en

Vykdomos viešosios konsultacijos atliekant tikslinę ES vartotojų apsaugos direktyvų peržiūrą

Vykdomos viešosios konsultacijos atliekant tikslinę ES vartotojų apsaugos direktyvų peržiūrą

Vykdomos viešosios konsultacijos atliekant tikslinę ES vartotojų apsaugos direktyvų peržiūrą

Atlikus vartotojų ir rinkodaros teisės tinkamumo patikrą bei Vartotojų teisių direktyvos vertinimą, Europos Komisija siekia sužinoti suinteresuotųjų subjektų nuomonę apie galimus tikslinius kai kurių pagrindinių ES vartotojų apsaugos direktyvų pakeitimus. Taip pat Europos Komisija siekia sužinoti suinteresuotųjų subjektų nuomonę tam tikrais klausimais, susijusiais su nacionalinėmis taisyklėmis, kuriomis draudžiama išnešiojamoji prekyba.

Viešosiose konsultacijose gali dalyvauti visi piliečiai ir organizacijos:

  • vartotojai;

  • nacionalinės vartotojų asociacijos ir jų ES skėtinės organizacijos;

  • įmonės (MVĮ ir didesnės įmonės);

  • nacionalinės verslo organizacijos ir jų ES skėtinės organizacijos;

  • nacionalinės valdžios institucijos (atitinkamos ministerijos, už vartotojų apsaugos užtikrinimą atsakingos institucijos, nacionalinės konkrečių sektorių reguliavimo institucijos ir Europos vartotojų centrai (EVC)).

     

Konsultacijos vyks iki 2017 m. spalio 8 d.

Nuomonę šiose viešosiose konsultacijose galite pateikti užpildydami internetinę konsultacijų formą (https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/57fe6f5f-284d-4ea1-8830-08cb24143363?draftid=8cd87fdf-90da-483c-b5ef-8bd1dfac07d1&surveylanguage=LT).

Pažymėtina, kad atsakyti galite bet kuria oficialiąja ES kalba.

 

Vartotojų konsultavimo, asmenų aptarnavimo ir komunikacijos skyrius