English
 
 
 
 
 
 
 
Vertikalus
 
Dienos klausimas
peržiūrėti rezultatus
Pasiūlykite savo klausimą

Papildoma apklausa 

Horizontalus
Komandiruočių ataskaitos Spausdinimo versija

2016 m. rugsėjo 26 – 30 d. komandiruotės ataskaita apie dalyvavimą Bad Wiessee (Vokietijos Federacinė Respublika) vykusiuose Tarptautinio vartotojų apsaugos ir gynimo tinklo gerosios praktikos mokymuose ir Tarptautinio vartotojų apsaugos ir gynimo tinklo konferencijoje

2016 m. gegužės 24 – 26 d. komandiruotės ataskaita apie dalyvavimą Briuselyje vykusiame Vartotojų apsaugos bendradarbiavimo komiteto darbo grupės susitikime ir jungtiniame Vartotojų politikos tinklo bei Vartotojų apsaugos ir bendradarbiavimo komiteto posėdyje.

2016 m. balandžio 17 – 18 d. komandiruotės ataskaita apie dalyvavimą Amsterdame vykusioje Nyderlandų pirmininkavimui Europos Sąjungos Tarybai skirtoje tarptautinėje konferencijoje „Vartotojų ir konkurencijos diena“.

2016 m. balandžio 10 – 12 d. komandiruotės ataskaita apie dalyvavimą Paryžiuje vykusiame Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos Vartotojų politikos komiteto susitikime.

2016 m. balandžio 4 – 7 d. komandiruotės ataskaita apie dalyvavimą Londone vykusiame Tarptautinio vartotojų apsaugos ir gynimo tinklo susitikime

2016 m. vasario 23-24 d. komandiruotės ataskaita apie dalyvavimą Londone vykusiame Europos vartotojų konsultacinės grupės Energetikos pogrupio susitikime ir Europos piliečių energetikos forume

2016 m. vasario 16-18 d. komandiruotės ataskaita apie dalyvavimą Briuselyje vykusiame Europos Komisijos Teisingumo ir vartotojų reikalų generalinio direktorato organizuotame 17-ame Vartotojų rinkų ekspertų grupės narių susitikime ir 10-ame Vartotojų skundų ekspertų grupės narių susitikime

2016 m. sausio 27-28 d. komandiruotės ataskaita apie dalyvavimą Briuselyje organizuotame darbo grupės dėl Direktyvos 2005/29/EB dėl nesąžiningos įmonių komercinės veiklos vartotojų atžvilgiu vidaus rinkoje įgyvendinimo gairių peržiūros posėdyje

2015 m. gruodžio 3 d. komandiruotės ataskaita apie dalyvavimą Stokholme įvykusioje Europos vartotojų centrų vykdyto jungtinio projekto „Oro keleivių teisės“ ataskaitos pristatyme – konferencijoje

2015 m. gruodžio 2 - 3 d. komandiruotės ataskaita apie dalyvavimą Briuselyje įvykusiame Vartotojų politikos tinklo susitikime

2015 m. lapkričio 26 d.komandiruotės ataskaita apie dalyvavimą Rygoje įvykusiame Baltijos valstybių rinkos priežiūros kampanijos, skirtos statybos produktams,darbo grupės susitikime

2015 m. balandžio 16-17 d. komandiruotės ataskaita apie dalyvavimą Briuselyje įvykusiame Vartotojų apsaugos bendradarbiavimo komiteto posėdyje

2015 m. spalio 27 d. komandiruotės ataskaita apie dalyvavimą Stokholme įvykusiame Europos Komisijos ir Jungtinės Karalystės Konkurencijos ir prekybos tarnybos (toliau – CMA) susitarimo pagrindu vykdomame projekte „Europos nesąžiningų sutarčių sąlygų strategija III“

2015 m. lapkričio 13 d.komandiruotės ataskaita apie  dalyvavimą Briuselyje įvykusiame pirmajame Elektroninių ginčų sprendimo reglamento kontaktinių asmenų susitikime

2015 m. spalio 18 – 23 d. komandiruotės ataskaita apie dalyvavimą Paryžiuje įvykusiame Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos Vartotojų politikos komiteto bei Vartojimo produktų saugos darbo grupės susitikime

2015 m. spalio 21 d. komandiruotės ataskaita apie dalyvavimą Briuselyje (Belgija) vykusiame Europos Komisijos Teisingumo ir vartotojų generalinio direktorato (DG JUST) organizuotame interaktyviame seminare.

