en

Uždrausta teikti į Lietuvos rinką pavojingą žaislą

Uždrausta teikti į Lietuvos rinką pavojingą žaislą

 

Uždrausta teikti į Lietuvos rinką pavojingą žaislą – „Military Justice and Power“ NO. 8868, prekės brūkšninis kodas 4772013140245.

 

Trumpas produkto aprašymas: Standžiojo plastiko rinkinį sudaro: žaislinis juodos spalvos šautuvas sukomplektuotas su trimis strėlėmis (su tamprios medžiagos siurbtukais), sidabrinės spalvos antrankiai, juodos spalvos racija, raudonos spalvos apsauginiai akiniai, stovelis su trimis taikiniais ir spalvotais lipdukais. Žaislas supakuotas į kartono-plastiko pakuotę. Žaislo masė – 210 g., pakuotės matmenys – (490x290x31) mm. Kartono-plastiko pakuotė paženklinta CE ženklu.

 

Žaislas – rinkinys „Military Justice and Power“ NO. 8868, prekės brūkšninis kodas 4772013140245, yra pavojingas; t. y. bandymo metu nustatyta, kad žaislo – rinkinio „Military Justice and Power“ NO. 8868, mechaninės ir fizikinės savybės neatitiko standarto LST EN 71-1:2015 „Žaislų sauga. 1 dalis. Mechaninės ir fizikinės savybės“ 4.17.1 b) punkto reikalavimų, t. y. tempimo bandymo metu, esant mažiausiai 8 N tempimo jėgai, atsiskyrė strėlių siurbtukai (elastingos medžiagos, naudojamos smogiamajam paviršiui, neturi nusiimti (tempimo bandymas, apsauginės detalės)). Nustatyta neatiriktis pagal Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2011-04-01 įsakymu Nr.4-174 patvirtinto “Žaislų saugos techninis reglamentas“ 13.1 punkte - Lietuvos rinkai negalima pateikti žaislų, jeigu jie neatitinka esminių saugos reikalavimų: Reglamento 13.2, 13.3, 13.4 punktuose nustatyto bendrojo saugos reikalavimo ir Reglamento 2 priede nustatytų specialių saugos reikalavimų; 13.2 punkte- žaislai, įskaitant juose esančias chemines medžiagas, neturi kelti pavojaus naudotoju ar trečiųjų asmenų saugai arba sveikatai, kai jie naudojami pagal paskirtį arba kitų numanomu būdu, atsižvelgiant į įprastą vaikų elgseną; 2 priedo II skyriaus 6 punkte – žaislai ir jų sudedamosios dalys turi būti tokių matmenų, kad jos negalėtų sukelti pavojaus uždusti, kai oro srautas užblokuojamas dėl burnoje arba ryklėje įstrigusių objektų arba dėl apatiniuose kvėpavimo takuose įstrigusių objektų; 2 priedo II skyriaus 16 punkte – svaidinių forma bei sudėtis ir kinetinė energija, kurią jie gali išvystyti iššaunami iš tam tikslui skirto žaislo, turi būti tokios, kad, atsižvelgiant į to žaislo pobūdį, nekeltų rizikos naudotojui susižaloti ar sužaloti trečiuosius asmenis. Žaislo ženklinimas neatitiko „Žaislų saugos techninis reglamentas“ II skyriaus 7.7 punkto ir standarto LST EN 71- 1:2015 „Žaislų sauga. 1 dalis. Mechaninės ir fizikinės savybės“ 7.7.2 punkto reikalavimų (nenurodyta: „Įspėjimas. Nenukreipti į akis arba veidą“). Nustatyta rizika – rimta.

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 14, 16, 17 str., Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos Klaipėdos regiono rinkos priežiūros skyrius 2019-02-28 sprendimu Nr. LG-2 uždraudė UAB „Kesko Senukai Lithuania“ tiekti į rinką šį pavojingą gaminį, įpareigojo pašalinti jį iš rinkos, įspėti vartotojus apie riziką susijusią su pavojingu gaminiu bei teikti informaciją dėl tolimesnių veiksmų eigos.