English
 
 
 
 
 
 

 

 
Vertikalus
 
Dienos klausimas
peržiūrėti rezultatus
Pasiūlykite savo klausimą

Papildoma apklausa 

Horizontalus
Vartotojų asociacijoms teikiama finansinė parama Spausdinimo versija

Finansinė parama 2017 metais

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro įsakymai dėl finansinės paramos vartotojų asociacijoms  skyrimo.

Kvietimas teikti paraiškas finansinei paramai gauti (paskelbimo data 2017-02-15)

Informacija apie registruotas paraiškas finansinei paramai gauti

Teisės aktai


Paraiškos forma

 Paraiškos priemonių programų finansavimui forma


Finansinė parama 2016 metais

Bendra informacija apie vartotojų asociacijų vykdytų priemonių programų įgyvendinimą

 • Nacionalinės vartotojų konfederacijos vykdytos vartotojų teisių apsaugos priemonių programos ,,AGS ir EGS galimybės Lietuvoje: vartotojų ir verslo informavimo kampanija“ ataskaita


Priemonių programos lėšų naudojimo ir įgyvendinimo ataskaita

Ataskaitą pagrindžiantys dokumentai Nr. 1, Nr. 2, Nr.3, Nr.4, Nr.5, Nr.6

 

 • Lietuvos nacionalinės vartotojų federacijos vykdytos vartotojų teisių apsaugos priemonių programos ,,Vartotojų ir verslo švietimas - raktas į efektyvų elektros ir šilumos energijos vartojimą” ataskaita

Priemonių programos lėšų naudojimo ir įgyvendinimo ataskaita

Ataskaitą pagrindžiantys dokumentai Nr. 1, Nr. 2, Nr.3

 • Lietuvos vartotojų instituto vykdytos vartotojų teisių apsaugos priemonių programos ,,Netinkamos kokybės gaminiai ir paslaugos: nauji iššūkiai ir informacijos sklaida” ataskaita

Priemonių programos lėšų naudojimo ir įgyvendinimo ataskaita

Ataskaitą pagrindžiantys dokumentai Nr. 1, Nr. 2, Nr.3, Nr.4

 • Draudėjų asociacijos vykdytos vartotojų teisių apsaugos priemonių programos „Vartotojų teisių apsauga alternatyvaus vartotojų ginčų sprendimo ir elektroninio vartotojų ginčų sprendimo srityse“  ataskaita

Priemonių programos  lėšų naudojimo ir įgyvendinimo ataskaita

Ataskaitą pagrindžiantys dokumentai Nr. 1, Nr. 2, Nr.3, Nr.4


Lietuvos Respublikos teisingumo ministro įsakymai dėl finansinės paramos vartotojų asociacijoms  skyrimo.

 Kvietimas teikti paraiškas finansinei paramai gauti (paskelbimo data 2016-02-15)

Informacija apie registruotas paraiškas finansinei paramai gauti

Teisės aktai

 Paraiškos forma

 Paraiškos priemonių programų finansavimui forma


Finansinė parama 2015 metais

Ataskaitos

Bendra informacija apie vartotojų asociacijų vykdytų priemonių programų ir projektų įgyvendinima

 •  Asociacijos „Už sąžiningą bankininkystę“ vykdytos vartotojų teisių apsaugos priemonių programos „Vartotojų teisių užtikrinimas euro įvedimo laikotarpiu“ ataskaita
Projekto lėšų naudojimo ir įgyvendinimo ataskaita
Ataskaitą pagrindžiantys dokumentai Nr.1, Nr2, Nr.3, Nr.4
 • Nacionalines vartotoju konfederacijos vykdytos vartotojų teisių apsaugos priemonių programos „Vartotojų pasitikėjimo euru skatinimas“ ataskaita
Projekto lėšų naudojimo ir įgyvendinimo ataskaita
Ataskaitą pagrindžiantys dokumentai Nr. 1, Nr. 2, Nr.3

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro įsakymai dėl finansinės paramos vartotojų asociacijoms  skyrimo.

Kvietimas teikti paraiškas finansinei paramai gauti (paskelbimo data 2014-09-15)

Informacija apie registruotas paraiškas finansinei paramai gauti

Teisės aktai

 Paraiškos forma

 Paraiškos priemonių programų finansavimui forma

 


  

 Finansinė parama 2014 metais

Ataskaitos

Bendra informacija apie vartotojų asociacijų vykdytų priemonių programų ir projektų įgyvendinima

 • Lietuvos vartotojų instituto vykdyto Europos komisijos kofinansuojamo projekto "Tapatybės vagystės: prevencija per švietimą" ataskaita. 
 Projekto lėšų naudojimo ir įgyvendinimo ataskaita 
Ataskaitą pagrindžiantys dokumentai Nr. 1, Nr. 2
 • Lietuvos nacionalinės vartotojų federacijos vykdytos vartotojų teisių apsaugos priemonių programos „Bendradarbiavimas su verslu, stiprinant vartotojų teises elektroninėje erdvėje“ ataskaita.
Projekto lėšų naudojimo ir įgyvendinimo ataskaita 
Ataskaitą pagrindžiantys dokumentai Nr.1
 • Nacionalinės vartotojų konfederacijos vykdytos vartotojų teisių apsaugos priemonių programos „Vartotojų pasitikėjimo euru skatinimas“ ataskaita.