2015 m. spalio 12-13 d. komandiruotės ataskaita apie dalyvavimą Sveikatos ir vartotojų reikalų generalinio direktorato organizuotame Europos vartotojų generalinio direktorato organizuotame Europos vartotojų centrų tinklo (ECC-NET) direktorių susirinkime ir neformaliame Europos vartotojų centrų tinklo direktorių susitikime bei susisitikime su Europos vartotojų organizacijos ,,BEUC" atstovais.

2015 m. spalio 13-15 d. komandiruotės ataskaita apie dalyvavimą Mančesteryje (JAV) vykusioje Tarptautinio vartotojų teisių gynimo tinklo (ICPEN) konferencijoje.

2015 m. rugsėjo 29 - 30 d. komandiruotės ataskaita apie dalyvavimą Briuselyje vykusiame Europos Komisijos Teisingumo ir Vartotojų reikalų generalinio direktorato organizuotame 16-ame Vartotojų rinkų ekspertų grupės narių susitikime.

 

2015 m. rugsėjo 20 - 21 d. komandiruotės ataskaita apie dalyvavimą Liuksemburgo pirmininkavimui Europos Sąjungos Tarybai skirtoje tarptautinėje konferencijoje „Vartotojų ir konkurencijos diena“.

 

2015 m. rugsėjo 29 – 30 d. komandiruotės ataskaita apie dalyvavimą Briuselyje įvykusiame 16-ame Vartotojų rinkų ekspertų grupės narių susitikime

 

2015 m. rugsėjo 9 d. komandiruotės ataskaita apie dalyvavimą Briuselyje įvykusiame  darbo grupės dėl Direktyvos 2005/29/EB dėl nesąžiningos įmonių komercinės veiklos vartotojų atžvilgiu vidaus rinkoje įgyvendinimo gairių peržiūros posėdyje.

 

2015 m. rugpjūčio 26 d. komandiruotės ataskaita apie dalyvavimą Rygoje vykusiame Baltijos aplinkos forumo renginyje „Rezultatai ir pasiekimai LIFE BalticInfoHaz projekto – pirmojo tarpvalstybinio LIFE Informacijos ir komunikacijos projekto Baltujos šalyse. Kas lėmė jo sėkmę?“.

 

2015 m. liepos 16-17 d. komandiruotės ataskaita apie dalyvavimą mokamajame vizite Europos vartotojų centre Vengrijoje, Budapešte

 

2015 m. birželio 17 – 18 d. komandiruotės ataskaita apie dalyvavimą Briuselyje  įvykusiame  Vartotojų apsaugos bendradarbiavimo komiteto posėdyje

 

2015 m. birželio 8 - 10 d. komandiruotės ataskaita aoie dalyvavimą Estijoje įvykusiame 10 – ajame Baltijos šalių vartotojų teises ginančių institucijų susitikime

 

2015 m. birželio 1 - 2 d. komandiruotės ataskaita apie dalyvavimą Briuselyje įvykusioje  Europos vartotojų aukščiausio lygio konferencijoje

 

2015 m. gegužės 21 d. komandiruotės ataskaita apie dalyvavimą Rygoje įvykusiame  renginyje „Vartotojas turintis daug galių energetikos rinkoje“

 

2015 m. gegužės 19 d. komandiruotės ataskaita apie dalyvavimą Briuselyje įvykusiame Europos Komisijos ir Jungtinės Karalystės Konkurencijos ir prekybos tarnybos (CMA) susitarimo pagrindu vykdomame projekte „Europos nesąžiningų sutarčių sąlygų strategija III“ pagal Reglamentą Nr. 2004/2006 dėl bendradarbiavimo vartotojų apsaugos srityje.

