en

Uždrausta teikti į Lietuvos rinką pavojingą žaislą

Uždrausta teikti į Lietuvos rinką pavojingą žaislą

Uždrausta teikti į Lietuvos rinką pavojingą minkštą žaislą – šuniuką CL 1187A, brūkšninis kodas 0000011543183.

 

Trumpas produkto aprašymas: minkštas žaislas šuniukas yra šviesiai rudos spalvos su tamsiai rudos spalvos ausytėmis, uodegyte ir nosimi, kaklas papuoštas raudonos spalvos skarele su gėlytėmis, prie žaislo pritvirtintoje etiketėje nurodytas CE ženklas ir grafinis amžiaus grupės įspėjamasis ženklas, žaislas veikia įdėjus 4AA tipo baterijas, žaislas įpakuotas skaidraus plastiko maišelyje.

 

Žaislas – minkštas žaislas – šuniukas CL 1187A, brūkšninis kodas 0000011543183, yra pavojingas, t. y. neatitiko REACH reglamento XVII priedo priedo 51 punkte įrašytai medžiagai bis(2-etilheksil)ftalatui (DEHP), CAS Nr. 117-81-7, EB Nr. 204-211-0, nustatytų apribojimų, kad bis(2-etilheksil)ftalatas (DEHP) negali būti naudojamas ir pateikiamas rinkai žaisluose, jeigu šio ftalato koncentracija yra lygi 0,1 % plastifikuotos medžiagos masės arba didesnė, t. y. bandymais nustatyta, kad šios medžiagos koncentracija žaislo sudėtyje esančiuose laiduose yra didesnė kaip 0,1 % plastifikuotos medžiagos masės (žaisle esančiuose laiduose nustatyta bis(2-etilheksil)ftalato (DEHP) koncentracija – 2,4 ± 0,4 %, 0,24 ± 0,01 %, 0,31 ± 0,01 %). Importuotojas UAB „Rivona“, pateikęs rinkai neatitinkantį teisės aktų reikalavimų žaislą šuniuką, pažeidė REACH reglamento VIII antraštinės dalies Tam tikrų cheminių medžiagų, mišinių ir gaminių gamybos, tiekimo rinkai ir naudojimo apribojimai 67 straipsnio 1 dalies ir Žaislų saugos techninio reglamento, patvirtinto Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2011-04-01 įsakymu Nr.4-174, 2 priedo IV skyriaus Cheminės savybės 24 punkto reikalavimus, draudžiančius tiekti rinkai arba naudoti šių reglamentų neatitinkančius žaislus.

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 14, 16, 17 str., Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos Klaipėdos regiono rinkos priežiūros skyrius 2019-10-28 sprendimu Nr. 1VB-100 uždraudė UAB „Rivona“ tiekti į rinką šį pavojingą gaminį, įpareigojo pašalinti jį iš rinkos, įspėti vartotojus apie riziką, susijusią su pavojingu gaminiu bei teikti informaciją dėl tolimesnių veiksmų eigos.