en

Laikinai uždrausta tiekti į rinką sauso betono mišinį

Laikinai uždrausta tiekti į rinką sauso betono mišinį

Laikinai uždrausta tiekti į rinką DC 16/20 stiprio gniuždant klasės sauso betono mišinį „Beton B20“, brūkšninis kodas 4751026280339.

 

Laikinai, kol bus atlikti produktų saugos įvertinimai, patikrinimai ir kontrolė, t. y. kol produktas bus paženklintas pagal Reglamentuojamų statybos produktų sąrašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018-06-27 įsakymu Nr. Dl-601, ir standarto LST EN 13813:2003 „Grindų išlyginamosios medžiagos ir besiūlės grindys. Išlyginamosios medžiagos. Savybės ir reikalavimai“ reikalavimus, bei kol bus pakeista produkto pakuotė ir dokumentacija, kuriose bus pateikiama teisinga informacija apie produktą, uždraustas teikti į Lietuvos rinką DC 16/20 stiprio gniuždant klasės sausas betono mišinys „Beton B20“, brūkšninis kodas 4751026280339.

 

UAB „Statybų bazė“ teikia į rinką gaminį DC 16/20 stiprio gniuždant klasės sausą betono mišinį „Beton B20“, brūkšninis kodas 4751026280339, neatitinkantį Reglamentuojamų statybos produktų sąrašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018-06-27 įsakymu Nr. Dl-601, ir standarto LST EN 13813:2003 „Grindų išlyginamosios medžiagos ir besiūlės grindys. Išlyginamosios medžiagos. Savybės ir reikalavimai“ reikalavimų, bei kurio pakuotėje ir dokumentacijoje pateikiama netiksli informacija apie produktą t. y. nustatyta neatitiktis pagal Sąrašo 3.5. eilutę (Neatitinka techninės specifikacijos LST EN 13813:2003 (D) ZA priedo reikalavimų. Nepaženklinta CE ženklu); netiksli informacija gaminio pakuotėje ir dokumentacijoje (gaminys deklaruojamas vadovaujantis standartu LST EN 13813:2003 „Grindų išlyginamosios medžiagos ir besiūlės grindys. Išlyginamosios medžiagos. Savybės ir reikalavimai“, tačiau gaminio pakuotėje ir dokumentacijoje gaminys įvardijamas kaip betono mišinys).

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo  15, 16 str., Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos Vilniaus regiono rinkos priežiūros skyrius 2020-01-29 sprendimu Nr. 1MA-11 laikinai uždraudė UAB „Statybų bazė“ tiekti, siūlyti tiekti į rinką ir demonstruoti produktus, kol bus atlikti produktų saugos įvertinimai, patikrinimai ir kontrolė, valstybinė produktų saugos ekspertizė, t. y. kol UAB „Statybų bazė“ teikiamas  rinkai (DC 16/20 stiprio gniuždant klasės) sausas betono mišinys „Beton B20“, brūkšninis kodas 4751026280339, bus paženklintas pagal Reglamentuojamų statybos produktų sąrašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018-06-27 įsakymu Nr. Dl-601, ir standarto LST EN 13813:2003 „Grindų išlyginamosios medžiagos ir besiūlės grindys. Išlyginamosios medžiagos. Savybės ir reikalavimai“ reikalavimus, bei kol bus pakeista produkto pakuotė ir dokumentacija, kuriose bus pateikiama teisinga informacija apie produktą.

 

ATNAUJINTA:

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos Vilniaus regiono rinkos priežiūros skyrius, vadovaudamasis produktų saugos įvertinimų, patikrinimų ir kontrolės medžiaga, valstybinės produktų saugos ekspertizės rezultatais, 2020-05-19 sprendimu Nr. 1MA-47 leidžia UAB „Statybų bazė“ tiekti, siūlyti tiekti į rinką ir demonstruoti produktą – cementinį skiedinį grindų įrengimui, klasė C20 „Beton B20“, brūkšninis kodas 4751026280339, gamintojas Baumit-Baltikum SIA „Ziedkalni, Latvija, gamintojo atstovas UAB „Baumit“ , Lentvario g. 1, Vilnius, kurio tiekimas, siūlymas tiekti į rinką ir demonstravimas buvo laikinai uždraustas 2020-01-29 sprendimu Nr. 1MA-11.