en

Kas yra geografinis blokavimas ir kada jis draudžiamas?

Kas yra geografinis blokavimas ir kada jis draudžiamas?

Lygiai prieš 2 metus įsigaliojo Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas dėl nepagrįsto geografinio blokavimo, kurio tikslas – užtikrinti laisvą prekių ir paslaugų judėjimą visoje ES bei vienodą verslo požiūrį į pirkėją. Įsigaliojus Reglamento nuostatoms, geografinio pirkėjų blokavimo praktika ES netoleruotina ir draudžiama.