English
 
 
 
 
 
 
 
Vertikalus
 
Dienos klausimas
peržiūrėti rezultatus
Pasiūlykite savo klausimą

Papildoma apklausa 

Horizontalus
Teisės aktai Spausdinimo versija

Ūkio ministro įsakymas Nr. 4-896 „Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2014 m. balandžio 1 d. įsakymo Nr. 4-201 „Dėl Prekių ir paslaugų kainų nurodymo dvejopo kainų skelbimo laikotarpiu rekomendacijų patvirtinimo“ pakeitimo“.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. gegužės 28 d. nutarimas Nr. 487 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. birželio 26 d. nutarimo nr. 604 „Dėl Nacionalinio euro įvedimo plano bei Lietuvos visuomenės informavimo apie euro įvedimą ir komunikacijos strategijos patvirtinimo“ pakeitimo

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus 2014 m. rugpjūčio 21 d. įsakymas Nr. 1-110 Dėl ūkio subjektų patikrinimų atlikimo, protokolų surašymo ir bylų nagrinėjimo tvarkos tvirtinimo

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 22 d. nutarimas Nr. 719 „Dėl prekių ir paslaugų kainų nurodymo litais ir eurais, taip pat šiam nurodymui ir perskaičiavimui keliamų reikalavimų laikymosi priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatymas

Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2014 m. balandžio 1 d. įsakymu Nr. 4-201 patvirtintos Prekių ir paslaugų kainų nurodymo dvejopo kainų skelbimo laikotarpiu rekomendacijos

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. birželio 26 d. nutarimas Nr. 604 “Dėl Nacionalinio euro įvedimo plano ir Lietuvos visuomenės informavimo apie euro įvedimą ir komunikacijos strategijos“ patvirtinimo

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. gruodžio 4 d. nutarimas Nr. 1173 „Dėl Nacionalinio euro įvedimo plano įgyvendinimo priemonių plano patvirtinimo“

Administracinių tesės pažeidimų kodeksas

Nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymas

 

 

© Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba                                                                                                                                    
Biudžetinė įstaiga
Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, juridinio asmens kodas 188770044, tel. (8 5) 262 6751, (8 5) 262 6760, faks. (8 5) 279 1466, el. p. tarnyba@vvtat.lt                                                                                                                                                                                                                               

Duomenys apie Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre.

Sprendimas: Idamas  
naudojama: Smartweb.