English
 
 
 
 
 
 

 

 
Vertikalus
 
Dienos klausimas
peržiūrėti rezultatus
Pasiūlykite savo klausimą

Papildoma apklausa 

Horizontalus
Nutarimai dėl vartotojų ir paslaugų teikėjų ginčų sprendimo ne teismo tvarka Spausdinimo versija

VALSTYBINĖ VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBA 

VALSTYBINĖS VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBOS KOMISIJA 

NUTARIMAS 

DĖL (Duomenys neskelbtini) PRAŠYMO

2016 m. sausio 19 d. Nr. 10-25

Vilnius

Komisija, vadovaudamasi Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 27 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 28 straipsnio 1 dalimi, n u t a r i a:

1. Iš dalies patenkinti (duomenys neskelbtini) reikalavimą nutraukti su UAB „D Service“ sudarytą kosmetikos prekių prikimo-pardavimo sutartį, pripažįstant, kad vartotoja bendrovei turi sumokėti 415,20 Eur.

2. Pasiūlyti UAB „D Service“ įvykdyti Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos komisijos sprendimą iki 2016-01-29.

3. Įpareigoti UAB „D Service“ iki 2016-01-29 pranešti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai apie Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos sprendimo vykdymą arba atsisakymą jį vykdyti.

4. Per nustatytą terminą UAB „D Service“ neįvykdžius Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos sprendimo, apie tai skelbti viešai interneto tinklalapyje www.vvtat.lt.

 

 

 

Direktorius                                                                                                                Feliksas Petrauskas


 

VALSTYBINĖ VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBA 

VALSTYBINĖS VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBOS KOMISIJA 

NUTARIMAS 

DĖL (Duomenys neskelbtini) PRAŠYMO

2016 m. vasario 1 d. Nr. 10-64

Vilnius

Komisija, vadovaudamasi Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 27 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 28 straipsnio 1 dalimi, n u t a r i a:

1. Iš dalies patenkinti (duomenys neskelbtini) reikalavimą, pripažįstat, kad nutraukus Sutartis su UAB „RD INTERNATIONAL“, vartotojai turi būti grąžinta 340 EUR suma.

2. Pasiūlyti UAB „RD INTERNATIONAL“ įvykdyti Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos komisijos nutarimą iki 2016-02-19.

3. Įpareigoti UAB „RD INTERNATIONAL“ iki 2016-02-19 pranešti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai apie Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos sprendimo vykdymą arba atsisakymą jį vykdyti.

4. Per nustatytą terminą paslaugos teikėjui neįvykdžius Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos sprendimo, apie tai skelbti viešai interneto tinklapyje www.vvtat.lt.

 

 


Direktorius                                                                                                                Feliksas Petrauskas

 

VALSTYBINĖ VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBA 

VALSTYBINĖS VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBOS KOMISIJA 

NUTARIMAS 

DĖL (Duomenys neskelbtini) PRAŠYMO

2016 m. vasario 8 d. Nr. 10-72

Vilnius

Komisija, vadovaudamasi Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 27 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 28 straipsnio 1 dalimi, n u t a r i a:

1. Iš dalies patenkinti (duomenys neskelbtini) reikalavimą ir pripažinti, kad vartotojai  turi būti grąžinta 20 EUR suma.

2. Pasiūlyti paslaugų teikėjai Halinai Šareikienei įvykdyti Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos komisijos nutarimą iki 2016-02-22.

3. Įpareigoti paslaugų teikėją Haliną Šareikienę iki 2016-02-22 pranešti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai apie Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos sprendimo vykdymą arba atsisakymą jį vykdyti.

4. Per nustatytą terminą paslaugų teikėjai neįvykdžius Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos sprendimo, apie tai skelbti viešai interneto tinklalapyje www.vvtat.lt.

 Direktorius                                                                                                               Feliksas Petrauskas

  

VALSTYBINĖ VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBA 

VALSTYBINĖS VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBOS KOMISIJA 

NUTARIMAS 

DĖL (Duomenys neskelbtini) PRAŠYMO

2016 m. vasario 10 d. Nr. 10-82

Vilnius

Komisija, vadovaudamasi Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 27 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 28 straipsnio 1 dalimi, n u t a r i a:

1. Iš dalies patenkinti (duomenys neskelbtini) reikalavimą ir sumažinti UAB „P-parkas“ mokėtiną sumą iki 1 Eur.

2. Pasiūlyti UAB „P-parkas“ įvykdyti Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos komisijos nutarimą iki 2016-02-29.

3. Įpareigoti UAB „P-parkas“ iki 2016-02-29 pranešti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai apie Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos sprendimo vykdymą arba atsisakymą jį vykdyti.

4. Per nustatytą terminą UAB „P-parkas“ neįvykdžius Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos sprendimo, apie tai skelbti viešai interneto tinklalapyje www.vvtat.lt.

 

 


Direktorius                                                                                                                Feliksas Petrauskas
 

VALSTYBINĖ VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBA 

VALSTYBINĖS VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBOS KOMISIJA 

NUTARIMAS 

DĖL (Duomenys neskelbtini) PRAŠYMO

2016 m. vasario 17 d. Nr. 10-89

Vilnius

Komisija, vadovaudamasi Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 27 straipsnio 1 dalies 2 punktu bei 28 straipsnio 1 dalimi, n u t a r i a:

1. Iš dalies patenkinti (duomenys neskelbtini) reikalavimą atlyginti patirtą žalą, nurodant, kad MAXIMA LT, UAB turi vartotojai suteikti 2 EUR vertės MAXIMA LT, UAB dovanų čekį.

2. Pasiūlyti MAXIMA LT, UAB įvykdyti Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos komisijos sprendimą iki 2016-03-04.

3. Įpareigoti MAXIMA LT, UAB iki 2016-03-04 pranešti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai apie Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos sprendimo vykdymą ar atsisakymą jį vykdyti.

4. Per nustatytą terminą MAXIMA LT, UAB neįvykdžius Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos sprendimo, apie tai skelbti viešai interneto tinklapyje www.vvtat.lt

 

 

Direktorius                                                                                                                Feliksas Petrauskas
 

VALSTYBINĖ VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBA

VALSTYBINĖS VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBOS KOMISIJA 

NUTARIMAS

DĖL (Duomenys neskelbtini)  PRAŠYMO 

2016 m. kovo 4 d. Nr. 10-102

Vilnius

 

Komisija, vadovaudamasi Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 27 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 28 straipsnio 1 dalimi, n u t a r i a: 

Atmesti vartotojos (duomenys neskelbtini) reikalavimą įpareigoti Bendrovę sumažinti     400 Eur Patalpos pardavimo kainą ir pervesti šią sumą į jos nurodytą sąskaitą. 

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos sprendimas įsigalioja ir yra privalomas vykdyti, jeigu nė viena ginčo šalis per 30 dienų nuo Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos sprendimo dėl ginčo esmės priėmimo nepareiškia ieškinio bendrosios kompetencijos teisme Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – Civilinio proceso kodeksas) nustatyta tvarka, prašydama nagrinėti ginčą iš esmės.

 


 

Direktorius                                                                                                                 Feliksas Petrauskas

 

VALSTYBINĖ VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBA 

VALSTYBINĖS VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBOS KOMISIJA 

NUTARIMAS 

DĖL (Duomenys neskelbtini) PRAŠYMO

2016 m. kovo 21 d. Nr. 10-113

Vilnius

Komisija, vadovaudamasi Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 27 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 28 straipsnio 1 dalimi, n u t a r i a:

1. Patenkinti (duomenys neskelbtini) reikalavimą netaikyti kompensacijos už pažeidimo kontrolę mokesčio.

2. Pasiūlyti UAB „P-parkas“ įvykdyti Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos komisijos nutarimą iki 2016-04-04.

3. Įpareigoti UAB „P-parkas“ iki 2016-04-04 pranešti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai apie Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos sprendimo vykdymą arba atsisakymą jį vykdyti.

4. Per nustatytą terminą UAB „P-parkas“ neįvykdžius Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos sprendimo, apie tai skelbti viešai interneto tinklalapyje www.vvtat.lt.

 

 

 

Direktorius                                                                                                                Feliksas Petrauskas

 

 VALSTYBINĖ VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBA 

VALSTYBINĖS VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBOS KOMISIJA 

NUTARIMAS 

DĖL (Duomenys neskelbtini) PRAŠYMO

2016 m. balandžio 1 d. Nr. 10-128

Vilnius

Komisija, vadovaudamasi Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 27 straipsnio 1 dalies 3 punktu ir 28 straipsnio nuostatomis, n u t a r i a:

Atmesti vartotojos (duomenys neskelbtini) prašyme keliamus reikalavimus Pardavėjui neatlygintinai pašalinti prekės trūkumus ar atlyginti išlaidas jiems pašalinti.

