en

Uždrausta teikti į Lietuvos rinką pavojingą žaislą

Uždrausta teikti į Lietuvos rinką pavojingą žaislą

Uždrausta teikti į Lietuvos rinką pavojingą minkštą kimštinį žaislą – meškutę SKU29147102, prekės brūkšninis kodas 2200329147167.

 

Trumpas produkto aprašymas: žaislas – meškutė pagaminta iš gelsvos spalvos dirbtinio kailio, aprengta rausvos spalvos audinio suknele, prie kurios nugaros dalyje pritvirtinti sparnai, prie žaislo pritvirtinta popierinė ženklinimo etiketė.

 

Žaislas – minkštas kimštinis žaislas – meškutė SKU29147102, prekės brūkšninis kodas 2200329147167, yra pavojingas, t. y. žaislo mechaninės ir fizikinės savybės neatitinka standarto LST EN 71-1:2014+A1:2018 „Žaislų sauga. 1 dalis. Mechaninės ir fizikinės savybės“ 5.1 b) punkto reikalavimų žaislams, kurie skirti jaunesniems kaip 36 mėnesių vaikams – atliekant tempimo bandymą pagal 8.4.2.1, esant mažiausiai 8 N tempimo jėgai, vidinėje suknelės pusėje siūlės vietoje prieinamas plastiškas sparnų audinys atitrūko, susidariusios smulkios detalės telpa į smulkių detalių cilindrą, pažeidžiami reikalavimai, nurodyti Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2011-04-01 įsakymu Nr.4-174 patvirtinto „Žaislų saugos techninis reglamentas“ 13.1 punkte – Lietuvos rinkai negalima pateikti žaislų, jeigu jie neatitinka esminių saugos reikalavimų: Reglamento 13.2, 13.3, 13.4 punktuose nustatyto bendrojo saugos reikalavimo ir Reglamento 2 priede nustatytų specialių saugos reikalavimų; 13.3 punkte – turi būti atsižvelgiama į naudotojų (vaikų), prireikus į jų prižiūrėtojų (vaikus prižiūrinčių suaugusiųjų) gebėjimus, visų pirma kai naudojami vaikams iki 36 mėnesių ar kitoms tiksliai apibrėžtoms amžiaus grupėms skirti žaislai; 2 priedo II skyriaus 2 punkte – žaislai bei jų dalys, o jeigu žaislai yra įtaisomi – jų sutvirtinimai turi būti reikiamo mechaninio stiprumo ir prireikus stabilumo, kad atlaikytų žaidimo metu naudojamą deformuojančią jėgą, nesulūžtų ar nebūtų sugadinti taip, kad dėl to kiltų rizika susižeisti; 2 priedo II skyriaus 7 punkte – aiškiai vaikams iki 36 mėnesių naudoti skirti žaislai, jų sudedamosios dalys ir nuo žaislų nuimamos dalys turi būti tokių matmenų, kad jų nebūtų įmanoma praryti arba jos negalėtų patekti į kvėpavimo takus. Tokie reikalavimai taip pat taikomi kitiems žaislams, kurie skirti dėti į burną, jų sudedamosioms dalims ir nuo žaislų nuimamoms dalims. Nustatyta rizika – rimta.

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 13, 15, 16 str., Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos Kauno regiono rinkos priežiūros skyrius 2019-10-24 sprendimu Nr. 1LG-25 uždraudė UAB „Pepco Lithuania“ tiekti į rinką šį pavojingą gaminį, įpareigojo pašalinti jį iš rinkos, įspėti vartotojus apie riziką, susijusią su pavojingu gaminiu bei teikti informaciją dėl tolimesnių veiksmų eigos.