 

2015 m. gegužės 4 - 5 d. komandiruotės ataskaita apie Briuselyje įvykusį ES Vartotojų politikos tinklo (CPN) direktorių lygio susitikimą

 

2015 m. balandžio 27-28 d.komandiruotės ataskaita apie dalyvavimą Europos Komisijos Vartotojų apsaugos bendradarbiavimo tinklo  komiteto posėdyje

 

2015 m. balandžio 20 – 22 d. komandiruotės ataskaita apie dalyvavimą Paryžiuje įvykusiame Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) Vartotojų politikos komiteto posėdyje.

 

2015 m. balandžio 23 - 24 d. komandiruotės ataskaita apie dalyvavimą Rygoje įvykusioje Latvijos pirmininkavimui Europos Sąjungos Tarybai skirtoje tarptautinėje konferencijoje „Vartotojų politikos ateities prioritetai skaitmeninėje eroje“.

 

2015 m. balandžio 14 - 16 d. komandiruotės ataskaita apie dalyvavimą Orėje (Švedijos Karalystė) įvykusioje Tarptautinio vartotojų apsaugos ir gynimo tinklo (ICPEN) konferencijoje

 

2015 m. balandžio 16 d. komandiruotės ataskaita apie dalyvavimą Briuseluje įvykusiame RAPEX kontaktinių asmenų susitikime

 

2015 m. kovo 24 - 27 d. komandiruotės ataskaita apie dalyvavimą Varšuvoje įvykusioje Pasaulio teisininkų tarptautinėje konferencijoje  "Privatizacija, bankininkystė ir tarptautinis nemokumas"

 

2015 m. kovo 11 -13 d. komandiruotės ataskaita apie dalyvavimą Londone įvykusiame Europos vartotojų konsultacinės grupės Energetikos pogrupio susitikime bei Gyventojų energetikos forume


2015 m. kovo 5 - 6 d. komandiruotės ataskaita apie dalyvavimą Triere (Vokietija) įvykusioje Europos teisės akademijos organizuotoje konferencijoje - seminare „AGS ir EGS Europos Sąjungoje“


2015 m. kovo 10 d. komandiruotės ataskaita apie dalyvavimą Briuselyje įvykusiame Europos vartotojų centrų tinklo narių susitikime


2015 m. vasario 3 d. komandiruotės ataskaita apie dalyvavimą Briuselyje įvykusiame 16 – ajame Viešojo administravimo tinklo susitikime, skirtame euro įvedimo Lietuvos Respublikoje pristatymui.


2014 m. lapkričio 26 – 27 d. komandiruotės ataskaita apie dalyvavimą Briuselyje įvykusiuose EK Sveikatos ir vartotojų apsaugos generalinio direktorato organizuotuose elektroninių ginčų sprendimų platformos bandymuose


2014 m. lapkričio 25 – 27 d. komandiruotės ataskaita apie dalyvavimą Briuselyje įvykusiame bendrame Vartotojų apsaugos bendradarbiavimo komiteto susitikime su Europos automobilių nuomos kompanijomis bei Vartotojų apsaugos bendradarbiavimo komiteto posėdyje


2014 m. lapkričio 11 d. komandiruotės ataskaita apie dalyvavimą Briuselyje įvykusiame ES Vartotojų politikos tinklo direktorių lygio susitikime.


2014 m. spalio 29 d. komandiruotės ataskaita apie dalyvavimą Briuselyje įvykusiame trečiajame Elektroninio ginčų sprendimo reglamento komiteto narių susitikime.


2014 m. spalio 17 d. komandiruotės ataskaita apie dalyvavimą Briuselyje įvykusiame Europos vartotojų centrų tinklo narių susitikime

 

2014 m. spalio 2 - 3 d. komandiruotės ataskaita apie dalyvavimą Europos Komisijos ir Jungtinės Karalystės Konkurencijos ir prekybos tarnybos susitarimo pagrindu vykdomo projekto „Europos nesąžiningų sutarčių sąlygų strategija II“ susitikime


2014 m. rugsėjo 30 - spalio 2 d. komandiruotės ataskaita apie dalyvavimą Briuselyje įvykusiame Vartotojų rinkų ekspertų grupės susitikime


2014 m. liepos 6 - 8 d. komandiruotės ataskaita apie dalyvavimą  Romoje (Italija) įvykusioje konferencijoje ,,ES bendradarbiavimas įgyvendinant teisės aktus vartotojų teisių apsaugos srityje“, skirtoje Italijos pirmininkavimui ES Tarybai.