Projekto lėšų naudojimo ir įgyvendinimo ataskaita 

Ataskaitą pagrindžiantys dokumentai Nr. 1, Nr. 2
 • Asociacijos „už sąžiningą bankininkystę“ vykdytos vartotojų teisių apsaugos priemonių programos „Vartotojų teisių užtikrinimas euro įvedimo laikotarpiu“ ataskaita.
Projekto lėšų naudojimo ir įgyvendinimo ataskaita
Ataskaitą pagrindžiantys dokumentai Nr. 1, Nr. 2 , Nr. 3, Nr. 4, Nr. 5, Nr. 6, Nr. 7, Nr. 8.


Lietuvos Respublikos teisingumo ministro įsakymai dėl finansinės paramos vartotojų asociacijoms skyrimo.

 Informacija apie registruotas paraiškas finansinei paramai gauti

Kvietimas teikti paraiškas finansinei paramai gauti (paskelbimo data 2014-03-14)

Teisės aktai

Paraiškos forma

 • Paraiškos priemonių programų finansavimui forma

 Finansinė parama 2013 metais

Ataskaitos

Bendra informacija apie vartotojų asociacijų vykdytų priemonių programų ir projektų įgyvendinima.

 • Vartotojų asociacijos "Lietuvos vartotojų institutas" vykdyto projekto "Sąžininga prekyba - informuotumo didinimas" ataskaita
 Projekto lėšų naudojimo ir įgyvendinimo ataskaita 
 Ataskaitą pagrindžiantys dokumentai Nr.1
 • Vartotojų asociacijos "Vakarų Lietuvos vartotojų federacija" vykdyto projekto "Mes dalinamės - kolektyvinis vartojimas: tausojimą, technologijas ir draugystę apimantis naujas gyvenimo būdas" ataskaita
 Projekto lėšų naudojimo ir įgyvendinimo ataskaita
 Ataskaitą pagrindžiantys dokumentai Nr.1, Nr.2Nr.3 
 • Vartotojų asociacijos "Nacionalinė finansinių paslaugų vartotojų asociacija" vykdytos priemonių programos "Greitieji kreditai: ką reikėtų žinoti?" ataskaita
 Projekto lėšų naudojimo ir įgyvendinimo ataskaita 
 Ataskaitą pagrindžiantys dokumentai Nr.1Nr.2Nr.3 
 • Vartotojų asociacijos "Nacionalinė finansinių paslaugų vartotojų asociacija" vykdytos priemonių programos "Ar saugu pirkti internetu?" ataskaita
 Projekto lėšų naudojimo ir įgyvendinimo ataskaita 
 Ataskaitą pagrindžiantys dokumentai Nr.1 , Nr.2

Finansinė parama 2013 m. 

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro įsakymai dėl finansinės paramos vartotojų asociacijoms skyrimo.


Informacija apie registruotas paraiškas finansinei paramai gauti 

Kvietimas teikti paraiškas finansinei paramai gauti (paskelbimo data 2013-02-14)

 

Teisės aktai

 • Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. vasario 07 d. nutarimu Nr. 170  "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. vasario 13 d. nutarimo Nr. 127 "Dėl finansinės paramos vartotojų asociacijoms teikimo" pakeitimo" (Žin., 2012, Nr. 22-1008)  patvirtintos Finansinės paramos vartotojų asocaicijoms taisyklės.

 Paraiška

 • Paraiškos suteikti finansinę paramą vartotojų asociacijos vykdomų vartotojų teisių apsaugos priemonių programoms įgyvendinti forma


Finansinė parama 2012 metais

Ataskaitos

Bendra informacija apie vartotojų asociacijų vykdytų priemonių programų ir projektų įgyvendinimą.

