English
 
 
 
 
 
 
 
Vertikalus
 
Dienos klausimas
peržiūrėti rezultatus
Pasiūlykite savo klausimą

Papildoma apklausa 

Horizontalus
Licencijos Spausdinimo versija

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba (toliau – Tarnyba) vadovaudamasi Tarnybos direktoriaus 2016 m. kovo 22 d. įsakymu Nr. 1–85 priima paraiškas gauti/pakeisti nuolatinės potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros licenciją ar gauti nuolatinės potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros licencijos dublikatą.

Nuoroda į elektroninę paslaugą.

Licencijų vykdyti nuolatinę potencialiai pavojingų įrenginių priežiūrą išdavimo aprašymas


Juridinių asmenų, norinčių gauti nuolatinės potencialiai pavojingų įrenginių (išskyrus energetikos įrenginius) priežiūros licenciją, paraiškos forma

Nuolatinės potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros licencijų registracijos žurnalas

Nuolatinės potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros licencijų registras (nuo 2016 m.)

Įrangos, prietaisų ir priemonių, reikalingų nuolatinei potencialiai pavojingų įrenginių priežiūrai vykdyti, sąrašas
________________________________________

Teisinė informacija:

Lietuvos Respublikos potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymas;

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. balandžio 24 d. nutarimu Nr. 391 patvirtintos Nuolatinės potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros licencijavimo taisyklės;

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 29 d. nutarimu Nr. 817 patvirtintų Teisės aktų, būtinų Lietuvos Respublikos potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymui įgyvendinti;

Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymas;

Lietuvos Respublikos paslaugų įstatymas;

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458 patvirtintos Valstybės rinkliavų objekto sąrašo, šios rinkliavos dydžių ir mokėjimo ir grąžinimo taisyklės;

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875 patvirtintos Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklės;

Dokumentų rengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos vyriausiojo archyvaro  2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-117.

Nuolatinės potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros licencijos forma, patvirtinta Tarnybos direktoriaus 2016 m. kovo 22 d. įsakymu Nr. 1–85.

Tel. pasiteiravimui: (8 5) 261 0319, (8 5) 205 5415 arba (8 5) 212 1727.

© Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba                                                                                                                                    
Biudžetinė įstaiga
Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, juridinio asmens kodas 188770044, tel. (8 5) 262 6751, (8 5) 262 6760, faks. (8 5) 279 1466, el. p. tarnyba@vvtat.lt                                                                                                                                                                                                                               

Duomenys apie Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre.

Sprendimas: Idamas  
naudojama: Smartweb.