 

2014 m. birželio 16 - 20 d. komandiruotės ataskaita apie dalyvavimą Briuselyje įvykusioje Europos Komisijos organizuotoje Tarptautinėje produktų saugos savaitėje.

2014 m. birželio 10 - 11 d. komandiruotės ataskaita apie dalyvavimą Londone (Jungtinė Karalystė) įvykusiame Europos Komisijos ir Jungtinės Karalystės Konkurencijos ir rinkų tarybos (CMA) susitarimo pagrindu vykdomo projekto ,,Europos nesąžiningų sutarčių sąlygų strategija. II dalis" pagal Reglamentą Nr. 2004/2006 dėl bendradarbiavimo vartotojų apsaugos srityje darbo grupės susitikime.

2014 m. birželio 4 - 6 d. komandiruotės ataskaita apie dalyvavimą Atėnuose (Graikija) įvykusiame FIN-NET narių kasmetiniame susitikime

2014 m. gegužės 21 - 23 d. komandiruotės ataskaita apie dalyvavimą Briuselyje įvykusiame Europos Sąjungos vartotojų politikos tinklo susitikime.

2014 m. kovo 20 – 21 d. komandiruotės ataskaita apie dalyvavimą Briuselyje įvykusiame Europos Komisijos Sveikatos ir vartotojų apsaugos generalinio direktorato  organizuotame 1-ajame Internetinių ginčų sprendimo ekspertų grupės narių susitikime.

 2014 m kovo 17 d. komandiruotės ataskaita apie dalyvavimą Atėnuose vykusiame renginyje "Vartotojams pereinant į skaitmeninę erdvę"

2014- m. kovo 13 – 15 d. komandiruotės ataskaita apie  dalyvavimą Salonikuose įvykusioje  Graikijos pirmininkavimui Europos Sąjungos Tarybai skirtoje konferencijoje „Vartotojų apsauga ir socialinė integracija krizės metu“

2014 m. kovo 10 d. komandiruotės ataskaita apie dalyvavimą Briuselyje įvykusiame Vartotojų apsaugos bendradarbiavimo tinklo narių  susitikime

2014 m. vasario 18 - 19 d. komandiruotės ataskaita apie dalyvavimą Briuselyje įvykusiame Europos vartotojų centrų tinklo (ECC-Net) narių susitikimuose

2014 m. vasario 5 - 6 d. komandiruotės ataskaita apie dalyvavimą Briuselyje įvykusiame Europos Komisijos Sveikatos ir vartotojų generalinio direktorato surengtame vartotojų švietimo ekspertų darbo grupės narių susitikime

2014 m. sausio 13 - 14 d. komandiruotės Rygoje ataskaita, siekiant susipažinti su Latvijos vartotojų teisių gynimo centro patirtimi euro įvedimo Latvijoje laikotarpiu

2013 m. gruodžio 16 - 17 d. komandiruotės ataskaita apie dalyvavimą Londone įvykusiame 6-ajame  Piliečių energetikos forume

2013 m. lapkričio 18 – 20 d. komandiruotės ataskaita apie dalyvavimą Taline (Estijos Respublika) įvykusioje konferencijoje ,,Iššūkiai vartotojų aplinkai – naudotų automobilių rinka“ bei Baltijos ir Šiaurės šalių vartotojų institucijų aukšto lygio susitikime.