Vartojimo ginčus nagrinėjančios institucijos sprendimas įsigalioja ir yra privalomas vykdyti, jeigu nė viena ginčo šalis per 30 dienų nuo vartojimo ginčus nagrinėjančios institucijos sprendimo dėl ginčo esmės priėmimo nepareiškia ieškinio bendrosios kompetencijos teisme Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka, prašydama nagrinėti ginčą iš esmės.

 Įsigaliojęs vartojimo ginčus nagrinėjančios institucijos sprendimas yra vykdomasis dokumentas. Jeigu šis sprendimas neįvykdomas, jis gali būti vykdomas priverstinai Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

 

 

 

Direktorius                                                                                                          Feliksas Petrauskas

  

VALSTYBINĖ VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBA

VALSTYBINĖS VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBOS KOMISIJA 

NUTARIMAS

DĖL (Duomenys neskelbtini) PRAŠYMO 

2016 m. balandžio 4 d. Nr. 10-131

Vilnius 

Komisija, vadovaudamasi Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 27 straipsnio 1 dalies 1  punkto ir 28 straipsnio nuostatomis, n u t a r i a:

1. Patenkinti vartotojo (duomenys neskelbtini) prašymą įpareigoti Bendrovę panaikinti        2015-09-30 sąskaitoje Nr. NPCG15123499 nurodytą 143,20 Eur be PVM (173,27 Eur su PVM) mokestį už paslaugą.

2. Pasiūlyti UAB ,,Namų priežiūros centras“ vykdyti vartotojo (duomenys neskelbtini)  reikalavimą iki 2016-05-13.

3. Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos sprendimas įsigalioja ir yra privalomas vykdyti, jeigu nė viena ginčo šalis per 30 dienų nuo Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos sprendimo dėl ginčo esmės priėmimo nepareiškia ieškinio bendrosios kompetencijos teisme Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka, prašydama nagrinėti ginčą iš esmės.

4. Įsigaliojęs vartojimo ginčus nagrinėjančios institucijos sprendimas yra vykdomasis dokumentas. Jeigu šis sprendimas neįvykdomas, jis gali būti vykdomas priverstinai Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

 

 


 

Direktoriaus pavaduotoja,

pavaduojanti Valstybinės vartotojų teisių

apsaugos tarnybos direktorių                                                                                  Neringa Baronienė 

VALSTYBINĖ VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBA 

VALSTYBINĖS VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBOS KOMISIJA 

NUTARIMAS 

DĖL (Duomenys neskelbtini) PRAŠYMO

2016 m. balandžio 5 d. Nr. 10-142

Vilnius

Komisija, vadovaudamasi Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 27 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 28 straipsnio 1 dalimi, n u t a r i a:

Atmesti vartotojos (duomenys neskelbtini) prašyme keliamą reikalavimą grąžinti už vairavimo mokymo paslaugas sumokėtus pinigus (530 Eur).

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos sprendimas įsigalioja ir yra privalomas vykdyti, jeigu nė viena ginčo šalis per 30 dienų nuo Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos sprendimo dėl ginčo esmės priėmimo nepareiškia ieškinio bendrosios kompetencijos teisme Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka, prašydama nagrinėti ginčą iš esmės.

Įsigaliojęs vartojimo ginčus nagrinėjančios institucijos sprendimas yra vykdomasis dokumentas. Jeigu šis sprendimas neįvykdomas, jis gali būti vykdomas priverstinai Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

 


Direktoriaus pavaduotoja,                                                                                        Neringa Baronienė

pavaduojanti Valstybinės vartotojų

teisių apsaugos tarnybos direktorių           

 


 

 

VALSTYBINĖ VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBA 

VALSTYBINĖS VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBOS KOMISIJA 

NUTARIMAS

 DĖL (Duomenys neskelbtini) PRAŠYMO 

2016 m. balandžio 5 d. Nr. 10-136      

Vilnius

 

Komisija, vadovaudamasi Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 27 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 27 straipsnio 3 dalies 9 punktu ir 28 straipsniu, n u t a r i a:

1. Patenkinti vartotojo (duomenys neskelbtini) reikalavimą nutraukti Sutartį ir sugrąžinti sumokėtus pinigus, t. y. 1050,00 EUR.  

2. Pasiūlyti UAB ,,Jutaris“ vykdyti vartotojo (duomenys neskelbtini) reikalavimą iki        2016-05-05.   

3. Vartojimo ginčus nagrinėjančios institucijos sprendimas įsigalioja ir yra privalomas vykdyti, jeigu nė viena ginčo šalis per 30 dienų nuo vartojimo ginčus nagrinėjančios institucijos sprendimo dėl ginčo esmės priėmimo nepareiškia ieškinio bendrosios kompetencijos teisme Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – Civilinio proceso kodeksas) nustatyta tvarka, prašydama nagrinėti ginčą iš esmės.

4. Įsigaliojęs vartojimo ginčus nagrinėjančios institucijos sprendimas yra vykdomasis dokumentas. Jeigu šis sprendimas neįvykdomas, jis gali būti vykdomas priverstinai Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.  

 

 

 

Direktoriaus pavaduotoja,

pavaduojanti Valstybinės vartotojų teisių

apsaugos tarnybos direktorių                                                                                    Neringa Baronienė                                                                               
 

VALSTYBINĖ VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBA 

VALSTYBINĖS VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBOS KOMISIJA 

NUTARIMAS 

DĖL (Duomenys neskelbtini) PRAŠYMO

2016 m. balandžio 5 d. Nr. 10-145

Vilnius

 Komisija, vadovaudamasi Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 27 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 27 straipsnio 3 dalies 9 punktu, 28 straipsnio nuostatomis, n u t a r i a:

1. Iš dalies patenkinti vartotojo (duomenys neskelbtini) prašyme keliamą reikalavimą, t.y. pripažinti, kad vartotojui turi būti grąžinta 30 %  už automobilio remonto darbus sumokėtų pinigų (270 Eur).

2.  Pasiūlyti Algirdui Aleksiejui vykdyti vartotojo Bronislovo Gurniko reikalavimą iki 2016-05-10.

3. Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos sprendimas įsigalioja ir yra privalomas vykdyti, jeigu nė viena ginčo šalis per 30 dienų nuo Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos sprendimo dėl ginčo esmės priėmimo nepareiškia ieškinio bendrosios kompetencijos teisme Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka, prašydama nagrinėti ginčą iš esmės.

4. Įsigaliojęs vartojimo ginčus nagrinėjančios institucijos sprendimas yra vykdomasis dokumentas. Jeigu šis sprendimas neįvykdomas, jis gali būti vykdomas priverstinai Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

 


Direktoriaus pavaduotoja,                                                                                                                                  

pavaduojanti Valstybinės vartotojų

teisių apsaugos tarnybos direktorių                                                                          Neringa Baronienė                                  

                                          


 

VALSTYBINĖ VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBA

VALSTYBINĖS VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBOS KOMISIJA

NUTARIMAS

DĖL (Duomenys neskelbtini) PRAŠYMO

2016 m. balandžio 7  d. Nr. 10-147

Vilnius

Komisija, vadovaudamasi Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 27 straipsnio 1 dalies 2 punktu bei 28 straipsnio 1 dalimi, n u t a r i a:

 Iš dalies patenkinti vartotojo (Duomenys neskelbtini) reikalavimą, t.y. grąžinti vartotojui dalį iš anksto už paslaugas sumokėtų pinigų – 23,60 EUR

Pasiūlyti UAB „Live nation Lietuva“ vykdyti vartotojo (Duomenys neskelbtini) reikalavimą iki 2016-05-02.

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos sprendimas įsigalioja ir yra privalomas vykdyti, jeigu nė viena ginčo šalis per 30 dienų nuo Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos sprendimo dėl ginčo esmės priėmimo nepareiškia ieškinio bendrosios kompetencijos teisme Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka, prašydama nagrinėti ginčą iš esmės.

Įsigaliojęs vartojimo ginčus nagrinėjančios institucijos sprendimas yra vykdomasis dokumentas. Jeigu šis sprendimas neįvykdomas, jis gali būti vykdomas priverstinai Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

 

 

Direktoriaus pavaduotoja,

pavaduojanti Valstybinės vartotojų teisių                                                                Neringa Baronienė                    
 

VALSTYBINĖ VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBA

VALSTYBINĖS VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBOS KOMISIJA 

NUTARIMAS

 DĖL (Duomenys neskelbtini) PRAŠYMO 

2016 m. balandžio 12 d. Nr. 10-159     

Vilnius

 

Komisija, vadovaudamasi Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 27 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 27 straipsnio 3 dalies 9 punktu ir 28 straipsniu, n u t a r i a:

1. Patenkinti vartotojos (duomenys neskelbtini) reikalavimą netinkamos kokybės paslaugą pakeisti tinkamos kokybės paslauga ar nutraukti Sutartį ir sugrąžinti sumokėtus pinigus, t. y. 1930,00 EUR.   

