English
 
 
 
 
 
 

 

 
Vertikalus
 
Dienos klausimas
peržiūrėti rezultatus
Pasiūlykite savo klausimą

Papildoma apklausa 

Horizontalus
Fin-net Spausdinimo versija
Neteisminių institucijų tinklas FIN-NET
 
Šis tinklas, kuris jungia Europoje veikiančias nacionalines skundus dėl finansinių paslaugų nagrinėjančios institucijas,  buvo įsteigtas 2001 m. Europos Komisijos iniciatyva, kad padėtų Europos vartotojams, susidūrusiems su tarpvalstybiniais ginčais dėl finansinių paslaugų, lengvai pasinaudoti galimybe apginti savo teises nesikreipiant į teismą. Šiuo atveju, vienos valstybės narės pilietis, įsigijęs nekokybišką finansinę paslaugą kitoje valstybėje narėje, gali kreiptis į instituciją, priklausančią FIN-NET, savo šalyje norėdamas išspręsti problemą. FIN-NET institucijos skirtingose valstybėse narėse, bendradarbiaudamos tarpusavyje, padeda vartotojui greičiau, paprasčiau ir efektyviau apginti pažeistas teises.
ES veikia virš 40 neskaitant naujų narių Alternatyvaus ginčų sprendimo (AGS) institucijų.

2005-10-19 Nacionalinė vartotojų teisių apsaugos taryba gavo Europos Komisijos Vidaus rinkos ir paslaugų generalinio direktorato patvirtinimą, kad ji tapo Europos neteisminio tinklo finansinių paslaugų sektoriuje ( FIN-Net) tikrąja nare.
 
FIN-NET  funkcijos:
 
1. Sudaryti galimybes vartotojams išnagrinėti tarptautinius finansinius ginčus: tinklas padeda vartotojams surasti ginčus nagrinėjančią instituciją ar organizaciją, suteikia informaciją apie ginčų nagrinėjimo procedūras vartotojo gimtąja kalba;
2. Keistis informacija tarp FIN-Net dalyvių taip, kad būtų užtikrintas efektyvus, greitas ir profesionalus vartotojų ginčų nagrinėjimas;
3. Garantuoti, kad nagrinėjant vartotojų ginčus būtų laikomasi neteisminio vartotojų ginčų nagrinėjimo principų
4. Greičiau, paprasčiau ir efektyviau išspręsti vartotojų ginčus bei padidinti vartotojų pasitikėjimą Europos Sąjungos finansinių paslaugų rinka.

Ginčų nagrinėjimo procedūra - FIN-NET Supratimo memorandumas
 
1. Lietuvos vartotojas, įsigijęs nekokybišką finansinę paslaugą kitoje ES valstybėje gali kreiptis į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą. Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba turi patarti vartotojui pirmiausia kreiptis į finansinių paslaugų tiekėją tiesiogiai, kadangi tai dažnai yra būtina sąlyga, kurią reikia išpildyti tam, kad ginčų nagrinėjimo institucijos galėtų imtis skundo nagrinėjimo. Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba taip pat turi įspėti vartotoją, kad gali būti skundo pateikimo terminai kompetentingai įstaigai bei galimi terminai bet kokiems teisiniams veiksmams atlikti prieš pateikiant skundą teismui.
2. Gavusi tarpvalstybinį vartotojo skundą, kurio nepavyko vartotojui išspręsti su tiekėju, Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba turi:
a)  persiųsti skundą kompetentingai ginčus nagrinėjančiai įstaigai, esančiai paslaugos tiekėjo šalyje, arba
b)  patarti vartotojui susisiekti su kompetentinga įstaiga tiesiogiai, arba
c)  jei finansinių paslaugų tiekėjas pripažįsta Tarybos jurisdikciją arba, jei Tarybos teisiniai įsipareigojimai numato tokią pareigą, ji  išnagrinėja skundą pati pagal savo procedūros taisykles.
3. Kai Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba gauna tarpvalstybinį skundą dėl Lietuvos paslaugų tiekėjo nekokybiškos finansinės paslaugos, ji turi pabandyti išspręsti tarpvalstybinį ginčą tarp paslaugos tiekėjo ir vartotojo, atsižvelgiant į Komisijos rekomendaciją Nr. 87/257, įskaitant galiojančią teisę.

 
Ginčo sprendimo kalba
 
Jei vartotojas kreipiasi paslaugos tiekėjo šalyje esančią ginčų sprendimo instituciją ne jos įprasta darbo kalba, jis gali pasirinkti kalbą – kalbą, kokia yra pasirašyta sutartis tarp jo ir finansinių paslaugų tiekėjo, arba kalbą, kokia jis paprastai bendravo su finansinių paslaugų tiekėju.
 
FIN-NET Priežiūros komitetas
 
2006 m. Užduočių įgyvendinimo grupė (Task Force) pateikė pasiūlymą sudaryti Priežiūros Komitetą, kuris būtų administracinė jungtis tarp Komisijos ir FIN-NET. Priežiūros komiteto užduotis – spręsti įvairius klausimus.
Susitikimų metu buvo nuspręsta, jog Priežiūros Komiteto nariai renkami rašytinės procedūros pagalba, kuri suteikia galimybę dalyvauti visiems FIN-NET nariams.
 
Lietuvai FIN-NET Priežiūros komitete  2007-2008 metais atstovavo Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktorius Feliksas Petrauskas.
 
 
 
 

Vartotojų teisių informacinė sistema (VTIS)

 

 

 

 

Naujas būdas lengvai ir be teismo spręsti ginčus dėl ES valstybėse narėse internetu įsigytų prekių ar paslaugų: http://ec.europa.eu/odr  

Pažiūrėkite filmuką ir sužinokite, kaip tai veikia!

    

 

     

         

 
     
Kalendorius
 
Sausis Vasaris Kovas
Balandis Gegužė Birželis
Liepa Rugpjūtis Rugsėjis
Spalis Lapkritis Gruodis
Ankstesni metai    2017      
  

 


 

© Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba                                                                                                                                    
Biudžetinė įstaiga
Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, juridinio asmens kodas 188770044, tel. (8 5) 262 6751, faks. (8 5) 279 1466, el. p. tarnyba@vvtat.lt                                                                                                                                                                                                                               

Duomenys apie Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre.

Sprendimas: Idamas  
naudojama: Smartweb.