en

Europos Komisija pristatė gaires dėl ES keleivių teisių

Europos Komisija pristatė gaires dėl ES keleivių teisių

Europos Komisija pristatė aiškinamąsias gaires dėl ES keleivių teisių kintančios epideminės COVID-19 situacijos metu.

 

Gairėmis siekiama užtikrinti, kad ES keleivių teisės būtų nuosekliai taikomos visoje ES. Gairėse aptariamos lėktuvu, traukiniu, laivu, miesto ir (arba) tolimojo susisiekimo autobusais, jūrų bei vidaus vandenų keliais keliaujančių vartotojų teisės bei atitinkamos vežėjų pareigos.

 

Europos Komisijos gairės dėl ES keleivių teisių