2. Pasiūlyti UAB ,,Jutaris“ vykdyti vartotojos (duomenys neskelbtini) reikalavimą iki    2016-05-12.   

3. Vartojimo ginčus nagrinėjančios institucijos sprendimas įsigalioja ir yra privalomas vykdyti, jeigu nė viena ginčo šalis per 30 dienų nuo vartojimo ginčus nagrinėjančios institucijos sprendimo dėl ginčo esmės priėmimo nepareiškia ieškinio bendrosios kompetencijos teisme Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – Civilinio proceso kodeksas) nustatyta tvarka, prašydama nagrinėti ginčą iš esmės.

4. Įsigaliojęs vartojimo ginčus nagrinėjančios institucijos sprendimas yra vykdomasis dokumentas. Jeigu šis sprendimas neįvykdomas, jis gali būti vykdomas priverstinai Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.  

 

 

 

Direktoriaus pavaduotoja,

pavaduojanti Valstybinės vartotojų teisių

apsaugos tarnybos direktorių                                                                                    Neringa Baronienė                                                                               


 


 

VALSTYBINĖ VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBA 

VALSTYBINĖS VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBOS KOMISIJA 

NUTARIMAS

 DĖL (Duomenys neskelbtini) PRAŠYMO 

2016 m. balandžio 15 d. Nr. 10-172          

Vilnius

 

Komisija, vadovaudamasi Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 27 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 27 straipsnio 3 dalies 9 punktu ir 28 straipsniu, n u t a r i a:

1. Patenkinti vartotojo (duomenys neskelbtini) reikalavimą neatlygintinai pašalinti Darbų trūkumus ar atlyginti išlaidas jiems pašalinti.  

2. Pasiūlyti Artūro Ivaško, dirbančiam pagal Individualios veiklos pažymėjimą, vykdyti vartotojo (duomenys neskelbtini) reikalavimą iki 2016-05-16.   

3. Vartojimo ginčus nagrinėjančios institucijos sprendimas įsigalioja ir yra privalomas vykdyti, jeigu nė viena ginčo šalis per 30 dienų nuo vartojimo ginčus nagrinėjančios institucijos sprendimo dėl ginčo esmės priėmimo nepareiškia ieškinio bendrosios kompetencijos teisme Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – Civilinio proceso kodeksas) nustatyta tvarka, prašydama nagrinėti ginčą iš esmės.

 4. Įsigaliojęs vartojimo ginčus nagrinėjančios institucijos sprendimas yra vykdomasis dokumentas. Jeigu šis sprendimas neįvykdomas, jis gali būti vykdomas priverstinai Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.  

 

 

 

Direktorius                                                                                                               Feliksas Petrauskas                                                                

VALSTYBINĖ VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBA 

VALSTYBINĖS VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBOS KOMISIJA 

NUTARIMAS 

DĖL (Duomenys neskelbtini) PRAŠYMO

2016 m. balandžio 22 d. Nr. 10-191

Vilnius

Komisija, vadovaudamasi Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 27 straipsnio 1 dalies 3 punktu ir 28 straipsnio nuostatomis, n u t a r i a:

Atmesti vartotojo (duomenys neskelbtini) prašyme keliamą reikalavimą UAB „Servisa ICT“ neatlygintinai pašalinti prekės trūkumus (sutaisyti prekę).

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos sprendimas įsigalioja ir yra privalomas vykdyti jeigu nė viena ginčo šalis per 30 dienų nuo Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos sprendimo dėl ginčo esmės priėmimo nepareiškia ieškinio bendrosios kompetencijos teisme Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – Civilinio proceso kodeksas) nustatyta tvarka, prašydama nagrinėti ginčą iš esmės.

Įsigaliojęs vartojimo ginčus nagrinėjančios institucijos sprendimas yra vykdomasis dokumentas. Jeigu šis sprendimas neįvykdomas, jis gali būti vykdomas priverstinai Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

 


 

Direktoriaus pavaduotoja,                                                                                                                                  

pavaduojanti Valstybinės vartotojų

teisių apsaugos tarnybos direktorių                                                                             Neringa Baronienė           

VALSTYBINĖ VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBA 

VALSTYBINĖS VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBOS KOMISIJA 

NUTARIMAS 

DĖL (Duomenys neskelbtini) PRAŠYMO

2016 m. balandžio 22 d. Nr. 10-192

Vilnius

Komisija, vadovaudamasi Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 27 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 27 straipsnio 4 dalies ir 28 straipsnio nuostatomis, n u t a r i a:

1. Patenkinti vartotojos (duomenys neskelbtini) reikalavimą neatlygintinai pašalinti pagamintų lovų trūkumus bei pateikti tinkamus priedus prie šių lovų.

2. Pasiūlyti UAB „Techpra“ vykdyti vartotojos (duomenys neskelbtini) reikalavimą iki 2016-05-27.

3. Vartojimo ginčus nagrinėjančios institucijos sprendimas įsigalioja ir yra privalomas vykdyti, jeigu nė viena ginčo šalis per 30 dienų nuo vartojimo ginčus nagrinėjančios institucijos sprendimo dėl ginčo esmės priėmimo nepareiškia ieškinio bendrosios kompetencijos teisme Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka, prašydama nagrinėti ginčą iš esmės.

4. Įsigaliojęs vartojimo ginčus nagrinėjančios institucijos sprendimas yra vykdomasis dokumentas. Jeigu šis sprendimas neįvykdomas, jis gali būti vykdomas priverstinai Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

 

 

Direktoriaus pavaduotoja,

pavaduojanti Valstybinės vartotojų teisių

apsaugos tarnybos direktorių                                                                                    Neringa Baronienė       

 VALSTYBINĖ VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBA 

VALSTYBINĖS VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBOS KOMISIJA 

NUTARIMAS 

DĖL (Duomenys neskelbtini) PRAŠYMO

2016 m. balandžio 26 d. Nr. 10-196

Vilnius

Komisija, vadovaudamasi Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 27 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 27 straipsnio 4 dalies ir 28 straipsnio nuostatomis, n u t a r i a:

1. Patenkinti vartotojos (duomenys neskelbtini) reikalavimą nutraukti Sutartį ir grąžinti iš anksto už paslaugas sumokėtą 1890 EUR sumą.

2. Pasiūlyti UAB „Beauty Education“ vykdyti vartotojos (duomenys neskelbtini) reikalavimą iki 2016-05-27.

3. Vartojimo ginčus nagrinėjančios institucijos sprendimas įsigalioja ir yra privalomas vykdyti, jeigu nė viena ginčo šalis per 30 dienų nuo vartojimo ginčus nagrinėjančios institucijos sprendimo dėl ginčo esmės priėmimo nepareiškia ieškinio bendrosios kompetencijos teisme Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka, prašydama nagrinėti ginčą iš esmės.

4. Įsigaliojęs vartojimo ginčus nagrinėjančios institucijos sprendimas yra vykdomasis dokumentas. Jeigu šis sprendimas neįvykdomas, jis gali būti vykdomas priverstinai Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

 

 

Direktorius                                                                                                                  Feliksas Petrauskas

 

VALSTYBINĖ VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBA 

VALSTYBINĖS VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBOS KOMISIJA 

NUTARIMAS 

DĖL (Duomenys neskelbtini) PRAŠYMO

2016 m. gegužės 6 d. Nr. 10-229

Vilnius

Komisija, vadovaudamasi Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 27 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 28 straipsnio nuostatomis, n u t a r i a:

Iš dalies patenkinti vartotojos (duomenys neskelbtini) reikalavimą ir pripažinti, kad  Vartotojai turi būti grąžinta 11,08 EUR suma.

Įpareigoti UAB Šukuosenų studija įvykdyti Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos nutarimą iki 2016-06-10.

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos sprendimas įsigalioja ir yra privalomas vykdyti, jeigu nė viena ginčo šalis per 30 dienų nuo Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos sprendimo dėl ginčo esmės priėmimo nepareiškia ieškinio bendrosios kompetencijos teisme Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka, prašydama nagrinėti ginčą iš esmės.

Įsigaliojęs vartojimo ginčus nagrinėjančios institucijos sprendimas yra vykdomasis dokumentas. Jeigu šis sprendimas neįvykdomas, jis gali būti vykdomas priverstinai Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

                                                                                                                      

 

 

Direktorius                                                                                                                      Feliksas Petrauskas

 


 

VALSTYBINĖ VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBA

VALSTYBINĖS VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBOS KOMISIJA

NUTARIMAS

 DĖL (Duomenys neskelbtini) PRAŠYMO

2016 m. gegužės 6 d. Nr. 10-228           

Vilnius

Komisija, vadovaudamasi Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 27 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 27 straipsnio 3 dalies 9 punktu ir 28 straipsniu, n u t a r i a:

Patenkinti vartotojo (duomenys neskelbtini) reikalavimą, t. y. pripažinti pagrįstu vartotojo reikalavimą neatlygintinai pašalinti statybos darbų defektus.  