2013 m. lapkričio 11 - 12 d. komandiruotės ataskaita apie dalyvavimą  Osle (Norvegija) įvykusiame Europos Komisijos ir Jungtinės Karalystės Sąžiningos prekybos biuro susitarimo pagrindu vykdomo projekto „Europos nesąžiningų sutarčių sąlygų strategija“ pagal Reglamentą Nr. 2004/2006 dėl bendradarbiavimo vartotojų apsaugos srityje darbo grupės susitikime

2013 m. lapkričio 3 – 6 d. komandiruotės ataskaita apie dalyvavimą Paryžiuje (Prancūzija) įvykusioje 86 – ojoje Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos  Vartotojų politikos komiteto sesijoje

2013 m. spalio 29 d. komandiruotės ataskaita apie dalyvavimą Briuselyje įvykusiame darbo grupės dėl Direktyvos 2005/29/EB dėl nesąžiningos įmonių komercinės veiklos vartotojų atžvilgiu vidaus rinkoje įgyvendinimo susitikime

2013 m. rugsėjo 30 d. – spalio 1 d. komandiruotės ataskaita apie dalyvavimą Briuselyje įvykusioje konferencijoje apie vartotojų elgsenos veikiamą ekonomiką bei Vartotojų politikos tinklo susitikime

2013 m. spalio 4 d. komandiruotės ataskaita apie  dalyvavimą Europos Komisijos Sveikatos ir vartotojų generalinio direktorato surengtame  Bendrosios produktų saugos direktyvos 2001/95/EB  komiteto narių susitikime.

2013 m. rugsėjo 23 d. komandiruotės ataskaita apie dalyvavimą Briuselyje  įvykusiame EK Sveikatos ir vartotojų generalinio direktorato Vartotojų apsaugos bendradarbiavimo tinklo surengtame teisinės darbo grupės susitikime dėl oro vežėjų nesąžiningų sutarčių sąlygų.

2013 m. rugsėjo 24 d. komandiruotės ataskaita apie dalyvavimą Briuselyje įvykusiame RK Sveikatos ir vartotojų generalinio direktorato surengtame darbo grupės susitikime dėl išmaniesiems telefonams skirtų programėlių pirkimo

2013 m. rugsėjo 19 - 20 d. komandiruotės ataskaita apie dalyvavimą Taline (Estija) įvykusiame Bendradarbiavimo reglamento Nr. 2006/2004 pagrindu vykdomo projekto "Teisės taikymas internete: tęstinis koordinavimas ir plėtra" seminare

2013 m. birželio 18 d. komandiruotės ataskaita apie dalyvavimą Briuselyje įvykusiame Bendrosios produktų saugos direktyvos komiteto narių susitikime

2013 m. birželio 3 - 5 d. komandiruotės ataskaita apie dalyvavimą Rygoje įvykusiame kasmetiniame Baltijos šalių už vartotojų teisių apsaugą atsakingų institucijų susitikime ir antrajame projekto "Europos nesąžiningų sutarčių sąlygų strategija" seminare

2013 m. gegužės 28 d. ataskaita apie dalyvavimą Briuselyje įvykusiame seminare "Nesąžiningos komercinės veiklos direktyva: taikymo ataskaitos ir Europos Komisijos komunikato pristatymas"

2013 m. balandžio 11 d. Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus Felikso Petrausko komandiruotės ataskaita apie dalyvavimą  Briuselyje įvykusiame Vartotojų politikos tinklo (CPN) generalinių direktorių lygio susitikime

2013 m. balanžio 8 - 9 d. komandiruotės ataskaita apie dalyvavimą Varšuvoje (Lenkija) įvykusiame dvišaliame Lenkijos Respublikos ūkio ministerijos ir Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos delegacijų susitikime

2013 m. balandžio 10 – 11 d. komandiruotės ataskaita apie dalyvavimą Maskvoje (Rusijos Federacija) įvykusiame  Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Rusijos Federacijos Vyriausybės dvišalės prekybinio ir ekonominio, mokslinio ir techninio, humanitarinio ir kultūrinio bendradarbiavimo komisijos Prekybinio ir ekonominio bendradarbiavimo darbo grupės vienuoliktajame posėdyje.