 • Vartotojų asociacijos "Lietuvos vartotojų institutas" vykdyto projekto "Vartotojų informuotumo apie teisę kreiptis į teismus didinimas" ataskaita
 • Vartotojų asociacijos "Lietuvos nacionalinė vartotojų federacija" vykdytos priemonių programos "Daugiabučių namų gyventojų atstovų (įgaliotinių) išrinkimas, apmokymas ir jų namų parengimas energetinio ūkio tvarkymui bei modernizavimui" ataskaita

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2012-04-27 įsakymas Nr. 1R-130 "Dėl finansinės paramos vartotojų asociacijai "Lietuvos vartotojų institutui" skyrimo"

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2012-04-27 įsakymas Nr. 1R-131 "Dėl finansinės paramos vartotojų asociacijai "Lietuvos nacionalinei vartotojų federacijai" skyrimo"

Informacija apie registruotas paraiškas finansinei paramai gauti 

Teisės aktai

 •  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. vasario 07 d. nutarimu Nr. 170  "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. vasario 13 d. nutarimo Nr. 127 "Dėl finansinės paramos vartotojų asociacijoms teikimo" pakeitimo" (Žin., 2012, Nr. 22-1008)  patvirtintos Finansinės paramos vartotojų asocaicijoms taisyklės.

 Paraiška

 • Paraiškos suteikti finansinę paramą vartotojų asociacijos vykdomų vartotojų teisių apsaugos priemonių programoms įgyvendinti forma


Finansinė parama 2011 metais

Teisės aktai

Paraiška

 • Paraiškos suteikti finansinę paramą vartotojų asociacijos vykdomų vartotojų teisių apsaugos priemonių programoms įgyvendinti forma

Vartotojų asociacijų, kurioms yra skirta finansinė parama, paraiškos

Ataskaitos

        •Vartotojų asociacijų pateiktos programų vykdomos ataskaitos

 


 

Finansinė parama 2010 metais

Teisės aktai

Sutartis

 • Pavyzdinė finansinės paramos teikimo vartotojų asociacijos vykdomų vartotojų teisių apsaugos priemonių programoms įgyvendinti sutarties forma

Vartotojų asociacijų, kurioms skirta finansinė parama, paraiškos

Ataskaitos

Vartotojų asociacijų įgyvendintų vartotojų teisių apsaugos priemonių programų ataskaitos

 


 

 

 

Finansinė parama 2009 metais

Teisės aktai

Sutartis

 • Pavyzdinė finansinės paramos teikimo vartotojų asociacijos vykdomų vartotojų teisių apsaugos priemonių programoms įgyvendinti sutarties forma

Ataskaitos

 • Vartotojų asociacijų įgyvendintų vartotojų teisių apsaugos priemonių programų ataskaitos

  

 

Finansinė parama 2008 metais

Teisės aktai

Paraiška
 • Paraiškos suteikti finansinę paramą vartotojų asociacijos administracinių gebėjimų stiprinimo programai įgyvendinti forma.
 • Paraiškos suteikti finansinę paramą vartotojų asociacijos vykdomų vartotojų teisių apsaugos priemonių programoms įgyvendinti forma.

Sutartis

 • Pavyzdinė finansinės paramos teikimo vartotojų asociacijos administracinių gebėjimų stiprinimo programai įgyvendinti sutarties forma.
 • Pavyzdinė finansinės paramos teikimo vartotojų asociacijos vykdomų vartotojų teisių apsaugos priemonių programoms įgyvendinti sutarties forma.

Ataskaitos

 


Finansinė parama 2007 metais

Teisės aktai

Ataskaitos

 • Vartotojų asociacijų įgyvendintų administracinių gebėjimų stiprinimo programų ataskaitos
 • Vartotojų asociacijų įgyvendintų vartotojų teisių apsaugos priemonių programų ataskaitos

 

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų, skirtų remti vartotojų asociacijas, paskirstymas 2007 m.


 

Finansinė parama 2006 metais

Teisės aktai

Paraiška


Sutartis
 • Pavyzdinė finansinės paramos teikimo vartotojų teises ginančių asociacijų institucinei veiklai vykdyti forma. (32 KB) - 2005.08.01
 • Pavyzdinė finansinės paramos teikimo vartotojų teises ginančių asociacijų vykdomų vartotojų teisių apsaugos priemonių programų įgyvendinimui forma. (34 KB) - 2005.08.01

Prašymas

 


 
   

 

Vartotojų teisių informacinė sistema (VTIS)

 

 

 

Naujas būdas lengvai ir be teismo spręsti ginčus dėl ES valstybėse narėse internetu įsigytų prekių ar paslaugų: http://ec.europa.eu/odr  

Pažiūrėkite filmuką ir sužinokite, kaip tai veikia!

    

 

     

         

 
     
Kalendorius
 
Sausis Vasaris Kovas
Balandis Gegužė Birželis
Liepa Rugpjūtis Rugsėjis
Spalis Lapkritis Gruodis
Ankstesni metai    2017      
  

 


 

© Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba                                                                                                                                    
Biudžetinė įstaiga
Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, juridinio asmens kodas 188770044, tel. (8 5) 262 6751, faks. (8 5) 279 1466, el. p. tarnyba@vvtat.lt                                                                                                                                                                                                                               

Duomenys apie Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre.

Sprendimas: Idamas  
naudojama: Smartweb.