en

Uždrausta teikti į Lietuvos rinką pavojingą žaislą – elektrinį automobilį

Uždrausta teikti į Lietuvos rinką pavojingą žaislą – elektrinį automobilį

 

Uždrausta teikti į Lietuvos rinką pavojingą žaislą – elektrinį automobilį „Motor car“, art. HP-MB.

 

Trumpas produkto aprašymas: Žaislas – elektrinis automobilis „Motor car“, art. HP – MB 509R, pagamintas iš plastiko, įpakuotas kartoninėje dėžėje, gamyklinė pakuotė paženklinta CE ženklu, amžiaus grupės nuoroda, nurodytas artikulas HP – MB509R bei gamintojo rekvizitai (Guangdong light holdings general Merchandise I and E limited. 87 the Bund, Guangzhou Guangdong), importuotojo rekvizitai: UAB “Tavo noras” Pramonės pr. 16, Kaunas, Urmo bazė, vakarinė galerija, 2 salė, 4 vieta, pateikta informacija dėl saugaus ir tinkamo žaislo naudojimo.

 

Žaislas – elektrinis automobilis „Motor car“, art. HP – MB 509R, yra pavojingas; t. y. neatitinka EN 62115:2005+A2:2011+AC:2011+A11:2012+AC:2013+A12:2015 „Elektriniai žaislai. Sauga“ 9.3 punkto reikalavimų, t. y. nustatyti pasiekiamų dalių virštemperatūriai (atliekant įprastą veikimo bandymą, variklio gaubtas (metalinis paviršius), esantis akumuliatoriaus skyriaus viduje, uždarytas dangčiu (sėdyne), kurį galima atidaryti tik naudojant įrankį, viršija 9.9 punkte nurodytą temperatūros ribą 45 K, ir 9.9 punkto reikalavimų - vykdant bandymą pagal 9.3 punkto reikalavimus sukeliamas virštemperatūris 69.1 K variklio gaubto (metalinio paviršiaus) perkaitimas. Taip pat atskirose vietose esančiuose lydmetaliuose nustatytos švino (dvejose vietose: 20800±2000 mg/kg; 488000±47000 mg/kg) koncentracijos viršija ribines vertes numatytas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVOS 2011/65/ES dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo (ROHS) reikalavimuose ir 2008-10-08 įsakymu Nr. 4-459 ūkio ministro patvirtintų „Tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo ribojimo elektros ir elektroninėje įrangoje taisyklių“ (Nr. 4-120, 2016-02-11, paskelbta TAR 2016-02-11) II skyriaus 8 punkte –švinui (Pb 0.1 % = 1000 mg/kg). Nustatyta rizika – rimta.

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 14, 16, 17 str., Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos Kauno regiono rinkos priežiūros skyrius 2019-03-04 sprendimu Nr. 1RR-30 uždraudė UAB „Tavo noras“ tiekti į rinką šį pavojingą gaminį, įpareigojo pašalinti jį iš rinkos, įspėti vartotojus apie riziką susijusią su pavojingu gaminiu bei teikti informaciją dėl tolimesnių veiksmų eigos.