2013 m. kovo 20 - 21 d. komandiruotės ataskaita spie dalyvavimą Londone įvykusiame projekto "Europos nesąžiningų sutarčių sąlygų strategija" susitikime

2013 m. kovo 18 - 19 d. komandiruotės ataskaita apie dalyvavimą Briuselyje įvykusiame kasmetiniame Europos vartotojų aukščiausio lygio susitikime

2013 m. vasario 18 - 19 d. komandiruotėa ataskaita apie dalyvavimą Briuselyje įvykusiame Europos vartotojų centrų tinklo (ECC) narių susitikime

2013 m. sausio 23 - 25 d. komandiruotėa ataskaita apie dalyvavimą Briuselyje įvykusiame 11-ajame Vartotojų rinkų ekspertų grupės ir 8-ajame Vartotojų skundų ekspertų grupės susitikime

2012 m. lapkričio 28 d. ataskaita apie dalyvavimą Briuselyje įvykusiame Vartotojų apsaugos bendradarbiavimo komiteto (CPC) posėdyje

2012 m.lapkričio 21 d. ataskaita apie dalyvavimą Taline (Estija) įvykusioje vartotojų teisių konferencijoje "Veiksmingi vartotojai ir atsakingi verslininkai"

2012 m. lspkričio 13 - 14 d. ataskaita apie dalyvavimą Londone įvykusiame 5-ajame Piliečių energetikos forume

2012 m. lapkričio 8 - 9 d. ataskaita apie dalyvavimą Briuselyje įvykusiame Vartotojų politikos tinklo generalinių direktorių lygio susitikime

2012 m. spalio 17 - 19 d. ataskaita apie dalyvavimą Budapešte (Vengrija) įvykusiame FIN-NET narių kasmetiniame susitikime

2012 m.spalio 22 - 24 d. ataskaita apie dalyvavimą Briuselyje įvykusiame ECC-Net direktorių susitikime ir spaudos konferencijoje dėl jungtinio projekto "Europos internetinė prekyba: 2010 - 2011 m. vartotojų skundai" ataskaitos pristatymo

2012 m. spalio 15 - 19 d. atskaita apie dalyvavimą Briuselyje įvykusioje Tarptautinėje produktų saugos savaitėje

2012 m. birželio 27 - 29 d. ataskaita apie dalyvavimą Prahoje (Čekija) įvykusioje 11-oje tarptautinėje konferencijoje/forume apie Internetinių ginčų sprendimą

2012 m. birželio 17 - 19 d. ataskaita apie dalyvavimą Kopenhagoje (Danija) įvykusioje Europos vartotojų centrų tinklo bendradarbiavimo dienoje

2012 m. birželio 13 - 14 d. ataskaita apie dalyvavimą tikslinės TG2.2 grupės mokymuose "Europos Sąjungos teisinė ir institucinė sistema", vykusiuose Lietuvos viešojo administravimo institute

2012 m. gegužės 28 - birželio 4 d. ataskaita apie dalyvavimą tarptautiniame seminare "Daugiabučių namų administravimas, eksploatavimas ir modernizavimas Lenkijoje, Čekijoje ir Slovakijoje" 

2012 m. birželio 4 – 6 d. ataskaita apie dalyvavimą Europos Komisijos organizuojamame Europos Sąjungos valstybių narių susitikime ir suinteresuotų šalių konferencijoje dėl 1990 m. birželio 13 d. Tarybos direktyvos dėl kelionių, atostogų ir organizuotų išvykų paketų Nr. 90/314/ peržiūros

2012 m. gegužės 30 d. ataskaita apie dalyvavimą Briuselyje įvykusiame Europos Komisijos Mobilumo ir transporto generalinio direktorato bei Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto organizuotoje konferencijoje oro keleivių teisių klausimais

 

2012 m. birželio 4 d. ataskaita apie dalyvavimą Pernu (Estija) įvykusiame Baltijos šalių už vartotojų teisių apsaugą atsakingų nacionalinių institucijų bendradarbiavimo susitikime

 

2012 m. gegužės 29 – 30 d. ataskaita apie dalyvavimą Briuselyje įvykusiame Europos vartotojų aukščiausio lygio susitikime ir EK mobilumo ir transporto generalinio direktorato bei Europos Ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto organizuotoje konferencijoje apie oro keleivių teises

 

 

2012 m. balandžio 30 d. ataskaita apie dalyvavimą Briuselyje įvykusiame EK Sveikatos ir vartotojų generalinio direktorato Vartotojų apsaugos bendradarbiavimo tinklo techninės darbo grupės organizuotame parengiamajame 2012 m. Internetinių tinklapių naršymo susitikime.

