en

Uždrausta teikti į Lietuvos rinką pavojingą kūno balzamą

Uždrausta teikti į Lietuvos rinką pavojingą kūno balzamą

Uždrausta teikti į Lietuvos rinką pavojingą produktą – kūno balzamą „Zolotoj Us“ sąnariams su bičių nuodais, brūkšninis kodas brūkšninis kodas 4607011664427, partijos Nr. 1017/1225.

 

Trumpas produkto aprašymas: kūno balzamas „Zolotoj Us“ teikiamas rinkai 125 ml tūrio baltos spalvos plastikinėje tūbelėje su kamšteliu ir antrine pakuote (kartono dėžute), paženklinta realistinėmis fotonuotraukomis su gydytojo bei paciento atvaizdu. Ant pakuotės užklijuota ženklinimo etiketė lietuvių kalba. Ant pakuotės gamintojo pateiktame ingredientų sąraše nurodyti konservantų Methylchloroisothiazolinone ir Methylisothiazolinone mišinys.

 

Nustatyta, kad šis produktas – kūno balzamas „Zolotoj Us“ sąnariams su bičių nuodais, brūkšninis kodas 4607011664427, partijos Nr. 1017/1225, yra pavojingas, t. y. ant pakuotės gamintojo pateiktame ingredientų sąraše nurodytas konservantų Methylchloroisothiazolinone ir Methylisothiazolinone mišinys yra uždraustas naudoti nenuplaunamuose kosmetikos gaminiuose. Kosmetikos gaminys neatitinka 2009 m. lapkričio 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas (EB) Nr. 1223/2009 dėl kosmetikos gaminių IV skyriaus 14 straipsnio 1 dalies d punkto i papunkčio ir II skyriaus 3 straipsnio nuostatų – nedarant poveikio Reglamento (EB) Nr. 1223/2009 3 straipsnio (Sauga) taikymui, kosmetikos gaminių sudėtyje negali būti kitų konservantų, išskyrus išvardytus Reglamento (EB) Nr. 1223/2009 V priede, ir konservantų, kurie išvardyti, bet naudojami nesilaikant to priedo reikalavimų. Kosmetikos gaminys gali sukelti odos jautrinimą, dirginimą ir kontaktinę alergiją.

 

Kūno balzamo „Zolotoj Us“ ženklinimo etiketėje lietuvių kalba nurodyta paskirtis: „sąnariams ir stuburui, raumenims“. Šis medicinines indikacijas atitinkantis teiginys įteigia kūno balzamo „Zolotoj Us“ gydomąjį poveikį ir neatitinka kosmetikos gaminio sąvokų apibrėžties, nurodytos Reglamento (EB) Nr. 1223/2009 2 straipsnio 1 dalies a) punkte, bei Reglamento (EB) Nr. 1223/2009 20 straipsnio 1 dalies (Teiginiai apie gaminį) reikalavimų, kad ženklinant, pateikiant rinkai ir reklamuojant kosmetikos gaminius, draudžiama naudoti formuluotes, pavadinimus, prekės ženklus, vaizdinius ar kitus ženklus, kurie perkeltine ar kita prasme įteigtų, kad gaminiai turi savybių arba funkcijų, kurių iš tiesų neturi.

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 13, 15, 16 str., Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos Šiaulių regiono rinkos priežiūros skyrius 2019 liepos 26 d. sprendimu Nr. 1LG-20 uždraudė UAB „Krosantas“ tiekti į rinką šį pavojingą gaminį, įpareigojo pašalinti jį iš rinkos, įspėti vartotojus apie riziką susijusią su pavojingu gaminiu bei teikti informaciją dėl tolimesnių veiksmų eigos.