English
 
 
 
 
 
 

 

 
Vertikalus
 
Dienos klausimas
peržiūrėti rezultatus
Pasiūlykite savo klausimą

Papildoma apklausa 

Horizontalus
Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos priimti teisės aktai Spausdinimo versija

     Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos vidaus tvarkos taisyklės

  Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus 2016 m. sausio 25d. įsakymas Nr. 1-26 "Dėl vartojimo sutarčių nesąžiningų sąlygų taikymo požiūriu stebėsenos (monitoringo) srities 2016 m. patvirtinimo"
   Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus 2015 m. sausio 26 d. įsakymas Nr. 1-13 "Dėl reklamos stebėsenos (monitoringo) srities 2015 m. patvirtinimo"
   Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus 2015 m. sausio 26 d. įsakymas Nr. 1-12 " Dėl nesąžiningos komercinės veiklos stebėsenos (monitoringo) srities 2015 m. patvirtinimo"
 

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus 2014 m. rugpjūčio 21 d. įsakymas Nr. 1-110 Dėl ūkio subjektų patikrinimų atlikimo, protokolų surašymo ir bylų nagrinėjimo tvarkos tvirtinimo

 

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus 2014 m. liepos 11 d. įsakymas Nr. 1–97 Dėl Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos teikiamų administracinių paslaugų bendro sąrašo patvirtinimo

 

 Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus 2014 m. balandžio 30 d. įsakymas Nr. 1-68 Dėl Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus 2014 m. sausio 7 d. įsakymo Nr. 1-8 ,,dėl Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos darbo reglamento pakeitimo“ pakeitimo

 

 Valstybinės vartotojų teisų apsaugos tarnybos direktoriaus 2014-03-12 įsakymas Nr. 1-45 „Dėl asmenų prašymų ir pasiteiravimų statistikos ir analizės tvarkos patvirtinimo“

 

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus 2014 m. sausio 29 d.įsakymas Nr. 1-23 Dėl šilumos tiekėjų teikiamų buitiniams šilumos vartotojams sąskaitų (mokėjimų už šilumą pranešimų) už suvartotą šilumą stebėsenos (monitoringo) sąrašo 2014 m. patvirtinimo

  Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus 2014 m. sausio 24 d. įsakymas Nr. 1-19
Dėl vartojimo sutarčių nesąžiningų sąlygų taikymo požiūriu stebėsenos (monitoringo) srities 2014 m. patvirtinimo

 

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus 2014 m. sausio 2 d. įsakymas Nr. 1-1 Dėl 2010 m. gegužės 14 d. Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus įsakymo Nr. 1-62 "Dėl skubaus keitimosi informacija apie pavojingus vartotojams gaminius taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus 2014 m. sausio 7 d. įsakymas Nr. 1-8 Dėl Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos darbo reglamento pakeitimo 

   Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus 2013 m. liepos 31 d. įsakymas Nr. 1-73 Dėl Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo pažeidimų nagrinėjimo taisyklių patvirtinimo
   Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus 2013 m. sausio 25 d. įsakymas Nr. 1-14 Dėl vartojimo sutarčių nesąžiningų sąlygų taikymo požiūriu stebėsenos (monitoringo) srities 2013 m. patvirtinimo
   Valstybinės vartotojų teisių apsaugps tarnybos direktoriaus 2013 m. sausio 25 d. įsakymo Nr. 1-13 Dėl šilumos tiekėjų teikiamų buitiniams šilumos vartotojams sąskaitų (mokėjimo už šilumą pranešimų) už suvartotą šilumą stebėsenos (monitoringo) sąrašo 2013 m. patvirtinimo
   Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus 2013 m. sausio 22 d. įsakymas Nr. 1-8 Dėl reklamos srities stebėsenos (monitoringo) 2013 m. patvirtinimo
   Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus 2013 m. 22 d. įsakymas Nr. 1-7 Dėl nesąžiningos komercinės veiklos stebėsenos (monitoringo) 2013 m. patvirtinimo
  Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus 2012 m. gegužės 24 d. įsakymu Nr. 1-63 patvirtintos Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos skiriamų baudų dydžio nustatymo gairės
  Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus 2011 m. lapkričio 28 d. įsakymu Nr. 1-614 patvirtintos Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos vykdomos stebėsenos (monitoringo)taisyklės
 

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus 2011 m. vasario 24 d. įsakymas Nr. 1-24 " Dėl šilumos tiekėjų sąskaitų (mokėjimo už šilumą pranešimų), teikiamų buitiniams šilumos vartotojams, vertinimo taisyklių patvirtinimo" (Žin. 2011, Nr.27-1314).

   Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus 2012 m. sausio 25 d. įsakymas Nr. 1-10 "Dėl vartojimo sutarčių nesąžiningų sąlygų taikymo požiūriu stebėsenos (monitoringo) srities 2012 m. patvirtinimo".

 

 Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus 2011 m. sausio 31 d. įsakymas Nr. 1-14 Dėl vartojimo sutarčių nesąžiningų sąlygų taikymo požiūriu stebėsenos (monitoringo) srities 2011 m. patvirtinimo

 

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus 2010 m. gegužės 14 d. įsakymas Nr. 1-62 „Dėl skubaus keitimosi informacija apie pavojingus vartotojams gaminius taisyklių patvirtinimo”.

 

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus 2010 m. kovo 25 d. įsakymas Nr. 1-41  „Dėl 2008 m. spalio 10 d. direktoriaus įsakymo Nr. 1-179 „Dėl supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių patvirtinimo" pakeitimo".

 

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus 2016 m. kovo 8 d. įsakymas Nr. 1-77 "Dėl asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo Valstybinėje vartotojų teisių apsaugos tarnyboje taisyklių patvirtinimo"

 

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus 2009 m. spalio 1 d. įsakymas Nr. 1-140 "Dėl Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus 2008 m. rugsėjo 30 d. įsakymo Nr. 1-169 "Dėl Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos darbo reglamento patvirtinimo" pakeitimo".

 

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos vidaus tvarkos taisyklės.  

 

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus 2009 m. birželio 1 d. įsakymas Nr. 1-90 "Dėl Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus 2008 m. rugsėjo 30 d. įsakymo Nr. 1-169 "Dėl Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos darbo reglamento patvirtinimo" pakeitimo". (Žin., 2009, Nr. 69-2829)

   Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus 2009 m. gegužės 22 d. įsakymas Nr. 1-84 Dėl vartojimo sutarčių nesąžiningų sąlygų taikymo požiūriu stebėsenos (monitoringo)

 

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos logotipo naudojimo taisyklės.

 

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus 2008 m. gruodžio 31 d. įsakymas Nr. 1-223 "Dėl Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus 2008 m. rugsėjo 30 d. įsakymo Nr. 1-169 "Dėl Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos darbo reglamento patvirtinimo" pakeitimo". (Žin., 2009, Nr. 6-214)

 

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus 2008 m. gruodžio 1 d. įsakymas Nr. 1-204 "Dėl Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos darbo reglamento pakeitimo". (Žin., 2008, Nr. 142-5686)

 

 

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus 2008 m. rugsėjo 30 d. įsakymas Nr. 1-169 "Dėl Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos darbo reglamento patvirtinimo". (Žin., 2008, Nr.117-4471)

 

 

 

Nacionalinės vartotojų teisių apsaugos tarybos prie Teisingumo ministerijos 2005 m. gruodžio 20 d. nutarimas Nr. 10-164 "Dėl produktų saugos kontrolės duomenų analizės ir informacijos vartotojų teisių apsaugos klausimais teikimo Nacionalinei vartotojų teisių apsaugos tarybai prie Teisingumo ministerijos taisyklių patvirtinimo". (Žin., 2006, Nr. 2-48)

 

Nacionalinės vartotojų teisių apsaugos tarybos prie Teisingumo ministerijos 2005 m. birželio 6 d. nutarimas Nr. 10-61 "Dėl gamintojų, platintojų ir paslaugų teikėjų pranešimų teikimo apie pavojingus gaminius ir paslaugas taisyklių patvirtinimo". (Žin., 2005, Nr. 74-2703) 

 

 

Vartotojų teisių informacinė sistema (VTIS)

 

 

 

 

Naujas būdas lengvai ir be teismo spręsti ginčus dėl ES valstybėse narėse internetu įsigytų prekių ar paslaugų: http://ec.europa.eu/odr  

Pažiūrėkite filmuką ir sužinokite, kaip tai veikia!

    

 

     

         

 
     
Kalendorius
 
Sausis Vasaris Kovas
Balandis Gegužė Birželis
Liepa Rugpjūtis Rugsėjis
Spalis Lapkritis Gruodis
Ankstesni metai    2017      
  

 


 

© Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba                                                                                                                                    
Biudžetinė įstaiga
Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, juridinio asmens kodas 188770044, tel. (8 5) 262 6751, faks. (8 5) 279 1466, el. p. tarnyba@vvtat.lt                                                                                                                                                                                                                               

Duomenys apie Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre.

Sprendimas: Idamas  
naudojama: Smartweb.