en

Laikinai uždrausta teikti į rinką įtempiamas lubas

Laikinai, kol bus atlikti produkto saugos įvertinimai, patikrinimai ir kontrolė, t. y. kol bus pateikta UAB „Dilesta“ teikiamo rinkai gaminio eksploatacinių savybių deklaracija, uždrausta teikti į Lietuvos rinką įtempiamas lubas.

 

UAB „Dilseta“ gaminius įtempiamas lubas į rinką teikia neturint eksploatacinių savybių deklaracijos lietuvių kalba ir tai neatitinka Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-601 patvirtinto „Reglamentuojamų statybos produktų sąrašo“ reikalavimų. Tuo pažeidžiant Mažmeninių prekybos taisyklių 8.3 p. (Pardavėjui draudžiama parduoti prekes: be jų atitikties privalomiesiems dokumentų reikalavimams, jeigu teisės aktuose nustatyta, kad tokie dokumentai privalomi) reikalavimus bei 2011 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 305/2011, kuriuo nustatomos suderintos statybos produktų rinkodaros sąlygos ir panaikinama Tarybos direktyva 89/106/EEB ir Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo reikalavimus.

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 14, 16, 17 str., Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos Vilniaus regiono rinkos priežiūros skyrius 2019-03-27 sprendimu Nr. 1ŠE-25 laikinai uždraudė UAB „Dilesta“ " tiekti, siūlyti tiekti į rinką ir demonstruoti produktus, kol bus atlikti produkto saugos įvertinimai, patikrinimai ir kontrolė, t. y. kol bus pateikti „UAB „Dilesta“ teikiamo rinkai gaminio įtempiamų lubų eksploatacinių savybių deklaracijos lietuvių kalba, atitinkamai su 2011 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 305/2011, kuriuo nustatomos suderintos statybos produktų rinkodaros sąlygos ir panaikinama Tarybos direktyva 89/106/EEB ir Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo reikalavimais.