English
 
 
 
 
 
 
 
Vertikalus
 
Dienos klausimas
peržiūrėti rezultatus
Pasiūlykite savo klausimą

Papildoma apklausa 

Horizontalus
ICPEN Spausdinimo versija
Belgija - ICPEN prezidentė  

2012 m. liepos 1-ąją Belgija perėmė pirmininkavimą ICPEN. Nuo 1998-1999 m., kai Belgija pirmą kartą pirmininkavo šiam Tarptautiniam vartotojų teisių apsaugos ir gynimo tinklui pasaulis ir pats Tinklas labai pasikeitė: organizacija vienija beveik dvigubai daugiau narių ir toliau auga. Tinklas susiduria su didžiuliais iššūkiais ne tik siekiant sutalpinti ar apjungti narius, bet ir rasti visoms pasaulio šalims tinkamas ar aktualias strategines veiklos krytis, kad šio Tinklo veikla būtų įdomi ir naudinga. 2012 m. spalio 9-12 d. Belgija Gento mieste surengė Gerosios praktikos mokymus ir kasmetinę Tinklo narių konferenciją. Kitų metų pavasarį t.y. 2013 m. balandžio 16-19 d. Antverpene planuojama surengti ir antrąją konferenciją bei seminarą. Belgija pasirinko šią temą, skirtą pirmininkavimo renginiams - „Teisės nuostatų taikymo perkėlimas į kitą lygmenį“. Tinklo nariai bei jiems vadovaujanti Belgija tiki, kad atėjo laikas pradėti kurti tokias strategijas ar metodus, kurie padėtų sustiprinti ICPEN įtaką verslo atstovams. Šiuo metu ICPEN misija yra siekti dialogo su svarbiausiais tarptautiniais rinkos žaidėjais (tarptautinėmis bendrovėmis) ir pagerinti vartotojų teisių apsaugą, jų situaciją visame pasaulyje.

ICPEN 2011-2012 – Pirmininkauja Kosta Rika

Kosta Rikai pirmininkaujant ICPEN, Cynthia Zapata ICPEN prezidentei ir Kosta Rikos vartotojų apsaugos agentūros direktorei buvo labai malonu pakviesti visus tinklo narius dalyvauti ICPEN kasmetinėje konferencijoje, kuri įvyko 2012 m. vasario 28 d. ir 29 d. San Chose mieste, Kosta Rikoje. Ši konferencija - tai puiki galimybė sustiprinti koordinavimo pastangas tinkle ir išspręsti svarbius vartotojų apsaugos klausimus. ICPEN nariai iš viso pasaulio turėjo dvi dienas interaktyvių pristatymų, suburdama kartu ekspertus iš skirtingų vartotojų apsaugos sričių. Po konferencijos, toje pačioje vietoje, taip pat buvo suorganizuotos geriausios praktikos darbo grupės (2012 m. kovo 1-2 d.) Pirmininkaujanti valstybė pripažino jungtines, narių, partnerių ir svečių pastabas ir jų svarbą. Tinklo nariai taip pat su nekantrumu laukia konferencijos, kuri įvyks Gente, Belgijoje, kuri perims pirmininkavimą ICPEN nuo 2012 m. liepos pirmosios dienos ir vadovaus jam visus metus iki 2013 m. vidurio.

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, atstovaujanti Lietuvą, kartu su tokiomis ES valstybėmis narėmis, kaip Prancūzija, Portugalija, Austrija, Lietuva, Latvija, Malta, Kipras, Suomija, Italija, Slovakija, dalyvauja, įgyvendinant Europos Sąjungos finansuojamą projektą, skirtą Vartotojų apsaugos bendradarbiavimo (toliau - CPC) tinklo viešinimui. Šis projektas vykdomas pagal Europos Parlamento ir Tarybos 2004 m. spalio 27 d. Reglamentą (EB) 2004/2006 dėl nacionalinių institucijų, atsakingų už vartotojų apsaugos teisės aktų vykdymą, bendradarbiavimo. Projektui vadovauja Prancūzijos generalinis konkurencijos, vartojimo ir apgaulių prevencijos direktoratas.

