English
 
 
 
 
 
 
 
Vertikalus
 
Dienos klausimas
peržiūrėti rezultatus
Pasiūlykite savo klausimą

Papildoma apklausa 

Horizontalus
Elektroninių ryšių ir informacinės visuomenės paslaugos Spausdinimo versija

Elektroninių ryšių paslauga – paprastai už atlygį teikiama paslauga, kurią visiškai ar daugiausiai sudaro signalų perdavimas elektroninių ryšių tinklais, įskaitant telekomunikacijų paslaugas ir perdavimo (siuntimo) paslaugas transliavimui (retransliavimui) naudojamais tinklais.

 

Elektroninių ryšių sektorius yra vienas iš greičiausiai kintančių, ir todėl nuolat reikalaujantis lankstaus ir diplomatiško institucijų bendradarbiavimo tiek tarptautiniu, tiek vietiniu lygiu. Taip pat sparčiai keičiasi ir vartotojų aptarnavimo formos – tam pasitelkiamos naujos informacinės ir komunikacijų  technologijos, auga elektroninės prekybos apyvarta. Interneto paslaugos tampa vis labiau prieinamos Lietuvos vartotojams ir turi vis didesnę įtaką bendrai elektroninių ryšių sektoriaus plėtrai. Per pastaruosius metus ryšių sektorius tapo pažangus, konkurencingas, lankstus, atviras visuomenei ir naujausioms technologijoms. Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba nuolatos glaudžiai bendradarbiauja keisdamasi informacija su Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba.

 

Ryšių paslaugų teikimas vykdomas naudojant sudėtingą specifinę įrangą, todėl prašymus išankstine prašymų nagrinėjimo ne teisme tvarka dėl elektroninių ryšių paslaugų kokybės reikalavimų, apskaitos ir apmokėjimo už suteiktas paslaugas pažeidimų mūsų valstybėje pavesta nagrinėti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybai.

 

Informuojame, kad į minėtą instituciją Jūs turėtumėte kreiptis adresu Algirdo g. 27A, Vilniuje, tel. (8 5) 210 56 33, el. p. rrt@rrt.lt.

 

 

 

Informacinės visuomenės paslaugos – paprastai už atlyginimą elektroninėmis priemonėmis  ir per atstumą individualiu informacinės visuomenės paslaugos gavėjo prašymu teikiamos paslaugos.

 

Informacinės visuomenės paslaugos aprėpia įvairią ekonominę veiklą, atliekamą prisijungus prie elektroninių ryšių tinklo, ypač prekių pardavimą internetu. Informacinės visuomenės paslaugos nėra vien paslaugos, dėl kurių sutartys sudaromos internetu, bet joms priskiriamos ir tos paslaugos, už kurias jų gavėjai nemoka, pavyzdžiui, informacijos teikimo internetu paslaugos, priemonės informacijos paieškai, prie jos prieiti, paslaugos, kurias sudaro informacijos perdavimas ryšių tinklais, prieigos prie ryšių tinklo suteikimas arba paslaugos gavėjo pateiktos informacijos pateikimas internete.

 

Lietuvos Respublikos informacinės visuomenės paslaugų įstatymas nustato, kad informacinės visuomenės paslaugos teikėjas informacinės visuomenės paslaugos gavėjui (t.y. vartotojui), prieš šiam pateikiant užsakymą, jei su informacinės visuomenės paslaugos gavėju (t.y. vartotoju), veikiančiu savo verslo ar profesijos tikslais, nesusitarta kitaip, turi aiškiai, suprantamai ir nedviprasmiškai pateikti informaciją:

 

1) apie veiksmų, kuriuos vykdant sudaroma sutartis, eiliškumą;

2) ar informacinės visuomenės paslaugos teikėjas saugos sutartį ir ar po jos sudarymo su ja bus galima susipažinti;

3) apie technines priemones įvesties klaidoms nustatyti ir ištaisyti prieš pateikiant užsakymą;

4) kokiomis kalbomis siūloma sudaryti sutartį.

 

Informacinės visuomenės paslaugos teikėjas privalo informacinės visuomenės paslaugos gavėjui pateikti sutarčių sąlygas, tarp jų sutarčių standartines sąlygas, tokiu būdu, kuris leistų jam šią informaciją išsaugoti ir vėliau panaudoti. Atsižvelgiant į tai siūlome atidžiai skaityti informaciją, kurią pateikia paslaugos teikėjas prieš suteikdamas informacinės visuomenės paslaugas.

 

Atkreipiame dėmesį, kad užsisakę prekes ar paslaugas, visada turite gauti iš informacinės visuomenės paslaugos teikėjo patvirtinimą apie užsakymo gavimą.

 

Dėl informacinės visuomenės paslaugų kokybės turėtumėte kreiptis į Informacinės visuomenės plėtros komitetą prie Susisiekimo ministerijos adresu Gedimino pr. 7, Vilniuje, tel. (8 5) 266 51 61, faks. (8 5) 266 51 80, el. p. info@ivpk.lt

 

 

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos 2007 m. veiklos ataskaitos santrauka

 

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos 2008 metų veiklos ataskaita

 

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos 2009 metų veiklos ataskaita

 

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos 2010 metų veiklos ataskaita 

 

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos 2011 metų veiklos ataskaita 

 

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos 2012 metų veiklos ataskaita

 

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos 2013 metų veiklos ataskaita

 

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos 2014 metų veiklos ataskaita

 

 

Elektroninių ryšių  ir informacinės visuomenės paslaugas reglamentuojantys teisės aktai:

 

1. Elektroninių ryšių įstatymas 

 

2. Informacinės visuomenės paslaugų įstatymas 

 

3.  Vartotojų teisių apsaugos įstatymas 

 

4.   Visuomenės informavimo įstatymas 

 
5. Ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymas „Dėl elektroninių ryšių paslaugų teikimo taisyklių patvirtinimo“ 

 

6.  2000 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2000/31/EB dėl kai kurių informacinės visuomenės paslaugų, ypač elektroninės komercijos, teisinių aspektų vidaus rinkoje (Elektroninės komercijos direktyva) (OL 2004 m. specialusis leidimas, 13 skyrius, 25 tomas, p. 399)

 

 

© Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba                                                                                                                                    
Biudžetinė įstaiga
Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, juridinio asmens kodas 188770044, tel. (8 5) 262 6751, (8 5) 262 6760, faks. (8 5) 279 1466, el. p. tarnyba@vvtat.lt                                                                                                                                                                                                                               

Duomenys apie Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre.

Sprendimas: Idamas  
naudojama: Smartweb.