en

Ką naudinga žinoti užsakant montavimo, apdailos, remonto paslaugas?

Ką naudinga žinoti užsakant montavimo, apdailos, remonto paslaugas?

Atostogų metu pagaliau nutarėte skirti laiko ilgai atidėliotam būsto remontui, naujų langų, durų montavimui, apdailos darbams ir pan.? Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba parengė naudingą informaciją apie tai, ką verta žinoti prieš kreipiantis į rangovą ar kilus nesutarimų dėl jau atliktų darbų.

 

Kaip išvengti nesutarimų su rangovu?

 

  • Jeigu samdote meistrus, kurie dirba pagal individualios veiklos pažymėjimus, įsitikinkite, kad jų pažymėjimai yra galiojantys. 
  • Detaliai aptarkite planuojamus atlikti darbus, medžiagas, spalvas ir kt.
  • Nustatykite aiškius mokėjimų už atliktus darbus terminus, aptarkite sąlygas dėl mokėjimų sustabdymų, jei darbai neįvykdomi ar įvykdomi netinkamai.
  • Įvirtinkite atliktų darbų garantinius terminus.

 

 

Ką daryti, jei rangos paslaugos suteiktos nekokybiškai?

 

Darbų rezultato priėmimo metu arba naudojimo metu nustačius darbų trūkumus, turite teisę savo pasirinkimu pareikšti vieną iš šių reikalavimų:

  • neatlygintinai pašalinti trūkumus per protingą terminą,
  • atitinkamai sumažinti darbų kainą,
  • atlyginti trūkumų šalinimo išlaidas, jeigu užsakovo teisė pašalinti trūkumus buvo numatyta rangos sutartyje,
  • pareikalauti pakartotinai ir neatlygintinai atlikti darbus.

 

Šiuo atveju reikėtų raštu kreiptis į rangovą ir išdėstyti pasirinktą reikalavimą. Jei per 14 kalendorinių dienų nuo raštiško kreipimosi į rangovą Jums nebus pateiktas atsakymas, arba gautas atsakymas Jūsų netenkins, Jūs turite teisę kreiptis į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą dėl ginčo nagrinėjimo Vartotojų teisių apsaugos įstatyme įtvirtinta vartotojų ir pardavėjų, paslaugų teikėjų ginčų sprendimo ne teismo tvarka.

 

 

Kokia yra atliktų darbų garantija?

 

Civilinio kodekso 6.698 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad rangovas ir kiti statybos dalyviai, nurodyti šiame straipsnyje, atsako už objekto sugriuvimą ar defektus, jeigu objektas sugriuvo ar defektai buvo nustatyti per:

1) penkerius metus;

2) dešimt metų – esant paslėptų statinio elementų (konstrukcijų, vamzdynų ir kt.);

3) dvidešimt metų – esant tyčia paslėptų defektų.

Šio straipsnio 1 dalyje nustatyti terminai pradedami skaičiuoti nuo visų rangovo atliktų statybos darbų rezultatų perdavimo užsakovui dienos (kai statyba vyko rangos būdu) arba nuo statybos užbaigimo dienos (kai statyba vyko ūkio arba mišriu būdu).   

 

 

Ar galima atsisakyti rangos sutarties?

 

Galima. Civilinio kodekso 6.673 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad užsakovas bet kada iki darbo rezultato priėmimo gali nutraukti sutartį, sumokėdamas dalį nustatytos kainos, proporcingą atliktam darbui. Šiuo atveju rangovas turėtų pagrįsti reikalaujamą sumokėti sumos dalį.

 

 

Vartotojų konsultavimo, asmenų aptarnavimo ir komunikacijos skyrius