Įpareigoti UAB „KARPIS“ iki 2016-07-07 pranešti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai apie Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos sprendimo įvykdymą.

Vartojimo ginčus nagrinėjančios institucijos sprendimas įsigalioja ir yra privalomas vykdyti, jeigu nė viena ginčo šalis per 30 dienų nuo vartojimo ginčus nagrinėjančios institucijos sprendimo dėl ginčo esmės priėmimo nepareiškia ieškinio bendrosios kompetencijos teisme Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – Civilinio proceso kodeksas) nustatyta tvarka, prašydama nagrinėti ginčą iš esmės.

Įsigaliojęs vartojimo ginčus nagrinėjančios institucijos sprendimas yra vykdomasis dokumentas. Jeigu šis sprendimas neįvykdomas, jis gali būti vykdomas priverstinai Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.  

 

 

 

Direktorius                                                                                                                 Feliksas Petrauskas


 VALSTYBINĖ VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBA 

VALSTYBINĖS VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBOS KOMISIJA 

NUTARIMAS 

DĖL (Duomenys neskelbtini) PRAŠYMO

2016 m. gegužės 9 d. Nr. 10-236

Vilnius

Komisija, vadovaudamasi Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 27 straipsnio 1 dalies 3 punktu ir 28 straipsnio nuostatomis, n u t a r i a:

Atmesti vartotojo (duomenys neskelbtini) prašymo reikalavimą vienašališkai nutraukti pirkimo – pardavimo sutartį ir grąžinti už Kompiuterį sumokėtą kainą (112,56 Eur).

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos sprendimas įsigalioja ir yra privalomas vykdyti jeigu nė viena ginčo šalis per 30 dienų nuo Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos sprendimo dėl ginčo esmės priėmimo nepareiškia ieškinio bendrosios kompetencijos teisme Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – Civilinio proceso kodeksas) nustatyta tvarka, prašydama nagrinėti ginčą iš esmės.

Įsigaliojęs vartojimo ginčus nagrinėjančios institucijos sprendimas yra vykdomasis dokumentas. Jeigu šis sprendimas neįvykdomas, jis gali būti vykdomas priverstinai Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

 


Direktorius                                                                                                                       Feliksas Petrauskas

 

VALSTYBINĖ VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBA

VALSTYBINĖS VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBOS KOMISIJA  

NUTARIMAS 

DĖL (Duomenys neskelbtini) PRAŠYMO 

2016 m. gegužės 10  d. Nr. 10-239

Vilnius

 

Komisija, vadovaudamasi Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 27 straipsnio 1 dalies 1 punktu bei 28 straipsnio 1 dalimi, n u t a r i a:

Patenkinti vartotojos (duomenys neskelbtini) reikalavimą, t.y. grąžinti Vartotojai 100 Eur avansą.

Pasiūlyti AB „Novaturas“ vykdyti vartotojos (duomenys neskelbtini) reikalavimą iki 2016-06-01.

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos sprendimas įsigalioja ir yra privalomas vykdyti, jeigu nė viena ginčo šalis per 30 dienų nuo Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos sprendimo dėl ginčo esmės priėmimo nepareiškia ieškinio bendrosios kompetencijos teisme Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka, prašydama nagrinėti ginčą iš esmės.

Įsigaliojęs vartojimo ginčus nagrinėjančios institucijos sprendimas yra vykdomasis dokumentas. Jeigu šis sprendimas neįvykdomas, jis gali būti vykdomas priverstinai Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka. 

 

 

Direktorius                                                                                                                       Feliksas Petrauskas 

 

VALSTYBINĖ VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBA 

VALSTYBINĖS VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBOS KOMISIJA 

NUTARIMAS 

DĖL (Duomenys neskelbtini) PRAŠYMO

2016 m. gegužės 13 d. Nr. 10-258

Vilnius

Komisija, vadovaudamasi Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 27 straipsnio 1 dalies 3 punktu ir 28 straipsnio nuostatomis, n u t a r i a:

Atmesti vartotojo (duomenys neskelbtini) prašyme keliamą reikalavimą neatlygintinai pašalinti telefono trūkumus (nemokamai suremontuoti telefoną).

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos sprendimas įsigalioja ir yra privalomas vykdyti jeigu nė viena ginčo šalis per 30 dienų nuo Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos sprendimo dėl ginčo esmės priėmimo nepareiškia ieškinio bendrosios kompetencijos teisme Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – Civilinio proceso kodeksas) nustatyta tvarka, prašydama nagrinėti ginčą iš esmės.

Įsigaliojęs vartojimo ginčus nagrinėjančios institucijos sprendimas yra vykdomasis dokumentas. Jeigu šis sprendimas neįvykdomas, jis gali būti vykdomas priverstinai Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

 

 

Direktorius                                                                                                                         Feliksas Petrauskas

 VALSTYBINĖ VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBA 

VALSTYBINĖS VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBOS KOMISIJA 

NUTARIMAS 

DĖL (Duomenys neskelbtini) PRAŠYMO

2016 m. gegužės 18 d. Nr. 10-266

Vilnius

Komisija, vadovaudamasi Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 27 straipsnio 1 dalies 1 punktu bei 28 straipsniu, n u t a r i a:

Patenkinti vartotojo (duomenys neskelbtini)  reikalavimą, t. y. pripažinti pagrįstu Vartotojo reikalavimą nutraukti baldų gamybos sutartį ir grąžinti už baldus sumokėtą 194 EUR sumą.

Įpareigoti IĮ „Tojusta“ vykdyti Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos nutarimą iki 2016-06-16.

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos nutarimas įsigalioja ir yra privalomas vykdyti, jeigu nė viena ginčo šalis per 30 dienų nuo Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos nutarimo dėl ginčo esmės priėmimo nepareiškia ieškinio bendrosios kompetencijos teisme Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka, prašydama nagrinėti ginčą iš esmės.

Įsigaliojęs Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos nutarimas yra vykdomasis dokumentas. Jeigu šis Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos nutarimas neįvykdomas, jis gali būti vykdomas priverstinai Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

 


 Direktorius                                                                                                                 Feliksas Petrauskas                                                               

 


 


VALSTYBINĖ VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBA 

VALSTYBINĖS VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBOS KOMISIJA 

NUTARIMAS 

DĖL (Duomenys neskelbtini) PRAŠYMO

2016 m. gegužės 23 d. Nr. 10-280

Vilnius

Komisija, vadovaudamasi Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 25 straipsnio 11 dalies 3 punktu, n u t a r i a:

Sustabdyti tarp vartotojo (duomenys neskelbtini) ir IĮ „Autura“ kilusio ginčo nagrinėjimą, kol bus gautos išvados iš Valstybinės kelių transporto inspekcijos dėl IĮ „Autura“ suteiktų automobilio remonto paslaugų atitikimo paslaugų teikimo metu galiojusiame Apraše bei Standarte LST 1438:2005 įtvirtintiems reikalavimams.

 

 

Direktoriaus pavaduotoja,

pavaduojanti Valstybinės vartotojų teisių

apsaugos tarnybos direktorių                                                                                               Neringa Baronienė


 

 

VALSTYBINĖ VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBA 

VALSTYBINĖS VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBOS KOMISIJA 

NUTARIMAS 

DĖL (Duomenys neskelbtini) PRAŠYMO

2016 m. gegužės 25 d. Nr. 10-289

Vilnius

Komisija, vadovaudamasi Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 27 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 27 straipsnio 4 dalies ir 28 straipsnio nuostatomis, n u t a r i a:

Patenkinti vartotojos (duomenys neskelbtini) reikalavimą, t. y. pripažinti pagrįstu Vartotojos reikalavimą neatlygintinai pašalinti virtuvės baldų komplekto trūkumus tinkamai permontuojant LED lempas, priklijuojant apdailos plokštę ir staljuostę bei pakeičiant apatinę sienelę ir stalviršio dalį, kur matomos krašto deformacijos (plokštės išsipūtimas).

Įpareigoti Mindaugą Venskų vykdyti Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos nutarimą iki 2016-06-27.

 Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos nutarimas įsigalioja ir yra privalomas vykdyti, jeigu nė viena ginčo šalis per 30 dienų nuo Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos nutarimo dėl ginčo esmės priėmimo nepareiškia ieškinio bendrosios kompetencijos teisme Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka, prašydama nagrinėti ginčą iš esmės.

