English
 
 
 
 
 
 

 

 
Vertikalus
 
Dienos klausimas
peržiūrėti rezultatus
Pasiūlykite savo klausimą

Papildoma apklausa 

Horizontalus
Mokymai – seminarai
Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos 2017 metų mokymų-seminarų verslininkams planas

Eil. Nr.

Data ir laikas

Vieta

Mokymo–-seminaro tema

 

Atsakingas asmuo

 

Pastabos

1

2

3

4

5

6

1.

I ketv.

ALYTUS

Reikalavimai padangų teikimui į rinką.                                         

Alytaus apskrities skyriaus vyr. specialistas

A. Palenskis

 

2.

I ketv.

MARIJAMPOLĖ

Vartotojų teisių įgyvendinimas ir verslininkų pareigos nuotolinėje prekyboje.

Marijampolės apskrities skyriaus vyr. specialistė

J. Petrušauskienė

 

3.

I ketv.

MARIJAMPOLĖ

Prekyba ne prekybai skirtose patalpose: informavimo pareiga, sutarčių atsisakymo teisė.

Marijampolės apskrities skyriaus vyr. specialistė

N. Vilbikienė

 

4.

I ketv.

TELŠIAI

Kokybiškų prekių grąžinimas ir keitimas tradicinėje ir elektroninėje prekyboje.

Telšių apskrities skyriaus vyr. specialistė

I. Mitkevičienė

 

5.

I ketv.

UTENA

Statybos gaminių saugos ir ženklinimo reikalavimai.

Utenos apskrities skyriaus vedėjas N. Stasiulionis ir vyresn. specialistas S. Martinkėnas

 

6.

I ketv.

UTENA

Elektrotechnikos gaminių saugos ir ženklinimo reikalavimai.

Utenos apskrities skyriaus vedėjas N. Stasiulionis ir vyresn. specialistas S. Martinkėnas

 

7.

I ketv.

VVTAT patalpose*

Nesąžininga komercinė veikla.

Nesąžiningos komercinės veiklos ir reklamos skyriaus vedėja Milda Deimantė

 

8.

I ketv.

VVTAT patalpose*

Reikalavimai reklamai.

Nesąžiningos komercinės veiklos ir reklamos skyriaus vyriausioji specialistė Justina Miliauskaitė

 

9.

I arba II ketv.

VVTAT patalpose*

Ar Lietuvos vartotojams pateikiama išsami ir neklaidinanti informacija apie organizuotas turistines keliones?

Vartojimo paslaugų saugos ir kokybės departamento direktoriaus pavaduotoja R. Balnienė ir Turizmo ir rekreacinių paslaugų skyriaus vedėja S. Kuzienė

 

10.

II ketv.

MARIJAMPOLĖ

Kosmetikos gaminių ženklinimas.

Marijampolės apskrities skyriaus vyr. specialistė

J. Uleckienė ir Vartojimo prekių skyriaus vyr. specialistė

E. Rinkevičienė

 

11.

II ketv.

MARIJAMPOLĖ

Kosmetikos gaminių reklama.

Nesąžiningos komercinės veiklos ir reklamos skyriaus vyriausioji specialistė Ugnė Špūrienė

 

12.

II ketv.

MARIJAMPOLĖ

Reikalavimai reklamai.

Nesąžiningos komercinės veiklos ir reklamos skyriaus vyriausioji specialistė Justina Miliauskaitė

 

13.

II ketv.

TELŠIAI

Žaislų saugos ir ženklinimo reikalavimai.

Telšių apskrities skyriaus vyr. specialistė

I. Šačkuvienė

 

14.

II ketv.

TAURAGĖ

Reikalavimai cheminių medžiagų ir mišinių teikimui į rinką.

Tauragės apskrities skyriaus vyr. specialistė

L. Kairienė

 

15.

II ketv.

ALYTUS

Reikalavimai naftos produktų teikimui į rinką.

Alytaus apskrities skyriaus vyr. specialistas

A. Palenskis

 

16.

II ketv.

TAURAGĖ

Reikalavimai NP ir SND balionų teikimui į rinką.