Projekto, kurio trukmė yra 15 mėnesių, skaičiuojant šį terminą nuo 2010 m. spalio 1 d., veiklose yra numatyta, kad bus surengti keturi seminarai, kurių metu kompetentingų ES valstybių narių institucijų atstovai diskutuos apie galimas CPC tinklo viešinimo priemones, bendradarbiavimo ryšių plėtojimą su kompetentingomis vartotojų teisių apsaugos institucijomis, vartotojų ir verslo asociacijomis bei Europos vartotojų centrų tinklu.

2011 m. birželio 28 d. Briuselyje įvykusiam seminarui pirmininkavo Lietuva. Jo metu buvo aptarti klausimai, susiję su CPC tinklo viešinimu, t.y. projekto rezultatais, naujienlaiškio bei bendradarbiavimo susitarimo tarp nacionalinių institucijų bei Europos vartotojų centrų projekto pristatymu, šiam tikslui sukurtos darbo grupės pristatymu ir kt. Kitas susitikimas įvyks 2011 m. rugsėjo 22-23 d. Helsinkyje, Suomijoje.

Tarptautiniam vartotojų teisių apsaugos ir gynimo tinklui (ICPEN) pirmininkauja Nyderlandai

2010 m. birželio mėnesį pirmininkavimą Tarptautiniam vartotojų teisių apsaugos ir gynimo tinklui (ICPEN) perėmė Nyderlandų vartotojų apsaugos tarnyba, kuriai vadovauja p. Bernadette van Buchem. Nuoširdžiai padėkojusi Australijai už jos pirmininkavimo ICPEN 2009-2010 m. metu nuveiktus darbus – didelį žingsnį į priekį, rengiant tinklo Strategiją, ir konkretų jo Veiksmų planą, Bernadette van Buchem informavo, kad šiuo metu vyksta pasirengimas daugeliui su pirmininkavimu ICPEN susijusių, veiksmų, tarp kurių paminėtina ir pirmoji šių metų lapkričio mėnesį Noordwijke rengiama Nyderlandų konferencija, pagrindinės jos temos ir pirmininkaujančios valstybės veiklos tikslai. Kaip pažymėjo ICPEN prezidentė, jau netrukus vadovaujantis nusistovėjusia praktika valstybės narės bus kviečiamos teikti kandidatūras į Patariamąją grupę. Šios grupės nariai tiesiogiai dalyvaus ICPEN veiklos planavime ir politikos formavime.

Daugiau informacijos apie ICPEN galima rasti internete www.icpen.org

 

ICPEN (International Consumer Protection and Enforcement Network) – Tarptautinis vartotojų apsaugos ir gynimo tinklas – yra naryste paremta organizacija, susidedanti iš įvairių vyriausybinių vartotojų apsaugos institucijų iš viso pasaulio.

ICPEN pradžia siekia 1991 metus, kai Europos Sąjungos ir Europos laisvos prekybos asociacijos vartotojų apsaugos institucijos konferencijos Kopenhagoje metu nutarė įkurti rinkos priežiūros institucijų tinklą – dabartinį Tarptautinį vartotojų apsaugos ir gynimo tinklą. 1992 metų spalį Didžiosios Britanijos Sąžiningos prekybos biuro rengtos konferencijos Londone metu buvo patvirtintas ICPEN steigimo memorandumas.

ICPEN siekia plėtoti bendradarbiavimą sprendžiant tarpvalstybines vartotojų problemas bei padeda užtikrinti pasikeitimą informacija tarp tinklo narių.

 

Kiekvienais metais tinklui pirmininkauja viena iš ICPEN narių, kuriai svarbiausius organizacinius klausimus padeda spręsti taip vadinama „troika“, susidedanti iš pirmininkavusios, pirmininkaujančios ir pirmininkausiančios ICPEN šalies.

