English
 
 
 
 
 
 
 
Vertikalus
 
Dienos klausimas
peržiūrėti rezultatus
Pasiūlykite savo klausimą

Papildoma apklausa 

Horizontalus
Valstybės tarnautojų veiklos uždaviniai Spausdinimo versija

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos (toliau - Tarnyba) valstybės tarnautojų pagrindinės 2016 metų užduotys  

VALSTYBĖS TARNAUTOJO
TARNYBOS DIREKTORIAUS

EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS:

1.     Didinti Tarnybos vykdomo vartojimo ginčų neteisminio sprendimo efektyvumą, taikiai sprendžiant vartotojų ir verslo subjektų ginčus.

2.     Užtikrinti Tarnybos prevencinio pobūdžio priemonių, padedančių ūkio subjektams laikytis teisės aktų reikalavimų, įgyvendinimą.

3.     Užtikrinti Tarnybai pavestų funkcijų atlikimą Lietuvos stojimo į Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizaciją (EBPO) procese bei aktyviai atstovauti EBPO Vartotojų politikos ir kitų komitetų veikloje.

4.     Skatinti vartotojų ginčų sprendimą naudojantis Europos Komisijos sukurta elektronine ginčų sprendimo platforma.

5.     Organizuoti Vartotojų teisių apsaugos ne maisto produktų saugos srityje teisės aktais nustatytų reikalavimų teminio sąvado parengimą.

6.     Koordinuoti projektinio pasiūlymo „ES Elektroninio vartotojų ginčų sprendimo platformos integravimas į nacionalinę Vartotojų teisių informacinę sistemą“ įgyvendinimą.

VALSTYBĖS TARNAUTOJOS
TARNYBOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJOS NERINGOS BARONIENĖS

EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS:

1.     Užtikrinti Tarnybos ginčų nagrinėjimo ne teisme tvarka vykdymą, taikiai sprendžiant vartotojų ir verslo subjektų ginčus vartojimo paslaugų srityje.

2.     Organizuoti ir vykdyti Produktų saugos įstatymo pažeidimų bylų parengimą ir nagrinėjimą.

3.     Užtikrinti kokybišką pastabų ir pasiūlymų teisės aktams teikimą pagal Tarnybos kompetenciją.

4.     Bendradarbiauti su valstybės institucijomis, verslo organizacijomis ir kt. Asmenimis, siekiant spręsti iškylančias problemas vartojimo paslaugų srityje.

5.    Užtikrinti tarnybos funkcijų rinkos priežiūros srityje (vartojimo paslaugų) vykdymą.

VALSTYBĖS TARNAUTOJO
TARNYBOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO TAURINTO RUDŽIO

EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS:

1.     Dalyvauti organizuojant tinkamą Vartotojų teisių apsaugos ne maisto produktų saugos srityje teisės aktais nustatytų reikalavimų teminio sąvado parengimą.

2.     Užtikrinti tinkamą nuotolinės prekybos priežiūrą vartojimo prekių srityje, siekiant tinkamo šią sritį reguliuojančių teisės aktų reikalavimų įgyvendinimo.

3.    Užtikrinti, kad įstatymų nustatytais atvejais būtų taikomos sankcijos komercinės veiklos subjektams už Produktų saugos įstatymo pažeidimus.

4.     Užtikrinti visų besikreipusių vartotojų skundų nagrinėjimą pagal kompetenciją.

VALSTYBĖS TARNAUTOJOS

TARNYBOS PRODUKTŲ SAUGOS IR KOKYBĖS DEPARTAMENTO DIREKTORĖS RASOS PUPIENIENĖS

EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS:

1. Dalyvauti prižiūrint ir užtikrinti tinkamą kontrolinių klausimynų parengimą pagal vadovaujamam Departamentui priskirtą kompetenciją.

2. Dalyvauti peržiūrint ir užtikrinti tinkamą Vartotojų teisių apsaugos ne maisto produktų saugos srityje teisės aktais nustatytų reikalavimų teminio sąvado parengimą.

3. Analizuoti ir skelbti informaciją apie nesaugius produktus.

4. Užtikrinti tinkamą nuotolinės prekybos priežiūrą vartojimo prekių srityje, siekiant tinkamo šią sritį reguliuojančių teisės aktų reikalavimų įgyvendinimo.

5. Užtikrinti, kad įstatymų nustatytais atvejais būtų taikomos sankcijos komercinės veiklos subjektams už Produktų saugos įstatymo pažeidimus. 

VALSTYBĖS TARNAUTOJOS
TARNYBOS VARTOJIMO PASLAUGŲ SAUGOS IR KOKYBĖS DEPARTAMENTO DIREKTORĖS ŽIVILĖS KAZAKEVIČIENĖS

EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS:

1.     Didinti Tarnybos vykdomo ginčų nagrinėjimo ne teisme tvarka efektyvumą, taikiai sprendžiant vartotojų  ir verslo subjektų ginčus vartojimo paslaugų srityje.

2.     Organizuoti interneto tinklalapių, siūlančių įsigyti vartojimo paslaugas, stebėseną.

3.     Vykdyti bylų dėl Produktų saugos įstatymo pažeidimų parengimą ir nagrinėjimą, dalyvauti nagrinėjant Produktų saugos įstatymo pažeidimo bylas.

4.     Plėsti Tarnybos bendradarbiavimą su verslu, siekiant spręsti iškylančias problemas vartojimo paslaugų srityje.

5.     Užtikrinti Tarnybos funkcijų rinkos priežiūros srityje (vartojimo paslaugų) vykdymą.

VALSTYBĖS TARNAUTOJO
TARNYBOS EKONOMINIŲ INTERESŲ DEPARTAMENTO DIREKTORIAUS MAREKO MOČIULSKIO

EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS:

1.     Parengti valdžios ir nevyriausybinio sektorių bendradarbiavimo, šviečiant vartotojus gaires.

2.     Plėsti Tarnybos bendradarbiavimą su verslu, didinti verslo subjektams suteiktų viešų konsultacijų skaičių.

3.     Suteikti metodinę pagalbą organizuojant ir rengiant sociologinius vartotojų ir verslininkų nuomonių tyrimus.

4.     Organizuoti ir kontroliuoti į Tarnybos prevencinio pobūdžio priemonių, padedančių ūkio subjektams laikytis teisės aktų reikalavimų, įgyvendinimą.

 

 

© Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba                                                                                                                                    
Biudžetinė įstaiga
Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, juridinio asmens kodas 188770044, tel. (8 5) 262 6751, faks. (8 5) 279 1466, el. p. tarnyba@vvtat.lt                                                                                                                                                                                                                               

Duomenys apie Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre.

Sprendimas: Idamas  
naudojama: Smartweb.