Tauragės apskrities skyriaus vyr. specialistas

R. Knyzelis

 

17.

II ketv.

KAUNAS

Kosmetikos gaminių ženklinimas ir sauga.

Kauno apskrities skyriaus vyr. specialistė

 N. Murauskienė

 

18.

II ketv.

KAUNAS

Kosmetikos gaminių reklama.

Nesąžiningos komercinės veiklos ir reklamos skyriaus vyriausioji specialistė Justina Miliauskaitė

 

19.

II ketv.

KAUNAS

Nesąžininga komercinė veikla.

Nesąžiningos komercinės veiklos ir reklamos skyriaus vyriausioji specialistė Loreta  Andriulaitytė

 

20.

II ketv.

KLAIPĖDA

 

Kosmetikos gaminių ženklinimas ir sauga.

Klaipėdos  apskrities skyriaus vyr. specialistė

A. Šlažienė

 

21.

II ketv.

KLAIPĖDA

 

Reikalavimai statybos produktų teikimui į rinką.                                                                

Klaipėdos  apskrities skyriaus vyr. specialistė

A. Šlažienė

 

22.

II ketv.

PANEVĖŽYS

Vartotojų teisių įgyvendinimas ir verslininkų pareigos nuotolinėje prekyboje.

Panevėžio apskrities skyriaus vyr. specialistė

V. Dobrynskienė

 

23.

II ketv.

PANEVĖŽYS

Nesąžininga komercinė veikla.

Nesąžiningos komercinės veiklos ir reklamos skyriaus vyriausioji specialistė Ugnė Špūrienė

 

24.

II  ketv.

VVTAT patalpose*

Reikalavimai, keliami padangų ženklinimui, atsižvelgiant į degalų naudojimo efektyvumą ir kitus esminius parametrus.

Vartojimo prekių skyriaus vyr. specialistas V. Jusys ir Rinkos priežiūros planavimos, analizės ir kontrolės skyriaus vedėjas A. Naina

 

25.

II ketv.

UTENA

Reikalavimai, keliami padangų ženklinimui.

Utenos apskrities skyriaus vedėjas N. Stasiulionis ir vyresn. specialistas S. Martinkėnas

 

26.

II arba III ketv.

VVTAT patalpose*

Cheminio valymo paslaugų teikimo ypatumai, tendencijos bei ginčų, kylančių tarp vartotojų ir paslaugų teikėjų, problematika.

Vartojimo paslaugų saugos ir kokybės skyriaus vedėja U. Karbočiūtė ir vyr. specialistė O. Kušeliauskaitė

 

27.

II arba III ketv.

VVTAT patalpose*

Juvelyrinių gaminių grąžinimo ir keitimo ypatumai.

 

Produktų saugos ir kokybės departamento skyriaus vedėjos pavaduotoja

R. Tuganauskaitė

 

28.

II arba III ketv.

VVTAT patalpose*

Rinkos priežiūra pagal Reglamento (EB) Nr. 1223/2009 dėl kosmetikos gaminių reikalavimus.

Vartojimo prekių skyriaus vyr. specialistė

E. Rinkevičienė

 

29.

II arba III ketv.

VVTAT patalpose*

Naujausi reikalavimai, keliami mažmeninei prekybai naftos produktais bei informacijos vartotojams pateikimas.

Rinkos priežiūros planavimos, analizės ir kontrolės skyriaus vedėjas A. Naina

 

30.

III ketv.

KAUNAS

Reikalavimai mokyklinių prekių teikimui į rinką.

Kauno apskrities skyriaus vyr. specialistės N. Murauskienė ir A. Vaitoškienė

 

31.

III ketv.

KAUNAS

Žaislų saugos ir ženklinimo reikalavimai.

Kauno apskrities skyriaus vyr. specialistės

R. Ražinskienė

 

32.

III ketv.

VVTAT patalpose*

Nesąžiningų vartojimo sutarčių sąlygų nustatymo ypatumai.

Teisės skyriaus vedėja A. Kaušylienė

 

33.

III ketv.

KLAIPĖDA

Vartotojų teisių įgyvendinimas ir verslininkų pareigos nuotolinėje prekyboje.

