en

Uždrausta teikti į Lietuvos rinką pavojingą žaislą

Uždrausta teikti į Lietuvos rinką pavojingą žaislą

 

Uždrausta teikti į Lietuvos rinką pavojingą žaislą – „GARNKI MINI“ , tipas 5004, prekės brūkšninis kodas 5997404501811.

 

Trumpas produkto aprašymas: Žaislas – „GARNKI MINI“, tipas 5004, prekės brūkšninis kodas 5997404501811 – įvairių spalvų (žalios, geltonos, mėlynos, raudonos, pilkos) virtuvės rinkinys: trys puodai su dangteliais, dvi lėkštės ir įrankiai (peilis, šakutė, šaukštas, samtis, plaktuvas, lopetėlė) – standžiojo plastiko žaislai. Žaislo masė - 188 g. Žaislas supakuotas į plastiko tinklelį užspaudžiamą plastiko detale. Ant pakuotės priklijuotos 2 ženklinimo etiketės, kuriose nurodyta „GARNKI MINI/5004, prekės brūkšninis kodas 5997404501811, CE ženklas ir vaiko amžiaus grupės ženklas. „Importer: FPH MACYSZYN EWA MACYSZYN, 42-200 Częstochowa, ul. Lwowska 62, tel/fax 340362 01 72, www.macyszyn-toys.pl, Wyprodukowano w UE. Producent: Dorex 2000 Kft. 28, Haraszti u. 1239-Budapest, Soroksar. Myc w 2%-owym roztworze mydla“. Kitoje priklijuojamoje etiketėje pateikta informacija valstybine kalba: „Žaislas. Importuotojas UAB „Dolseta“, Pramonės g. 16, 14 sand., Kaunas. Gamintojas: žiūrėti ant pakuotės. Kilmės šalis Lenkija. Yra smulkių detalių. Netinka vaikams iki 3 metų“.

 

Žaislas – rinkinys „GARNKI MINI“ tipas 5004, prekės brūkšninis kodas 5997404501811, yra pavojingas; t. y. bandymo metu nustatyta, kad kad šis produktas yra pavojingas, t. y. žaislo „GARNKI MINI“ 5004, mechaninės ir fizikinės savybės neatitinka standarto LST EN 71-1:2015 5.12 a), b) punktų reikalavimų žaislams, kurie skirti jaunesniems kaip 36 mėnesių vaikams – pusrutulio formos žaislų įvertinime puoduose ir dangteliuose nėra nei tinkamų kiaurymių, nei pertvaros. Nustatyta neatitiktis pagal Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2011-04-01 įsakymu Nr.4-174 patvirtinto „Žaislų saugos techninis reglamento“ 13.1 punktą – Lietuvos rinkai negalima pateikti žaislų, jeigu jie neatitinka esminių saugos reikalavimams: 13.3 punktą – turi būti atsižvelgiama į naudotojų (vaikų), prireikus į jų prižiūrėtojų (vaikus prižiūrinčių suaugusiųjų) gebėjimus, visų pirma kai naudojami vaikams iki 36 mėnesių ar kitoms tiksliai apibrėžtoms amžiaus grupėms skirti žaislai; 2 priedo II skyriaus 5 punktą – žaislai ir jų dalys neturi kelti rizikos uždusti dėl viršutinių (burnos ir nosies ertmės) kvėpavimo takų užblokavimo iš vidaus ir išorės. Nustatyta rizika – rimta.

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 14, 16, 17 str., Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos Šiaulių regiono rinkos priežiūros skyrius 2019-03-28 sprendimu Nr. LG-14 uždraudė UAB „Dolseta“ tiekti į rinką šį pavojingą gaminį, įpareigojo pašalinti jį iš rinkos, įspėti vartotojus apie riziką susijusią su pavojingu gaminiu bei teikti informaciją dėl tolimesnių veiksmų eigos.