 

Bendra ICPEN veikla ir projektai

 

ICPEN nariai konferencijų metu pateikia iniciatyvų dėl įvairių bendrų veiksmų, skirtų ginti vartotojų interesus visame pasaulyje. Vienos veiklos būna vienkartinės, kitos yra vykdomos pastoviai. Galima paminėti šias daugiausiai dėmesio tarp tinklo narių sulaukusias veiklas:

 

  • Interneto naršymo diena (Internet Sweep Day) – tai specialiai nustatyta diena, kurią ICPEN narių paskirti darbuotojai naršo internetą ir ieško tinklapių tam tikra tema, kuriuos vertina pagal nustatytus kriterijus, kad išsiaiškintų, ar tuose tinklapiuose nėra klaidinančios informacijos. Šią iniciatyvą pasiūlė ir dabar ją plėtoja viena iš ICPEN narių – Australijos konkurencijos ir vartotojų komisija.
  • Apgavysčių prevencijos mėnuo (Fraud Awareness Month) – Jungtinės Karalystės Sąžiningos prekybos biuro inicijuota veikla, kai vieną mėnesį per metus (paprastai vasario arba kovo mėnesį) ICPEN šalys rengia informacinę kampaniją, nukreiptą kovai su įvairiomis vartotojų apgavystėmis. Šio mėnesio laikotarpiu vartotojams per televiziją, radiją, spaudą, internetą ir kitas komunikacines priemones teikiama informacija, kaip atpažinti apgaulę, kaip jos išvengti, kur kreiptis nukentėjus ir pan.
  • Econsumer.gov projektas – Jungtinių Amerikos Valstijų Federalinės prekybos komisijos administruojamas projektas, kuriame dalyvauja daugelis ICPEN narių. Projekto esmė yra ta, kad vartotojai internetu gali užregistruoti savo tarpvalstybinį skundą elektroninės komercijos srityje ir gauti patarimą, kur galėtų išspręsti savo ginčą neteisminiu būdu. Lietuva yra prisijungusi prie šio projekto, tačiau nedalyvauja pilnomis teisėmis, nes Taryba kol kas nėra neteisminė tarptautinių ginčų sprendimo institucija.
  • Vaikai ir mobiliais telefonais siūlomos paslaugos – tai Norvegijos atstovų inicijuota veikla ICPEN konferencijų metu. 14 ICPEN šalių dalyvavo šioje iniciatyvoje ir tyrė įvairius interneto tinklalpius, siūlančius mobiliaisiais telefonais atsisiųsti skambėjimo tonus, logotipus ar paveikslėlius. Buvo tikrinama, ar pateikiama visa informacija, ar ji yra aiški, ar nėra apgaulės ir pan.
  • Kita (Geriausios praktikos dienos, dvišalis bendradarbiavimas įvairiais klausimais).

Daugiau informacijos apie ICPEN galima rasti www.icpen.org

 

Lietuva 2003 metais kreipėsi dėl narystės ICPEN. Lietuvą atstovaujanti Nacionalinė vartotojų teisių apsaugos taryba po metų dalyvavimo stebėtojos teisėmis, 2004 metų gruodį tapo pilnateise ICPEN nare.

 

2005 m kovo 9 - 11 d., ICPEN pirmininkaujant Jungtinei Karalystei, Edinburge vykusioje Tarptautinio vartotojų apsaugos ir gynimo tinklo (ICPEN) konferencijoje buvo oficialiai paskelbta, kad Lietuva, metus dalyvavusi tinklo veikloje stebėtojos teisėmis, tapo tikrąja, turinčia balso teisę ICPEN nare.

 

Po Jungtinės Karalystės ICPEN pirmininkavimą perėmė Pietų Korėja, kuri suorganizavo du ICPEN susitikimus 2005 m. lapkritį ir 2006 m. kovą.

 

Nuo 2006 m. rugpjūčio ICPEN pirmininkauja Lenkija. Spalio mėnesį ICPEN nariai buvo susirinkę Varšuvoje.

 

2007 m. balandžio mėnesį Krokuvoje įvyko ICPEN konferencija.

 

2008 m. ICPEN pirmininkavimą perėmė Čilė.  Balandžio mėnesį Čilėje įvyko konferencija „Siekti nepasiekiamo, stiprinant vartotojų teisių apsaugą“.

 

2008 m. pirmininkavimą ICPEN perėmė Prancūzija. 2008 m. spalio 26-30 d. Paryžiuje įvyko kasmetinė konferencija „Veikla, kuria siekiama vartotojams suteikti pasitikėjimo. Vartotojas – rinkos dalyvis“.