Klaipėdos apskrities skyriaus vyr. specialistė

E. Pilitauskaitė

 

34.

III ketv.

TAURAGĖ

Vartotojų teisių įgyvendinimas ir verslininkų pareigos nuotolinėje prekyboje.

Tauragės  apskrities skyriaus vyr. specialistas

R. Pranauskas

 

35.

III ketv.

ALYTUS

Vartotojų teisių įgyvendinimas ir verslininkų pareigos nuotolinėje prekyboje.                                                                

Alytaus  apskrities skyriaus vyr. specialistė

V. Baliukonytė

 

36.

III ketv.

TELŠIAI

Elektrotechnikos ir instaliacinių gaminių sauga ir ženklinimas.

Telšių  apskrities skyriaus vyr. specialistas

E. Lenkauskas

 

37.

III ketv.

PANEVĖŽYS

Reikalavimai statybos produktų teikimui į rinką.

Panevėžio apskrities skyriaus vyr. specialistas

P. Bačiūnas

 

38.

III ketv.

UTENA

Žaislų saugos ir ženklinimo reikalavimai.

Utenos apskrities skyriaus vyr. specialistė E. Urbonienė

 

39.

III arba IV ketv.

VVTAT patalpose*

Reikalavimai, keliami el. cigaretėms ir pildikliams.

Naftos produktų bandymų laboratorijos vyr. specialistė

I. Stulgienė

 

40.

III arba IV ketv.

ŠIAULIAI

Nesąžininga komercinė veikla.

Nesąžiningos komercinės veiklos ir reklamos skyriaus vyriausioji specialistė Loreta Andriulaitytė

 

41.

III arba IV ketv.

ŠIAULIAI

Reikalavimai reklamai.

Nesąžiningos komercinės veiklos ir reklamos skyriaus vyriausioji specialistė Justina Miliauskaitė

 

42.

III arba IV ketv.

ŠIAULIAI

Reikalavimai padangų ir naftos produktų teikimui į rinką.

Šiaulių apskrities skyriaus vyr. specialistas

J. Sartauskas

 

43.

III arba IV ketv.

ŠIAULIAI

 

Reikalavimai statybos produktų teikimui į rinką.

Šiaulių apskrities skyriaus vyr. specialistas

A. Augustinas

 

44.

III arba IV ketv.

ŠIAULIAI

Elektrotechnikos gaminių saugos ir ženklinimo reikalavimai.

Šiaulių apskrities skyriaus vyr. specialistas

A. Žekonis

 

45.

III arba IV ketv.

ŠIAULIAI

Pakuočių atitikties teisinis reglamentavimas.

Šiaulių apskrities skyriaus vyr. specialistė M. Tamkevičienė ir Vartojimo prekių skyriaus vyr. specialistė

E. Rinkevičienė

 

46.

IV ketv.

MARIJAMPOLĖ

Tekstilės ženklinimo ir saugos reikalavimai.                                                               

Marijampolės apskrities skyriaus vyr. specialistė R. Bagušinskienė

 

47.

IV ketv.

TAURAGĖ

Tekstilės ženklinimo ir saugos reikalavimai.

Tauragės apskrities skyriaus vyr. specialistė

L. Kairienė

 

48.

IV ketv.

KLAIPĖDA

Nesąžininga komercinė veikla.

Nesąžiningos komercinės veiklos ir reklamos skyriaus vyriausioji specialistė Loreta Andriulaitytė

 

49.

IV ketv.

KLAIPĖDA

Reikalavimai reklamai.

Nesąžiningos komercinės veiklos ir reklamos skyriaus vyriausioji specialistė Justina Miliauskaitė

 

50.

IV ketv.

KLAIPĖDA

Žaislų saugos ir ženklinimo reikalavimai.

Klaipėdos apskrities skyriaus vyr. specialistė

V. Budriuvienė

 

51.

IV ketv.

KLAIPĖDA

Reikalavimai padangų teikimui į rinką.

Klaipėdos apskrities skyriaus vyr. specialistas

M. Krauleidys

 

52.

IV ketv.

