English
 
 
 
 
 
 
 
Vertikalus
 
Dienos klausimas
peržiūrėti rezultatus
Pasiūlykite savo klausimą

Papildoma apklausa 

Horizontalus
Vartotojų švietimas Spausdinimo versija
Teisė į švietimą – viena iš pagrindinių vartotojų teisių

Visi esame vartotojai kai perkame prekes, naudojamės paslaugomis, vykstame atostogauti, remontuojame automobilius, būstą ir t.t. Kasdien didėjant pasiūlai ir konkurencijai, daugėjant reklaminių pranešimų, darosi sunku objektyviai įvertinti siūlomų prekių ar paslaugų kokybę ir naudingumą. Kartais net nebesusimąstome, ar mums reikalingas tam tikras daiktas, o perkame susivilioję nuolaidomis arba nesugebėdami atsispirti reklamos pagundai.

Įsigydami kasdienio vartojimo prekių, ne visada gauname tinkamos ir pakankamos informacijos, reikalingos įvertinti siūlomas prekes ir paslaugas. Kad sugebėtume išsirinkti ir įvertinti prekes ir paslaugas, o iškilus problemai žinotume kur kreiptis, reikalingas vartotojų švietimas.

Vartotojų švietimas

Vartotojų švietimas tai procesas, kurio metu vartotojams sudaromos galimybės įgyti žinių ir gebėjimų, reikalingų įsigyjant ir naudojant prekes ir paslaugas savo asmeniniams, šeimos, namų ūkio poreikiams tenkinti. Vartotojų švietime dalyvauja valstybės ir savivaldos institucijos, švietimo įstaigos, vartotojų organizacijos. Vartotojų švietimo svarbą supranta vis daugiau verslo subjektų, kadangi pasitikintis ir protingas vartotojas, reikalaujantis aukštų kokybės standartų, prisideda prie stiprios ir konkurencingos rinkos kūrimo.
 

Vartotojų švietimo schema

 Europos vartotojų centro veikla vartotojų švietimo srityje

Vartotojų švietimas nuo pat Europos vartotojų centro atidarymo 2005 m. pavasarį buvo vienu veiklos prioritetų. Europos vartotojų centras yra vienintelė tokia Lietuvoje veikianti institucija, kuri gina vartotojų teises Europoje, todėl daugiausia dėmesio ir skiriama Lietuvos žmonėms aiškinti jų, kaip vartotojų, teisėms ES rinkoje. Tuo tikslu parengti ir išleisti lankstinukai „Europos vartotojų centras pasirengęs visada Jums padėti“, informacinės kortelės su įstaigos kontaktais, kelių formatų plakatai. Dešimt pagrindinių principų, kuriais grindžiami ES teisės aktai, saugantys vartotoją, nesvarbu kurioje šalyje jis būtų, aptarti lankstinuke „Vartotojų apsauga Europos Sąjungoje“.

Europos vartotojų centrai veikia 25 Europos Sąjungos šalyse, taip pat Norvegijoje ir Islandijoje. Visi Europos vartotojų centrai priklauso ECC-Net tinklui, kuriam keliami bendri uždaviniai: vartotojų informavimas, konsultavimas, švietimas bei ugdymas ir jų interesų atstovavimas bei skundų ir pareiškimų nagrinėjimas, svarbiausių Europos Sąjungos dokumentų  pristatymas visuomenei, bendradarbiavimas su kitais centrais. Vykdant šiuos uždavinius sukaupta gausi medžiaga, kuri panaudota rengiant knygą „Patarimai vartotojams Lietuvoje ir visoje Europos Sąjungoje“. Knyga išleista 2005 m., ją gavo visos pagrindinės šalies bibliotekos, vyko knygos pristatymai.

Europos vartotojų centrai dalyvauja projektuose, kurie yra patvirtinti Europos Komisijos, norint išsiaiškinti, su kokiomis problemomis susiduria vartotojai visoje Europoje. Šiuo metu Europos vartotojų centras Lietuvoje dalyvauja šiuose projektuose: oro keleivių teisės, elektroninė prekyba, neteisminio ginčo institucijų plėtotė Europoje, pinigų keitimas ne euro zonoje esančiose šalyse ir kituose. Remiantis šių projektų duomenimis Europos vartotojų centrai leidžia informacinius leidinius, kur pateikiama išsami informacija apie problemas, su kuriomis vartotojai gali susidurti visoje Europoje. Kartu su kitais Europos vartotojų centrais atliekami tyrimai, apklausos, kurios ne tik parodo esamą padėtį, bet ir perspėja apie galimus pavojus vartotojams. Buvo išleistas lankstinukas „Informacija keliaujantiems lėktuvais“, parengta ir išleista knyga „Kelionių patarėjas“, kurioje aptartos keleivių teisės, turizmo paslaugų teikimo sutartis, viešbučių užsakymas, automobilio nuoma užsienyje, skundai dėl nekokybiškų kelionės paslaugų, kaip apginti ES pažeistas vartotojo teises ir kt. Leidinys buvo pristatomas visuomenei, skirta ir bibliotekoms.

Vartotojų švietimui taip pat pasitarnauja EVC interneto svetainė www.ecc.lt  , straipsniai spaudoje, radijo ir televizijos reportažai, rengiamos konferencijos, seminarai, darbo grupės, EVC pristatymai.

© Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba                                                                                                                                    
Biudžetinė įstaiga
Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, juridinio asmens kodas 188770044, tel. (8 5) 262 6751, (8 5) 262 6760, faks. (8 5) 279 1466, el. p. tarnyba@vvtat.lt                                                                                                                                                                                                                               

Duomenys apie Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre.

Sprendimas: Idamas  
naudojama: Smartweb.