English
 
 
 
 
 
 

 

 
Vertikalus
 
Dienos klausimas
peržiūrėti rezultatus
Pasiūlykite savo klausimą

Papildoma apklausa 

Horizontalus
"Baltasis sąrašas ne maisto produktų srityje" Spausdinimo versija

Įgyvendinant Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarimo Nr. 511 „Dėl institucijų atliekamų priežiūros funkcijų optimizavimo“ nuostatas ir siekiant ūkio subjektams sudaryti galimybę būti įtrauktiems į Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos (toliau – Tarnyba) „Baltąjį sąrašą ne maisto produktų srityje“, 2016 m. vasario 11 d. Tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. 1–55 buvo patvirtinta Ūkio subjekto, siekiančio būti įtrauktu į Tarnybos „Baltąjį sąrašą ne maisto produktų srityje“, deklaracijos forma (toliau – Deklaracija) ir Produktų saugos rizikos valdymo anketos forma (toliau – Anketa).

Ūkio subjektai, norintys patekti į „Baltąjį sąrašą ne maisto produktų srityje“, gali pateikti užpildytą Anketą Tarnybai. Pagal vertinimo kriterijus atlikus pateiktos informacijos analizę, būtų sprendžiama, ar ūkio subjektas gali pildyti Deklaraciją, kad būtų įtrauktas į Tarnybos „Baltąjį sąrašą ne maisto produktų srityje“.

Anketoje pateiktos informacijos vertinimas ir analizė atliekama vadovaujantis šiais vertinimo kriterijais:

1.1.      pagal patikrinimo rezultatus:

1.1.1.      nepadarė žalos vartotojo sveikatai ir turtui dėl ūkio subjekto platinamų ne maisto produktų;

1.1.2.     nenustatyta, kad ūkio subjektas per pastaruosius 4 metus būtų pateikęs į rinką pavojingus ne maisto produktus;

1.1.3.      ūkio subjektui nebuvo taikytos administracinės poveikio priemonės.

1.2.      pagal vadybos lygį:

1.2.1.      valdomi produktų platinimo procesai:

1.2.1.1.      įdiegta Kokybės vadybos sistema (toliau – KVS) pagal ISO 9001, ISO 14000 ar kita;

1.2.1.2.      taikoma produktų saugos/kokybės kontrolės procedūra pirkimui ir pardavimui;

1.2.2.            darbuotojai pagal kompetenciją susipažinę su įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatytais produktų saugos reikalavimais;

1.2.3.     ūkio subjektas bendradarbiauja (konsultuojasi, teikia informaciją) su Tarnyba.

 Ūkio subjektams, atitikusiems vertinimo kriterijus ir kurių rizikingumo lygis žemiausias bei priežiūra mažiausiai intensyvi, bus pasiūlyta pasirašyti Deklaraciją bei ją pateikti Tarnybai.

 Tarnyba įsipareigoja ūkio subjektams taikyti priežiūros sąlygas, mažinančias jiems tenkančią administracinę naštą, – metus laiko neplanuoti patikrinimų ūkio subjektuose, įtrauktuose į Tarnybos „Baltąjį sąrašą ne maisto produktų srityje“.  Patikrinimus atlikti tik nustačius, kad ūkio subjektas pateikė į rinką galimai nesaugius ne maisto produktus, arba gavus vartotojo skundą.

Vartotojų teisių informacinė sistema (VTIS)

 

 

 

 

Naujas būdas lengvai ir be teismo spręsti ginčus dėl ES valstybėse narėse internetu įsigytų prekių ar paslaugų: http://ec.europa.eu/odr  

Pažiūrėkite filmuką ir sužinokite, kaip tai veikia!

    

 

     

         

 
     
Kalendorius
 
Sausis Vasaris Kovas
Balandis Gegužė Birželis
Liepa Rugpjūtis Rugsėjis
Spalis Lapkritis Gruodis
Ankstesni metai    2017      
  

 


 

© Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba                                                                                                                                    
Biudžetinė įstaiga
Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, juridinio asmens kodas 188770044, tel. (8 5) 262 6751, (8 5) 262 6760, faks. (8 5) 279 1466, el. p. tarnyba@vvtat.lt                                                                                                                                                                                                                               

Duomenys apie Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre.

Sprendimas: Idamas  
naudojama: Smartweb.