Įsigaliojęs Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos nutarimas yra vykdomasis dokumentas. Jeigu šis Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos nutarimas neįvykdomas, jis gali būti vykdomas priverstinai Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

 

 

Direktoriaus pavaduotoja,

pavaduojanti Valstybinės vartotojų teisių

apsaugos tarnybos direktorių                                                                                              Neringa Baronienė
 

VALSTYBINĖ VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBA 

VALSTYBINĖS VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBOS KOMISIJA 

NUTARIMAS 

DĖL (Duomenys neskelbtini) PRAŠYMO

2016 m. gegužės 27 d. Nr. 10-296

Vilnius

Komisija, vadovaudamasi Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 27 straipsnio 1 dalies 1 punkto, 27 straipsnio 4 dalies ir 28 straipsnio nuostatomis, n u t a r i a:

Patenkinti vartotojos (duomenys neskelbtini) reikalavimą, t. y. pripažinti pagrįstu vartotojos reikalavimą grąžinti pagal su Rangovu sudarytas sutartis sumokėtą avansą bei sumokėti netesybas (iš viso – 1400 EUR).

Įpareigoti Redą Banytę (individualios veiklos pažyma Nr. 606268, „Red baldai“) vykdyti Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos nutarimą iki 2016-06-23.

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos nutarimas įsigalioja ir yra privalomas vykdyti, jeigu nė viena ginčo šalis per  30 dienų nuo Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos sprendimo dėl ginčo esmės priėmimo nepareiškia ieškinio bendrosios kompetencijos teisme Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka, prašydama nagrinėti ginčą iš esmės.

Įsigaliojęs vartojimo ginčus nagrinėjančios institucijos sprendimas yra vykdomasis dokumentas. Jeigu šis sprendimas neįvykdomas, jis gali būti vykdomas priverstinai Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

 


Direktoriaus pavaduotoja,

pavaduojanti Valstybinės vartotojų teisių

apsaugos tarnybos direktorių                                                                                              Neringa Baronienė

  

VALSTYBINĖ VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBA 

VALSTYBINĖS VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBOS KOMISIJA 

NUTARIMAS 

DĖL (Duomenys neskelbtini) PRAŠYMO

2016 m. gegužės 31 d. Nr. 10-301

Vilnius

Komisija, vadovaudamasi Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 27 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 27 straipsnio 3 dalies 9 punktu, 28 straipsnio nuostatomis, n u t a r i a:

1. Iš dalies patenkinti vartotojo (duomenys neskelbtini) prašyme keliamą reikalavimą, t.y. pripažinti, kad vartotojui turi būti grąžinta 603,28 Eur suma, sumokėta už „Moller Auto Vilnius“ automobilio remonto paslaugas.

2.  Įpareigoti UAB „Dvarčionių autoservisas“ įvykdyti Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos nutarimą iki 2016-07-05.

3. Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos nutarimas įsigalioja ir yra privalomas vykdyti, jeigu nė viena ginčo šalis per 30 dienų nuo Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos sprendimo dėl ginčo esmės priėmimo nepareiškia ieškinio bendrosios kompetencijos teisme Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka, prašydama nagrinėti ginčą iš esmės.

4. Įsigaliojęs Valstybinės vartotojų teisių apsaugos nutarimas yra vykdomasis dokumentas. Jeigu šis sprendimas neįvykdomas, jis gali būti vykdomas priverstinai Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

 

 

Direktoriaus pavaduotoja,                                                                                             Neringa Baronienė

pavaduojanti Valstybinės vartotojų

teisių apsaugos tarnybos direktorių                               

VALSTYBINĖ VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBA 

VALSTYBINĖS VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBOS KOMISIJA 

NUTARIMAS 

DĖL (Duomenys neskelbtini) PRAŠYMO

2016 m. birželio 2 d. Nr. 10-308

Vilnius

Komisija, vadovaudamasi Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 27 straipsnio 1 dalies 1 punktu bei 28 straipsniu, n u t a r i a:

Patenkinti vartotojos (duomenys neskelbtini) reikalavimą, t. y. pripažinti pagrįstu Vartotojos reikalavimą neatlygintinai pašalinti baldų trūkumus.

Įpareigoti IĮ „Dizaino laboratorija“ vykdyti Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos nutarimą iki 2016-07-04.

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos nutarimas įsigalioja ir yra privalomas vykdyti, jeigu nė viena ginčo šalis per 30 dienų nuo Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos nutarimo dėl ginčo esmės priėmimo nepareiškia ieškinio bendrosios kompetencijos teisme Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka, prašydama nagrinėti ginčą iš esmės.

Įsigaliojęs Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos nutarimas yra vykdomasis dokumentas. Jeigu šis Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos nutarimas neįvykdomas, jis gali būti vykdomas priverstinai Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

 

 

Direktorius                                                                                                                      Feliksas Petrauskas    

 

 

 


VALSTYBINĖ VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBA 

VALSTYBINĖS VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBOS KOMISIJA 

NUTARIMAS 

DĖL (Duomenys neskelbtini) PRAŠYMO

2016 m. birželio 3 d. Nr. 10-313

Vilnius

    Komisija, vadovaudamasi Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 27 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 27 straipsnio 3 dalies 9 punktu, 28 straipsnio nuostatomis, n u t a r i a:

1. Iš dalies patenkinti vartotojos (duomenys neskelbtini) prašyme keliamą reikalavimą, t.y. pripažinti, kad vartotojai turi būti grąžinta 40 %  už automobilio remonto darbus sumokėtų pinigų (92 EUR).

2.  Įpareigoti Žydrūną Gelžinį vykdyti Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos nutarimą iki 2016-07-05.

3. Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos nutarimas įsigalioja ir yra privalomas vykdyti, jeigu nė viena ginčo šalis per 30 dienų nuo Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos sprendimo dėl ginčo esmės priėmimo nepareiškia ieškinio bendrosios kompetencijos teisme Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka, prašydama nagrinėti ginčą iš esmės.

4. Įsigaliojęs Valstybinės vartotojų teisių apsaugos nutarimas yra vykdomasis dokumentas. Jeigu šis sprendimas neįvykdomas, jis gali būti vykdomas priverstinai Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

 

 

Direktorius                                                                                                                          Feliksas Petrauskas

                                          

 


 

VALSTYBINĖ VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBA

VALSTYBINĖS VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBOS KOMISIJA

NUTARIMAS

DĖL (Duomenys neskelbtini) PRAŠYMO

2016 m. birželio 6 d. Nr. 10-315         

Vilnius

 

Komisija, vadovaudamasi Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 27 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 27 straipsnio 3 dalies 9 punktu ir 28 straipsniu, n u t a r i a:

Patenkinti vartotojos (duomenys neskelbtini) reikalavimą, t. y. pripažinti pagrįstu vartotojos reikalavimą sumažinti prekės (paslaugos) kainą (4056,74 EUR).  

Įpareigoti UAB „Arkada“ iki 2016-07-29 pranešti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai apie Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos sprendimo įvykdymą.

Vartojimo ginčus nagrinėjančios institucijos sprendimas įsigalioja ir yra privalomas vykdyti, jeigu nė viena ginčo šalis per 30 dienų nuo vartojimo ginčus nagrinėjančios institucijos sprendimo dėl ginčo esmės priėmimo nepareiškia ieškinio bendrosios kompetencijos teisme Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – Civilinio proceso kodeksas) nustatyta tvarka, prašydama nagrinėti ginčą iš esmės.

Įsigaliojęs vartojimo ginčus nagrinėjančios institucijos sprendimas yra vykdomasis dokumentas. Jeigu šis sprendimas neįvykdomas, jis gali būti vykdomas priverstinai Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.  

 

 

 

Direktorius                                                                                                                         Feliksas Petrauskas

 

  

VALSTYBINĖ VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBA 

VALSTYBINĖS VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBOS KOMISIJA

NUTARIMAS

 DĖL (Duomenys neskelbtini) PRAŠYMO 

2016 m. birželio 8 d. Nr. 10-331      

Vilnius

 

Komisija, vadovaudamasi Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 27 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 27 straipsnio 3 dalies 9 punktu ir 28 straipsniu, n u t a r i a:

Iš dalies patenkinti vartotojo (duomenys neskelbtini) reikalavimą, t. y. pripažinti pagrįstu reikalavimą pagal sutartyje numatytą darbų kainą pateikti žemės sklypų formavimo, pertvarkymo projektą.   

Pasiūlyti UAB ,,Geometra“ vykdyti vartotojo (duomenys neskelbtini) reikalavimą iki      2016-07-05.    

Vartojimo ginčus nagrinėjančios institucijos sprendimas įsigalioja ir yra privalomas vykdyti, jeigu nė viena ginčo šalis per 30 dienų nuo vartojimo ginčus nagrinėjančios institucijos sprendimo dėl ginčo esmės priėmimo nepareiškia ieškinio bendrosios kompetencijos teisme Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – Civilinio proceso kodeksas) nustatyta tvarka, prašydama nagrinėti ginčą iš esmės.

Įsigaliojęs vartojimo ginčus nagrinėjančios institucijos sprendimas yra vykdomasis dokumentas. Jeigu šis sprendimas neįvykdomas, jis gali būti vykdomas priverstinai Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.  

