų interesų atstovavimo paslaugos, bendradarbiavimas su tarptautinėmis organizacijomis, Valstybinėmis rinkos priežiūros institucijomis bei akademine bendruomene, NVO ir valstybės institucijų bendradarbiavimo vartotojų teisių apsaugos srityje stiprinimas.

Vartotojų ir žmogaus teisių gynimo organizacija
Adresas: Žvejų g. 42-24, 00138 Palanga
Tel. (8 460) 530 50
El. p. vartotojai@gmail.com
Pirmininkė Liucija Gineitienė
Veiklos sritys: vartotojų švietimas, atstovavimas vartotojams nagrinėjant ginčus.

Vartotojų teisių gynimo centras
Adresas: Jogailos g. 5-1, 01116 Vilnius
Tel. 8 671 63857
El. p. mmereckas@gmail.com 
Svetainė: www.vartotojucentras.lt   
Pirmininkas Paulius Mereckas
Veiklos sritys: vartotojų švietimas mažmeninės prekybos, maisto, ne maisto produktų, energetikos, internetinės prekybos, telekomunikacijų paslaugų, transporto paslaugų srityse, atstovavimas vartotojams nagrinėjant ginčus.

Vilniaus daugiabučių namų bendrijų asociacija
Adresas: Stiklių g. 8, 01131 Vilnius 
Tel. (8 5) 261 10 03
Mob. (8 6) 738 52 90
Faks. (8 5) 212 06 47
El.p. info@bustorumai.lt 
Svetaine: www.bustorumai.lt 
Vadovas: prezidentas Juozas Antanaitis
Veiklos sritys: jungti ir koordinuoti Vilniaus miesto ir rajono daugiabučių namų savininkų bendrijų veiklą, atstovauti ir ginti bendrijų ir jų narių interesus.

Vartotojų teisių institutas
Adresas: Stoties g. 5, 77156 Šiauliai 
Tel. +370 61182254
El.p. vartotojuteises@gmail.com
Svetainė: https://www.facebook.com/vartotojuteisiuinstitutas/timeline?ref=page_internal
Pirmininkas Raimundas Jokubauskas
Veiklos sritys: vartotojų teisių bei teisėtų interesų atstovavimas ir gynimas bei visuomenės švietimas. 

Lietuvos nacionalinė vartotojų federacija

Adresas:  Stiklių g. 8, 01131 Vilnius
Tel. (8 5) 261 5929
El.p. federacija@vartotojai.eu
Svetainė: http://www.vartotojuteises.lt/
Prezidentė Alvita Armanavičienė
Veiklos sritys: vartotojų teisių bei teisėtų interesų atstovavimas ir gynimas.


Žmogaus teisių apsaugos asociacija

Adresas: Draugystės g. 18-34, 68307 Marijampolė
Tel. (8 687) 98451,
El.p. zta.asociacija@gmail.com
Pirmininkė Ilona Žilinskienė
Veiklos sritys: vartotojų teisių bei teisėtų interesų atstovavimas ir gynimas, vartotojų švietimas ir konsultavimas, racionalaus vartojimo kultūros vystymas. 

 

 

 

© Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba                                                                                                                                    
Biudžetinė įstaiga
Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, juridinio asmens kodas 188770044, tel. (8 5) 262 6751, (8 5) 262 6760, faks. (8 5) 279 1466, el. p. tarnyba@vvtat.lt                                                                                                                                                                                                                               

Duomenys apie Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre.

Sprendimas: Idamas  
naudojama: Smartweb.