en

Uždrausta teikti į Lietuvos rinką pavojingą kremą-balzamą

Uždrausta teikti į Lietuvos rinką pavojingą kremą-balzamą

Uždrausta teikti į Lietuvos rinką pavojingą produktą – kremą-balzamą „Skoraja Pomošč“ nuo mėlynių ir sumušimų, brūkšninis kodas 4607011664328, partijos Nr. 0817/0820.

 

Trumpas produkto aprašymas: kremas-balzamas „Skoraja Pomošč” realizuojamas 75 ml tūrio tūrio plastikinėje tūbelėje su kamšteliu ir antrine pakuote (kartono dėžute), paženklintas greitosios medicininės pagalbos ženklu. Ant pakuotės užklijuota ženklinimo etiketė lietuvių kalba. Ant pakuotės gamintojo pateiktame ingredientų sąraše nurodyti konservantai Methylchloroisothiazolinone ir Methylisothiazolinone.

 

Nustatyta, kad šis produktas – kremas-balzamas „Skoraja Pomošč“ nuo mėlynių ir sumušimų, brūkšninis kodas 4607011664328, partijos Nr. 0817/0820, yra pavojingas, t. y. ant pakuotės gamintojo pateiktame ingredientų sąraše nurodyti konservantai Methylchloroisothiazolinone ir Methylisothiazolinone yra uždrausti naudoti nenuplaunamuose kosmetikos gaminiuose. Kosmetikos gaminys neatitinka 2009 m. lapkričio 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (EB) Nr. 1223/2009 dėl kosmetikos gaminių IV skyriaus 14 straipsnio 1 dalies d punkto i papunkčio ir II skyriaus 3 straipsnio nuostatų – nedarant poveikio Reglamento (EB) Nr. 1223/2009 3 straipsnio (Sauga) taikymui, kosmetikos gaminių sudėtyje negali būti kitų konservantų, išskyrus išvardytus Reglamento (EB) Nr. 1223/2009 V priede, ir konservantų, kurie išvardyti, bet naudojami nesilaikant to priedo reikalavimų. Kosmetikos gaminys gali sukelti odos jautrinimą, dirginimą ir kontaktinę alergiją.

 

Kremo-balzamo „Skoraja Pomošč” ženklinimo etiketėje lietuvių kalba nurodyta paskirtis „Nuo mėlynių ir sumušimų. Pasižymi minkštinančiuoju ir rezorbciją gerinančiu poveikiu“ bei ant pakuotės pateiktas raudonojo kryžiaus ženklas, kuris įprastai suprantamas kaip medicininės pagalbos ženklas, – o tai įteigia gydomosios paskirties gaminio funkciją ir neatitinka kosmetikos gaminio sąvokų apibrėžties, nurodytos Reglamento (EB) Nr. 1223/2009 2 straipsnio 1 dalies a) punkte, bei Reglamento (EB) Nr. 1223/2009 20 straipsnio 1 dalies (Teiginiai apie gaminį) reikalavimų, kad ženklinant, pateikiant rinkai ir reklamuojant kosmetikos gaminius, draudžiama naudoti formuluotes, pavadinimus, prekės ženklus, vaizdinius ar kitus ženklus, kurie perkeltine ar kita prasme įteigtų, kad gaminiai turi savybių arba funkcijų, kurių iš tiesų neturi.

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 13, 15, 16 str., Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos Šiaulių regiono rinkos priežiūros skyrius 2019 liepos 26 d. sprendimu Nr. 1LG-21  uždraudė  UAB „Krosantas“ tiekti į rinką šį pavojingą gaminį, įpareigojo pašalinti jį iš rinkos, įspėti vartotojus apie riziką susijusią su pavojingu gaminiu bei teikti informaciją dėl tolimesnių veiksmų eigos.