 

 

 

Direktorius                                                                                                                        Feliksas Petrauskas                                                                               

 

 


 VALSTYBINĖ VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBA 

VALSTYBINĖS VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBOS KOMISIJA 

NUTARIMAS 

DĖL (Duomenys neskelbtini) PRAŠYMO

2016 m. birželio 9 d. Nr. 10-335

Vilnius

Komisija, vadovaudamasi Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 27 straipsnio 1 dalies 3 punktu ir 28 straipsnio nuostatomis, n u t a r i a:

Atmesti vartotojo (duomenys neskelbtini) prašyme keliamą reikalavimą UAB „Nippon Auto“ atlyginti Vartotojo patirtas išlaidas, iš viso 382 EUR.

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos nutarimas įsigalioja ir yra privalomas vykdyti jeigu nė viena ginčo šalis per 30 dienų nuo Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos sprendimo dėl ginčo esmės priėmimo nepareiškia ieškinio bendrosios kompetencijos teisme Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – Civilinio proceso kodeksas) nustatyta tvarka, prašydama nagrinėti ginčą iš esmės.

Įsigaliojęs Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos nutarimas yra vykdomasis dokumentas. Jeigu šis sprendimas neįvykdomas, jis gali būti priverstinai vykdomas Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

 

 

 

Direktorius                                                                                                                          Feliksas Petrauskas

 


 

 

VALSTYBINĖ VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBA 

VALSTYBINĖS VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBOS KOMISIJA

NUTARIMAS

 DĖL (Duomenys neskelbtini) PRAŠYMO 

2016 m. birželio 10 d. Nr. 10-343     

Vilnius

 

Komisija, vadovaudamasi Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 27 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 28 straipsnio 1 dalimi, n u t a r i a:

Atmesti vartotojos (duomenys neskelbtini) prašyme keliamą reikalavimą nutraukti Sutartį ir grąžinti už žemės sklypų kadastrinių matavimų atlikimo ir perdavimo darbus sumokėtus pinigus,     t. y. 463,39 EUR (keturis šimtus šešiasdešimt tris eurus 39 ct).

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos sprendimas įsigalioja ir yra privalomas vykdyti, jeigu nė viena ginčo šalis per 30 dienų nuo Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos sprendimo dėl ginčo esmės priėmimo nepareiškia ieškinio bendrosios kompetencijos teisme Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka, prašydama nagrinėti ginčą iš esmės.

Įsigaliojęs vartojimo ginčus nagrinėjančios institucijos sprendimas yra vykdomasis dokumentas. Jeigu šis sprendimas neįvykdomas, jis gali būti vykdomas priverstinai Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

 

 

 

Direktorius                                                                 Feliksas Petrauskas                                                                              


 


VALSTYBINĖ VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBA 

VALSTYBINĖS VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBOS KOMISIJA 

NUTARIMAS 

DĖL (Duomenys neskelbtini) PRAŠYMO

2016 m. birželio 16 d. Nr. 10-351

Vilnius

Komisija, vadovaudamasi Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 27 straipsnio 1 dalies 3 punktu ir 28 straipsnio nuostatomis, n u t a r i a:

Atmesti vartotojos (duomenys neskelbtini) prašyme keliamus reikalavimus netinkamus (užsakymo neatitikusius) gaminius pakeisti tinkamais arba grąžinti už užsakymą sumokėtus pinigus (304,92 EUR).

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos nutarimas įsigalioja ir yra privalomas vykdyti, jeigu nė viena ginčo šalis per 30 dienų nuo vartojimo ginčus nagrinėjančios institucijos sprendimo dėl ginčo esmės priėmimo nepareiškia ieškinio bendrosios kompetencijos teisme Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka, prašydama nagrinėti ginčą iš esmės.

Įsigaliojęs Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos nutarimas yra vykdomasis dokumentas. Jeigu šis sprendimas neįvykdomas, jis gali būti vykdomas priverstinai Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

 

 

Vartojimo paslaugų saugos ir kokybės

departamento direktorė, pavaduojanti

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos

tarnybos direktorių                                                                                                           Živilė Kazakevičienė

 

 

 


VALSTYBINĖ VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBA 

VALSTYBINĖS VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBOS KOMISIJA 

NUTARIMAS 

DĖL (Duomenys neskelbtini) PRAŠYMO

2016 m. birželio 22 d. Nr. 10-365

Vilnius

Komisija, vadovaudamasi Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 27 straipsnio 1 dalies 2 punktu bei 28 straipsniu, n u t a r i a: 

Patenkinti vartotojos (duomenys neskelbtini) reikalavimą iš dalies, t. y. laikyti pagrįstu Vartotojos reikalavimą dėl 249,99 EUR sumos, sumokėtos už minkštų baldų remontą UAB „Dovmina“, grąžinimo.

Įpareigoti UAB „Dovmina“ vykdyti Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos nutarimą iki 2016-07-20.

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos nutarimas įsigalioja ir yra privalomas vykdyti, jeigu nė viena ginčo šalis per 30 dienų nuo Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos nutarimo dėl ginčo esmės priėmimo nepareiškia ieškinio bendrosios kompetencijos teisme Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka, prašydama nagrinėti ginčą iš esmės.

Įsigaliojęs Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos nutarimas yra vykdomasis dokumentas. Jeigu šis Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos nutarimas neįvykdomas, jis gali būti vykdomas priverstinai Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

 

 

Direktoriaus pavaduotojas,

pavaduojantis Valstybinės vartotojų teisių

apsaugos tarnybos direktorių                                                                                                   Taurintas Rudys


 

 

VALSTYBINĖ VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBA 

VALSTYBINĖS VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBOS KOMISIJA 

NUTARIMAS 

DĖL (Duomenys neskelbtini)  prašymo 

2016 m. liepos 1 d. Nr. 10-389

Vilnius

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos komisija, vadovaudamasi Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 27 straipsnio 1 dalies 1 punktu, ir 28 straipsniu nutaria:

Patenkinti vartotojos (duomenys neskelbtini) reikalavimą, t. y. pripažinti pagrįstu Vartotojos reikalavimą grąžinti už prekę sumokėtą avansą (230 EUR) ir kriauklę (praustuvą Japurą).

Įpareigoti UAB „Feigenta ir Ko“ vykdyti Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos nutarimą iki 2016-07-28.

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos nutarimas įsigalioja ir yra privalomas vykdyti, jeigu nė viena ginčo šalis per  30 dienų nuo Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos sprendimo dėl ginčo esmės priėmimo nepareiškia ieškinio bendrosios kompetencijos teisme Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka, prašydama nagrinėti ginčą iš esmės.

          Įsigaliojęs Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos nutarimas yra vykdomasis dokumentas. Jeigu šis sprendimas neįvykdomas, jis gali būti vykdomas priverstinai Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

 


 

Direktorius                                                                                                                        Feliksas Petrauskas 

 


 

 

VALSTYBINĖ VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBA 

VALSTYBINĖS VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBOS KOMISIJA 

NUTARIMAS 

DĖL (Duomenys neskelbtini) PRAŠYMO

2016 m. liepos 4 d. Nr. 10-391

Vilnius

Komisija, vadovaudamasi Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 27 straipsniu 1 dalies 1 punktu, ir 28 straipsniu, n u t a r i a:

Patenkinti vartotojos (duomenys neskelbtini) reikalavimą, t. y. pripažinti pagrįstu Vartotojos reikalavimą nutraukti Sutartį ir grąžinti sumokėtą avansą (300 EUR).

Įpareigoti UAB „Lova LT“ vykdyti Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos nutarimą iki 2016-08-01.

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos nutarimas įsigalioja ir yra privalomas vykdyti, jeigu nė viena ginčo šalis per  30 dienų nuo Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos sprendimo dėl ginčo esmės priėmimo nepareiškia ieškinio bendrosios kompetencijos teisme Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka, prašydama nagrinėti ginčą iš esmės.

Įsigaliojęs Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos nutarimas yra vykdomasis dokumentas. Jeigu šis sprendimas neįvykdomas, jis gali būti vykdomas priverstinai Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

 

 

Direktorius                                                                                                                        Feliksas Petrauskas 


 


             

 VALSTYBINĖ VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBA 

 VALSTYBINĖS VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBOS KOMISIJA 

NUTARIMAS 

DĖL (Duomenys neskelbtini) PRAŠYMO

2016 m. liepos 5 d. Nr. 10-394

Vilnius

Komisija, vadovaudamasi Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 27 straipsnio 1 dalies 3 punktu ir 28 straipsnio nuostatomis, n u t a r i a:

Atmesti vartotojo (duomenys neskelbtini) prašyme keliamą reikalavimą UAB „CarPro LT“ grąžinti už automobilio remonto darbus sumokėtus pinigus (371 Eur).

 Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos nutarimas įsigalioja ir yra privalomas vykdyti, jeigu nė viena ginčo šalis per 30 dienų nuo vartojimo ginčus nagrinėjančios institucijos sprendimo dėl ginčo esmės priėmimo nepareiškia ieškinio bendrosios kompetencijos teisme Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka, prašydama nagrinėti ginčą iš esmės.

Įsigaliojęs Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybis nutarimas yra vykdomasis dokumentas. Jeigu šis sprendimas neįvykdomas, jis gali būti vykdomas priverstinai Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

 

 

Direktorius                                                                                                                         Feliksas Petrauskas

                                             

VALSTYBINĖ VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBA

VALSTYBINĖS VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBOS KOMISIJA 

NUTARIMAS

DĖL VARTOTOJŲ ATSTOVO (Duomenys neskelbtini) PRAŠYMO 

2016 m. liepos  7 d. Nr. 10-402

Vilnius

Komisija, vadovaudamasi Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 27 straipsnio 1 dalies 1  punktu ir 28 straipsniu, n u t a r i a:

Patenkinti vartotojų atstovo (duomenys neskelbtini) reikalavimą, t. y. pripažinti pagrįstu Vartotojų atstovo reikalavimą grąžinti visiems namo butų gyventojams mokamuosiuose pranešimuose nurodytą 12,50 Eur ir priskaičiuotą PVM mokestį už darbus, o už darbus nemokėjusiems, nurašyti 12,50 Eur ir priskaičiuotą PVM skolą ir dėl šios skolos susikaupusius delspinigius.

Įpareigoti UAB „Castrade Service“ vykdyti Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos nutarimą iki 2016-08-10.

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos sprendimas įsigalioja ir yra privalomas vykdyti, jeigu nė viena ginčo šalis per 30 dienų nuo Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos sprendimo dėl ginčo esmės priėmimo nepareiškia ieškinio bendrosios kompetencijos teisme Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka, prašydama nagrinėti ginčą iš esmės.

Įsigaliojęs vartojimo ginčus nagrinėjančios institucijos sprendimas yra vykdomasis dokumentas. Jeigu šis sprendimas neįvykdomas, jis gali būti vykdomas priverstinai Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

 


Direktorius                                                                                                                       Feliksas Petrauskas

 

 

 


VALSTYBINĖ VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBA

VALSTYBINĖS VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBOS KOMISIJA

NUTARIMAS

DĖL (DUOMENYS NESKELBTINI) PRAŠYMO

2016 m. liepos  13  d. Nr. 10-423

Vilnius

Komisija, vadovaudamasi Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 27 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 28 straipsnio 1 dalimi, n u t a r i a:

Patenkinti vartotojos (duomenys neskelbtini) reikalavimą, t. y. pripažinti pagrįstu Vartotojos reikalavimą – grąžinti sumokėtus pinigus (55,20 EUR) už bilietus į Jose Carrero koncertą, kuris buvo atšauktas.

Įpareigoti VšĮ „Sostinės renginiai“ vykdyti Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos nutarimą iki 2016-08-16.

 

 

 

Direktoriaus pavaduotoja

 

 

              Neringa Baronienė

 


 

VALSTYBINĖ VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBA 

VALSTYBINĖS VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBOS KOMISIJA 

NUTARIMAS

DĖL (DUOMENYS NESKELBTINI) PRAŠYMO

2016 m. liepos 14  d. Nr. 10-427

Vilnius

Komisija, vadovaudamasi Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 27 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 28 straipsnio 1 dalimi, n u t a r i a:

Patenkinti vartotojos (duomenys neskelbtini) reikalavimą, t. y. pripažinti pagrįstu Vartotojos reikalavimą – grąžinti sumokėtus pinigus (100 EUR) už bilietus į Jose Carrero koncertą, kuris buvo atšauktas.

Įpareigoti VšĮ „Sostinės renginiai“ vykdyti Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos nutarimą iki 2016-08-16.

 

 

 

 

Direktoriaus pavaduotoja

 

 

              Neringa Baronienė


 

VALSTYBINĖ VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBA 

VALSTYBINĖS VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBOS KOMISIJA

NUTARIMAS

DĖL (DUOMENYS NESKELBTINI) PRAŠYMO

2016 m. liepos  14  d. Nr. 10-428

Vilnius

Komisija, vadovaudamasi Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 27 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 28 straipsnio 1 dalimi, n u t a r i a:

Patenkinti vartotojos (duomenys neskelbtini)  reikalavimą, t. y. pripažinti pagrįstu Vartotojos reikalavimą – grąžinti sumokėtus pinigus (934,65 EUR) už bilietus į Jose Carrero koncertą, kuris buvo atšauktas.

Įpareigoti VšĮ „Sostinės renginiai“ vykdyti Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos nutarimą iki 2016-08-16.

 

 

 

 

Direktoriaus pavaduotoja

 

 

              Neringa Baronienė 

VALSTYBINĖ VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBA 

VALSTYBINĖS VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBOS KOMISIJA

NUTARIMAS

DĖL (DUOMENYS NESKELBTINI) PRAŠYMO

2016 m. liepos  14  d. Nr. 10-429

Vilnius

 

Komisija, vadovaudamasi Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 27 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 28 straipsnio 1 dalimi, n u t a r i a:

Patenkinti vartotojo (duomenys neskelbtini) reikalavimą, t. y. pripažinti pagrįstu Vartotojos reikalavimą – grąžinti sumokėtus pinigus (100 EUR) už bilietus į Jose Carrero koncertą, kuris buvo atšauktas.

Įpareigoti VšĮ „Sostinės renginiai“ vykdyti Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos nutarimą iki 2016-08-16.

 

 

 

 

Direktoriaus pavaduotoja

 

 

              Neringa Baronienė

 

 

 

VALSTYBINĖ VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBA 

VALSTYBINĖS VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBOS KOMISIJA 

NUTARIMAS

DĖL (DUOMENYS NESKELBTINI) PRAŠYMO

2016 m. liepos 15 d. Nr. 10-430

Vilnius

Komisija, vadovaudamasi Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 27 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 28 straipsnio 1 dalimi, n u t a r i a:

Patenkinti vartotojos (duomenys neskelbtini) reikalavimą, t. y. pripažinti pagrįstu Vartotojos reikalavimą – grąžinti sumokėtus pinigus (200 EUR) už bilietus į Jose Carrero koncertą, kuris buvo atšauktas.

Įpareigoti VšĮ „Sostinės renginiai“ vykdyti Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos nutarimą iki 2016-08-16.

 

 

 

Direktoriaus pavaduotoja

 

 

              Neringa Baronienė


 

 

VALSTYBINĖ VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBA 

VALSTYBINĖS VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBOS KOMISIJA 

NUTARIMAS

DĖL (DUOMENYS NESKELBTINI)  PRAŠYMO

2016 m. liepos  15  d. Nr. 10-432

Vilnius

Komisija, vadovaudamasi Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 27 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 28 straipsnio 1 dalimi, n u t a r i a:

Patenkinti vartotojos (duomenys neskelbtini) reikalavimą, t. y. pripažinti pagrįstu Vartotojos reikalavimą – grąžinti sumokėtus pinigus (100 EUR) už bilietus į Jose Carrero koncertą, kuris buvo atšauktas.

Įpareigoti VšĮ „Sostinės renginiai“ vykdyti Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos nutarimą iki 2016-08-16.

 

 

 

 

Direktoriaus pavaduotoja

 

 

              Neringa Baronienė 

VALSTYBINĖ VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBA

VALSTYBINĖS VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBOS KOMISIJA

NUTARIMAS

DĖL (DUOMENYS NESKELBTINI) PRAŠYMO

2016 m. liepos 20 d. Nr. 10-444

Vilnius 

Komisija, vadovaudamasi Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 27 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 28 straipsnio 1 dalimi, n u t a r i a:

Patenkinti vartotojo (duomenys neskelbtini) reikalavimą, t. y. pripažinti pagrįstu Vartotojo reikalavimą – grąžinti sumokėtus pinigus (400 EUR) už bilietus į Jose Carrero koncertą, kuris buvo atšauktas.

Įpareigoti VšĮ „Sostinės renginiai“ vykdyti Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos nutarimą iki 2016-08-16.

 

 

 

Direktoriaus pavaduotoja, pavaduojanti

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos

tarnybos direktorių

 

              Neringa Baronienė 

VALSTYBINĖ VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBA

VALSTYBINĖS VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBOS KOMISIJA

NUTARIMAS

DĖL (DUOMENYS NESKELBTINI) PRAŠYMO

2016 m. liepos 20 d. Nr. 10-445

Vilnius

Komisija, vadovaudamasi Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 27 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 28 straipsnio 1 dalimi, n u t a r i a:

Patenkinti vartotojo (duomenys neskelbtini) reikalavimą, t. y. pripažinti pagrįstu Vartotojo reikalavimą – grąžinti sumokėtus pinigus (100 EUR) už bilietus į Jose Carrero koncertą, kuris buvo atšauktas.

