en

Laikinai uždrausta teikti į rinką belaidžius optinius jutiklius

Laikinai, kol bus atlikti produkto saugos įvertinimai, patikrinimai ir kontrolė, t. y. kol bus pateikta UAB „Sareme“ tiekiamo rinkai gaminio eksploatacinių savybių deklaracija, uždrausta teikti į Lietuvos rinką belaidžius optinius jutiklius SD-20 (Callisto).

 

UAB „Sareme“ į rinką tiekiamiems belaidžiams optiniams jutikliams SD-20 (Callisto) nepateikta eksploatacinių savybių deklaracija pagal 2011 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir tarnybos Reglamento (ES) Nr. 305/2011, kuriuo nustatomas suderintos statybos produktų rinkodaros sąlygos ir panaikinama Tarybos direktyva 89/106/EEB reikalavimus, t. y. produktas neatitinka privalomųjų saugos reikalavimų.

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 14, 16 ir 17 straipsniais bei siekdamas, kad produktas nepatektų vartotojams, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos Vilniaus regiono rinkos priežiūros skyrius 2019-05-21 sprendimu Nr. 1BM-137 laikinai uždraudė UAB „Sareme“ tiekti, siūlyti tiekti į rinką ir demonstruoti produktą, kol bus atlikti produkto saugos įvertinimai, patikrinimai ir kontrolė, valstybinė produktų saugos ekspertizė.