en

Uždrausta teikti į Lietuvos rinką pavojingą koncentruotą gelį-balzamą kojoms

Uždrausta teikti į Lietuvos rinką pavojingą koncentruotą gelį-balzamą kojoms

Uždrausta teikti į Lietuvos rinką pavojingą produktą – koncentruotą gelį-balzamą kojoms venotonizuojantį „Lošadinoje Zdorovje“, brūkšninis kodas 4607011667275, partijos numeris Nr. 0318/0702.

 

Trumpas produkto aprašymas: koncentruotas gelis-balzamas kojoms „Lošadinoje Zdorovje“ teikiamas rinkai 200 ml tūrio baltos spalvos plastikinėje tūbelėje su dangteliu (antrinė pakuotė – kartono dėžutė), paženklinta stilizuotu arklio piešiniu bei realistinėmis fotonuotraukomis su kojų atvaizdais. Ant pakuotės užklijuota ženklinimo etiketė lietuvių kalba. Ant pakuotės gamintojo pateiktame ingredientų sąraše nurodyti konservantų Methylchloroisothiazolinone ir Methylisothiazolinone mišinys.

 

Nustatyta, kad šis produktas – koncentruotas gelis-balzamas kojoms venotonizuojantis „Lošadinoje Zdorovje“, brūkšninis kodas 4607011667275, partijos numeris Nr. 0318/0702, yra pavojingas, t. y. ant pakuotės gamintojo pateiktame ingredientų sąraše nurodytas konservantų Methylchloroisothiazolinone ir Methylisothiazolinone mišinys yra uždraustas naudoti nenuplaunamuose kosmetikos gaminiuose. Kosmetikos gaminys neatitinka 2009 m. lapkričio 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas (EB) Nr. 1223/2009 dėl kosmetikos gaminių IV skyriaus 14 straipsnio 1 dalies d punkto i papunkčio ir II skyriaus 3 straipsnio nuostatų – nedarant poveikio Reglamento (EB) Nr. 1223/2009 3 straipsnio (Sauga) taikymui, kosmetikos gaminių sudėtyje negali būti kitų konservantų, išskyrus išvardytus Reglamento (EB) Nr. 1223/2009 V priede, ir konservantų, kurie išvardyti, bet naudojami nesilaikant to priedo reikalavimų. Kosmetikos gaminys gali sukelti odos jautrinimą, dirginimą ir kontaktinę alergiją.

 

Gaminio ženklinimo etiketėse lietuvių kalba nurodyta: „<...> tai inovacinė priemonė venų nepakankamumui ir varikoziniam išsiplėtimui padėti <…>. Grąžina kojoms lengvumą ir komfortą“. Šie medicinines indikacijas atitinkantys teiginiai įteigia Gelio-balzamo „Lošadinoje Zdorovje“ gydomąjį poveikį ir neatitinka kosmetikos gaminio sąvokos apibrėžties, nurodytos Reglamento (EB) Nr. 1223/2009 2 straipsnio 1 dalies a) punkte bei Reglamento (EB) Nr. 1223/2009 20 straipsnio 1 dalies (Teiginiai apie gaminį) reikalavimų, kad ženklinant, pateikiant rinkai ir reklamuojant kosmetikos gaminius, draudžiama naudoti formuluotes, pavadinimus, prekės ženklus, vaizdinius ar kitus ženklus, kurie perkeltine ar kita prasme įteigtų, kad gaminiai turi savybių arba funkcijų, kurių iš tiesų neturi.

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 13, 15, 16 str., Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos Klaipėdos regiono rinkos priežiūros skyrius 2019 liepos 26 d. sprendimu Nr. 1LG-19  uždraudė UAB „Krosantas“ tiekti į rinką šį pavojingą gaminį, įpareigojo pašalinti jį iš rinkos, įspėti vartotojus apie riziką susijusią su pavojingu gaminiu bei teikti informaciją dėl tolimesnių veiksmų eigos.