2012 m. balandžio 23 - 24 d. ataskaita apie dalyvavimą Rygoje įvykusiame seminare, skirtame naujosios Vartojimo kredito direktyvos įgyvendinimo, taikymo, nesąžiningos komercinės veiklos, nesąžiningų sutarčių sąlygų problemos aptarti

 2012 m. balandžio 22 - 23 d. ataskaita apie dalyvavimą Briuselyje įvykusiame Europos Komisijos Sveikatos ir vartotojų apsaugos generalinio direktorato organizuotame 3-ame ekspertų grupės susitikime dėl internetinės ginčų sistemos kūrimo

2012 m. balandžio 16-18 d. ataskaita apie dalyvavimą Druskininkuose vykusiuose mokymuose „Derybos ir tarpkultūrinis komunikavimas ES”

2012 m. kovo 22 d. atsakaita apie dalyvavimą Briuselyje įvykusiame Europos Komisijos Generalinio sveikatos ir vartotojų apsaugos direktorato organizuotame RAPEX kontaktinių asmenų susitikime

2012 m. kovo 11 - 12 d. ataskaita apie dalyvavimą Briuselyje įvykusiame Europos Komisijos Sveikatos ir vartotojų apsaugos generalinio direktorato organizuotame 1-ame ekspertų grupės susitikime dėl internetinės ginčų sistemos kūrimo.

2012 m. kovo 7- 9 d. ataskaita apie dalyvavimą Kopenhagoje įvykusiame Europos konkurencijos ir vartotojų dienos renginyje ,,Plėtra ir naujos galimybės – konkurencijos ir vartotojų elgsenos vaidmuo“.

2012 m. kovo 7 d. ataskaita apie dalyvavimą Briuselyje įvykusiame Vartotojų apsaugos bendradarbiavimo komiteto (CPC) posėdyje

2012 m. vasario 16 d. ataskaita apie dalyvavimą Europos Komisijos Sveikatos ir vartotojų apsaugos generalinio direktorato organizuotuose GRAS-RAPEX mokymuose

2012 m. vasario 15 d. ataskaita apie dalyvavimą Briuselyje įvykusiame EK Sveikatos ir vartotojų apsaugos generalinio direktorato Vartotojų apsaugos bendradarbiavimo tinklo techninės darbo grupės organizuotame pirmajame parengiamajame 2012 m. Internetinių tinklapių naršymo susitikime

Vasario 1 – 3 d. ataskaita apie dalyvavimą Eeuropos vartotojų organizacijos (BEUC) kursuose „Finansinės kompetencijos gerinimas“ Briuselyje

2012 m. sausio 23-24 d. Ataskaita apie VšĮ „Europos vartotojų centras“ direktoriaus Sauliaus Linkevičiaus“ dalyvavimą darbo grupės susitikime dėl jungtinio projekto „Europos internetinė prekyba: 2010 -2011 m. vartotojų skundai“ bei vizitą į Olandijos Socialinį komitetą ir vartotojų skundų tarybą Utrechte

2012 m. sausio 18-19 d. ataskaita apie Europos Komisijos Sveikatos ir vartotojų apsaugos generalinio direktorato 9-ąjį Vartotojų rinkų ekspertų grupės susitikimą Briuselyje

© Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba                                                                                                                                    
Biudžetinė įstaiga
Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, juridinio asmens kodas 188770044, tel. (8 5) 262 6751, faks. (8 5) 279 1466, el. p. tarnyba@vvtat.lt                                                                                                                                                                                                                               

Duomenys apie Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre.

Sprendimas: Idamas  
naudojama: Smartweb.