ŠIAULIAI

Vartotojų teisių įgyvendinimas ir verslininkų pareigos nuotolinėje prekyboje.

Šiaulių apskrities skyriaus vyr. specialistės R. Bajorūnienė ir L. Gvazdikienė

 

53.

IV ketv.

PANEVĖŽYS

Reikalavimai padangų teikimui į rinką.

Panevėžio apskrities skyriaus vyr. specialistas

R. Gaušas

 

54.

IV ketv.

PANEVĖŽYS

Elektrotechnikos gaminių saugos ir ženklinimo reikalavimai.

Panevėžio apskrities skyriaus vyr. specialistas E. Tilindis ir Rinkos priežiūros planavimo, analizės ir kontrolės skyriaus vyr. specialistas A. Žalpys

 

55.

IV ketv.

VVTAT patalpose*

Apdorotų gaminių identifikavimas ir jų atskyrimas  nuo kitų gaminių grupių, Reglamento (ES) Nr. 528/2012 reikalavimai apdorotiems gaminiams ir jų įgyvendinio būdai. Apdorotų gaminių tiekėjų pareigos.

Naftos produktų bandymų laboratorijos vyr. specialistė

I. Stulgienė ir Vartojimo prekių skyriaus vyr. specialistė

E. Rinkevičienė

 

56.

IV ketv.

UTENA

Verslininkų teisės ir pareigos vykdant nuotolinę prekybą.

Utenos apskrities skyriaus vedėjas N. Stasiulionis ir vyr. specialistė J. Skersienė

 

57.

IV ketv.

UTENA

Kosmetikos gaminių saugos ir ženklinimo reikalavimai.

Utenos apskrities skyriaus vyr. specialistė E. Urbonienė

 

58.

Bus patikslinta

MARIJAMPOLĖ

Pakuočių atitikties teisinis reglamentavimas.

Vartojimo prekių skyriaus vyr. specialistė

E. Rinkevičienė

 

59.

Bus patikslinta

KAUNAS

Reikalavimai, keliami elektroninėms cigaretėms ir pildikliams.

Kauno apskrities skyriaus vyr. specialistas A. Dzikas

 

60.

Bus patikslinta

VVTAT patalpose*

Kokybiškų prekių grąžinimas elektroninėje ir tradicinėje prekyboje.

Produktų saugos ir kokybės departamento direktoriaus pavaduotoja

R. Tuganauskaitė ir Vartojimo prekių skyriaus vyr. specialistė S. Šližytė

 

61.

Bus patikslinta

VVTAT patalpose*

Vartotojų teisių įgyvendinimo problematika elektroninės prekybos srityje.

Vartojimo prekių skyriaus vyr. specialistės S. Šližytė ir A. Zalėskaitė

 

62.

Bus patikslinta

VVTAT patalpose*

Elektrotechnikos gaminių saugos ir ženklinimo reikalavimai.

Rinkos priežiūros planavimo, analizės ir kontrolės skyriaus vyr. specialistas A. Žalpys

 

 

* - 103 kab., Vilniaus g. 25, Vilnius

_________________________________


Atgal Spausdinimo versija Archyvas

Vartotojų teisių informacinė sistema (VTIS)

 

 

 

 

Naujas būdas lengvai ir be teismo spręsti ginčus dėl ES valstybėse narėse internetu įsigytų prekių ar paslaugų: http://ec.europa.eu/odr  

Pažiūrėkite filmuką ir sužinokite, kaip tai veikia!

    

 

     

         

 
     
Kalendorius
 
Sausis Vasaris Kovas
Balandis Gegužė Birželis
Liepa Rugpjūtis Rugsėjis
Spalis Lapkritis Gruodis
Ankstesni metai    2017      
  

 


 

© Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba                                                                                                                                    
Biudžetinė įstaiga
Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, juridinio asmens kodas 188770044, tel. (8 5) 262 6751, (8 5) 262 6760, faks. (8 5) 279 1466, el. p. tarnyba@vvtat.lt                                                                                                                                                                                                                               

Duomenys apie Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre.

Sprendimas: Idamas  
naudojama: Smartweb.