English
 
 
 
 
 
 
 
Vertikalus
 
Dienos klausimas
peržiūrėti rezultatus
Pasiūlykite savo klausimą

Papildoma apklausa 

Horizontalus
Ką daryti gavus nekokybiškas paslaugas? Spausdinimo versija
Kokie kriterijai apibrėžia tinkamos kokybės paslaugą?
Tinkamos kokybės paslauga vadinama tokia paslauga, kurios savybės nėra blogesnės, nei numatyta paslaugai taikomame techniniame reglamente (jeigu jis yra) ir paslaugų teikimo sutartyje.

Kaip galima nuspręsti, ar paslaugos savybės atitinka paslaugų teikimo sutarties sąlygas? 
Paslaugos savybės atitinka paslaugų teikimo sutarties sąlygas, jeigu paslauga atitinka paslaugos teikėjo nurodytus pateikiamų norminių dokumentų reikalavimus bei atitinka kokybinius rodiklius, kurių galima tikėtis atsižvelgiant į paslaugos prigimtį bei paslaugos teikėjo viešai paskelbtus  pareiškimus dėl paslaugos kokybės.

Kokia informacija turi būti suteikta vartotojui, kol jis įsigyja paslaugą?
Vartotojui, kol jis įsigyja paslaugą, paslaugos teikėjas turi raštu valstybine kalba  pateikti išsamią, tikslią ir aiškią informaciją apie paslaugą. Jei paslaugos teikėjas vartotojo raštu neinformuoja apie galimus padarinius, atsakomybė tenka paslaugos teikėjui.

Kokios vartotojo teisės paslaugos teikimo metu?
Paslaugos vartotojas turi teisę pranešęs paslaugos teikėjui keisti savo nurodymus dėl paslaugos teikimo būdo ar kitų sutarties sąlygų vykdymo, kai paslauga jau teikiama, jeigu tokie pakeitimai techniniu ir technologiniu požiūriu įmanomi.
Nutraukti paslaugos teikimo sutartį, jeigu paslaugos teikėjas laiku nepradėjo vykdyti sutarties ar, teikdamas paslaugą, pažeidžia sutarties sąlygas.
Nutraukti  paslaugos teikimo sutartį bet kuriuo metu, sumokėjus paslaugos teikėjui už atliktą darbą.


 

© Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba                                                                                                                                    
Biudžetinė įstaiga
Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, juridinio asmens kodas 188770044, tel. (8 5) 262 6751, faks. (8 5) 279 1466, el. p. tarnyba@vvtat.lt                                                                                                                                                                                                                               

Duomenys apie Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre.

Sprendimas: Idamas  
naudojama: Smartweb.