Įpareigoti VšĮ „Sostinės renginiai“ vykdyti Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos nutarimą iki 2016-08-16.

 

 

 

 

Direktoriaus pavaduotoja, pavaduojanti

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos

tarnybos direktorių

 

              Neringa Baronienė
VALSTYBINĖ VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBA

VALSTYBINĖS VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBOS KOMISIJA 

NUTARIMAS

DĖL (Duomenys neskelbtini) PRAŠYMO

2016 m. liepos 27 d. Nr. 10-471

Vilnius

Komisija, vadovaudamasi Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 27 straipsnio 1 dalies 2  punktu ir 28 straipsniu, n u t a r i a:

Iš dalies patenkinti vartotojo (duomenys neskelbtini) reikalavimą, t. y. pripažinti pagrįstu Vartotojo reikalavimą grąžinti 20,77 Eur permoką už Administravimo paslaugą bei pripažinti pagrįstu Vartotojo reikalavimą grąžinti 1,53 Eur permoką už Rodmenų nuskaitymo paslaugą.

Įpareigoti UAB ,,Servico“ vykdyti Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos nutarimą iki 2016-08-30.

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos sprendimas įsigalioja ir yra privalomas vykdyti, jeigu nė viena ginčo šalis per 30 dienų nuo Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos sprendimo dėl ginčo esmės priėmimo nepareiškia ieškinio bendrosios kompetencijos teisme Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka, prašydama nagrinėti ginčą iš esmės.

Įsigaliojęs vartojimo ginčus nagrinėjančios institucijos sprendimas yra vykdomasis dokumentas. Jeigu šis sprendimas neįvykdomas, jis gali būti vykdomas priverstinai Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

 


Direktoriaus pavaduotoja,

pavaduojanti Valstybinės vartotojų teisių

apsaugos tarnybos direktorių                                                                                         Neringa Baronienė

           

 


VALSTYBINĖ VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBA

VALSTYBINĖS VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBOS KOMISIJA

NUTARIMAS

DĖL (Duomenys neskelbtini) PRAŠYMO

2016 m. liepos 28  d. Nr. 10-472

Vilnius

Komisija, vadovaudamasi Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 27 straipsnio 1 dalies 3 punktu bei 28 straipsnio nuostatomis, n u t a r i a:

Atmesti Vartotojo (Duomenys neskelbtini) prašyme keliamus reikalavimus grąžinti dalį pinigų, sumokėtų už kelionę, t. y. 433 EUR, arba nemokamai suteikti kitą kelionę.

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos sprendimas įsigalioja ir yra privalomas vykdyti, jeigu nė viena ginčo šalis per 30 dienų nuo Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos sprendimo dėl ginčo esmės priėmimo nepareiškia ieškinio bendrosios kompetencijos teisme Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka, prašydama nagrinėti ginčą iš esmės.

Įsigaliojęs vartojimo ginčus nagrinėjančios institucijos sprendimas yra vykdomasis dokumentas. Jeigu šis sprendimas neįvykdomas, jis gali būti vykdomas priverstinai Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

 

 

Direktoriaus pavaduotoja,

pavaduojanti Valstybinės vartotojų teisių                                                                          Neringa Baronienė

apsaugos tarnybos direktorių                                                                                                                                                                                                                                                         

  

 

VALSTYBINĖ VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBA 

VALSTYBINĖS VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBOS KOMISIJA

NUTARIMAS

DĖL (DUOMENYS NESKELBTINI) PRAŠYMO

2016 m. rugpjūčio 1 d. Nr. 10-481

Vilnius 

Komisija, vadovaudamasi Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 27 straipsnio 1 dalies 1 punktu bei 28 straipsnio 1 dalimi, n u t a r i a

Patenkinti vartotojo (duomenys neskelbtini) reikalavimą, t.y. grąžinti Vartotojui dalį sumokėto avanso – 128,09 EUR.

Pasiūlyti AB „Novaturas“ vykdyti vartotojo (duomenys neskelbtini) reikalavimą iki 2016-08-20.

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos sprendimas įsigalioja ir yra privalomas vykdyti, jeigu nė viena ginčo šalis per 30 dienų nuo Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos sprendimo dėl ginčo esmės priėmimo nepareiškia ieškinio bendrosios kompetencijos teisme Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka, prašydama nagrinėti ginčą iš esmės.

Įsigaliojęs vartojimo ginčus nagrinėjančios institucijos sprendimas yra vykdomasis dokumentas. Jeigu šis sprendimas neįvykdomas, jis gali būti vykdomas priverstinai Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

 

 

 

 

 

Direktoriaus pavaduotoja,

pavaduojanti Valstybinės vartotojų teisių

apsaugos tarnybos direktorių

 

 

                Neringa Baronienė
 

VALSTYBINĖ VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBA

VALSTYBINĖS VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBOS KOMISIJA 

NUTARIMAS

DĖL (Duomenys neskelbtini) PRAŠYMO

2016 m. rugpjūčio 2  d. Nr. 10-482

Vilnius

Komisija, vadovaudamasi Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 27 straipsnio 1 dalies 1 punktu bei 28 straipsnio 1 dalimi, n u t a r i a:

Iš dalies patenkinti vartotojo (Duomenys neskelbtini) reikalavimą, t.y. grąžinti Vartotojui 219,17 EUR.

Pasiūlyti AB „Novaturas“ vykdyti vartotojo (Duomenys neskelbtini) reikalavimą iki 2016-09-05.

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos sprendimas įsigalioja ir yra privalomas vykdyti, jeigu nė viena ginčo šalis per 30 dienų nuo Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos sprendimo dėl ginčo esmės priėmimo nepareiškia ieškinio bendrosios kompetencijos teisme Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka, prašydama nagrinėti ginčą iš esmės.

Įsigaliojęs vartojimo ginčus nagrinėjančios institucijos sprendimas yra vykdomasis dokumentas. Jeigu šis sprendimas neįvykdomas, jis gali būti vykdomas priverstinai Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

 

Direktoriaus pavaduotoja,

pavaduojanti Valstybinės vartotojų teisių                                                                           Neringa Baronienė

apsaugos tarnybos direktorių                                        

 

 

 

 

VALSTYBINĖ VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBA 

VALSTYBINĖS VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBOS KOMISIJA 

NUTARIMAS

DĖL (DUOMENYS NESKELBTINI) PRAŠYMO

2016 m. rugpjūčio 11 d. Nr. 10-517

Vilnius

Komisija, vadovaudamasi Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 27 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 28 straipsnio 1 dalimi, n u t a r i a:

Patenkinti vartotojos (duomenys neskelbtini) reikalavimą, t. y. pripažinti pagrįstu Vartotojos reikalavimą – grąžinti sumokėtus pinigus (120 EUR) už bilietus į Jose Carrero koncertą, kuris buvo atšauktas.

Įpareigoti VšĮ „Sostinės renginiai“ vykdyti Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos nutarimą iki 2016-08-31.

 

 

Direktoriaus pavaduotoja

 

 

              Neringa Baronienė

 

 

 

 

VALSTYBINĖ VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBA

VALSTYBINĖS VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBOS KOMISIJA

NUTARIMAS

DĖL (DUOMENYS NESKELBTINI) PRAŠYMO

2016 m. rugsėjo 2  d. Nr. 10-615

Vilnius

 

Komisija, vadovaudamasi Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 27 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 28 straipsnio 1 dalimi, n u t a r i a:

Patenkinti vartotojo (duomenys neskelbtini) reikalavimą, t. y. pripažinti pagrįstu Vartotojo reikalavimą – grąžinti sumokėtus pinigus (100,00 EUR) už bilietus į Jose Carrero koncertą, kuris buvo atšauktas.

Įpareigoti VšĮ „Sostinės renginiai“ vykdyti Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos nutarimą iki 2016-10-03.

 

 

 

Direktorius

 

           Feliksas Petrauskas

 

Vartotojų teisių informacinė sistema (VTIS)

 

 

 

Naujas būdas lengvai ir be teismo spręsti ginčus dėl ES valstybėse narėse internetu įsigytų prekių ar paslaugų: http://ec.europa.eu/odr  

Pažiūrėkite filmuką ir sužinokite, kaip tai veikia!

    

 

     

         

 
     
Kalendorius
 
Sausis Vasaris Kovas
Balandis Gegužė Birželis
Liepa Rugpjūtis Rugsėjis
Spalis Lapkritis Gruodis
Ankstesni metai    2017      
  

 


 

© Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba                                                                                                                                    
Biudžetinė įstaiga
Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, juridinio asmens kodas 188770044, tel. (8 5) 262 6751, faks. (8 5) 279 1466, el. p. tarnyba@vvtat.lt                                                                                                                                                                                                                               

Duomenys apie Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre.

Sprendimas: Idamas  
naudojama: Smartweb.