2009 m. balandžio 1-3 d. įvyko antroji ICPEN konferencija Paryžiuje.


2009 m. ICPEN pirmininkavimą perėmė Junginės Amerikos Valstijos ir Australija. Šių metų lapkričio mėnesį tinklo narių susitikimas įvyks Sidnėjuje (Ausralija).

 

JAV Federalinė prekybos biuras sukūrė naują internetinį tinklapį vartotojams - „Piniginiai reikalai“
 
Jungtinių Amerikos Valstijų Federalinės prekybos biuras, atsižvelgdama į pastarųjų mėnesių įvykius ir ICPEN susitikimuose vykstančias diskusijas apie Pasaulinę finansų krizę, sukūrė naują internetinį puslapį (anglų kalba)
www.ftc.gov/moneymatters, skirtą įsiskolinimų turintiems asmenims; asmenims, susiduriantiems su sunkumais ieškant darbo, ar bandantiems sutaupyti bei mažiau išleisti sunkiu metu. Skiltis „Piniginiai reikalai“ siūlo trumpus patarimus, vaizdo siužetus ir nuorodas į daugiau naudingos informacijos turinčius šaltinius apie kredito grąžinimą, skolų išieškojimą, darbo paieškas ir apgaules, susijusias su darbo pasiūlymais, išperkamąją automobilių nuomą, nekilnojamo turto paskolos įmokas ir įvairius galimus sukčiavimo būdus.

 

http://www.ftc.gov/opa/2009/03/moneymatters.shtm;
http://www.ftc.gov/MoneyMatters.

 

Lietuva ICPEN veikloje

 

  • Pasikeitimas patirtimi ir geriausia praktika – Lietuva turi galimybę susipažinti su kitų šalių sėkmingomis veiklomis, problemų sprendimo būdais, kreiptis dėl informacijos į tinko narius įvairiais klausimais (pvz.: Taryba, rengdama Vartotojų apsaugos įstatymo projektą, kreipėsi į tinklo narius prašydama informacijos, ar jų šalyje nekilnojamasis turtas yra vartojimo santykių objektas).
  • Ateities problemų numatymas – daugelis vartotojų problemų, plačiai paplitusių kitose šalyse, Lietuvoje dar nėra pastebėtos arba tik pradeda plisti. Todėl labai svarbu iš anksto identifikuoti šias problemas, nustatyti jų plitimo kryptis, būdus, kovos su jomis priemones.
  • Dalyvavimas bendroje veikloje – Lietuva turi galimybę bendradarbiauti su kitomis šalimis sprendžiant tarptautines vartotojų problemas, kas vienai šaliai būtų labai sunku. Bendra patirtis kovojant su nepageidaujama informacija internetu (spam) ar įvairiomis vartotojų apgavystėmis (scam) yra labai naudinga Lietuvai ir bus ypač svarbi ateityje, kai šių problemų padaugės. 2007 m. Pietų Korėja planuoja vykdyti bendrą neteisminio tarpvalstybinių vartotojų ginčų sprendimo programą. Šioje programoje pakviesta dalyvauti ir Lietuva.
  • Dalyvavimas organizuojant ICPEN darbą – 2006 m. buvo priimtas naujas ICPEN Supratimo memorandumas, kurio rengimo darbo grupėje, tarp kitų 9 šalių, dalyvavo ir Lietuva. Šiuo metu yra rengiama ICPEN Strategija. Lietuva taip pat yra įtraukta į Strategijos rengimo darbo grupę. Tikimasi, kad ICPEN Strategija bus priimta 2007 m. pabaigoje arba 2008 m. pradžioje.

 

© Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba                                                                                                                                    
Biudžetinė įstaiga
Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, juridinio asmens kodas 188770044, tel. (8 5) 262 6751, (8 5) 262 6760, faks. (8 5) 279 1466, el. p. tarnyba@vvtat.lt                                                                                                                                                                                                                               

Duomenys apie Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre.

Sprendimas: Idamas  
naudojama: Smartweb.