en

Uždrausta teikti į Lietuvos rinką pavojingus klijus

Uždrausta teikti į Lietuvos rinką pavojingus klijus

Uždrausta teikti į Lietuvos rinką pavojingą gaminį – klijus „RUBBER SOLUTION“ durtinių padangų skylių remonto rinkinyje „Alburnus TYRE REPAIR KIT“, brūkšninis kodas modelis/kodas 51376, prekės brūkšninis kodas 2111005137610.

 

Trumpas produkto aprašymas: padangų skylių remonto rinkinį sudaro: įterpimo įrankis, įrankis su ausele, padangų hermetiko lazdelės (3 vnt.) ir tūbelė su klijais „RUBBER SOLUTION“. Rinkinio su klijais „RUBBER SOLUTION“ pakuotės ženklinime lietuvių kalba nurodyta: „Durtinių padangų skylių remonto rinkinys. Priemonė skirta nedidelėms, 1-5 mm dydžio skylėms taisyti <…>“. Pateikti naudojimo nurodymai, įspėjamoji informacija, taip pat nurodyta: „Importuotojas: UAB „ALBURNUS IR PARTNERIAI“, Jonavos g. 254, Kaunas, Lietuva. Tel./Fax.: +370 37 331648 WWW.ALBURNUS.LT. Pagaminta Kinijoje“. Ant rinkinio sudėtyje esančių klijų geltonos spalvos tūbelės pateikti juodos spalvos užrašai, anglų kalba nurodyta: „RUBBER SOLUTION. KEEP AWAY FROM CHILDREN. Cont. 12 g.“

 

Nustatyta, kad šis produktas – klijai „RUBBER SOLUTION“ durtinių padangų skylių remonto rinkinyje „Alburnus TYRE REPAIR KIT“ yra pavojingi, t. y. bandymais nustatyta, jog klijuose „RUBBER SOLUTION“ tolueno koncentracija yra 83 % masės, tai neatitinka REACH reglamento XVII priedo 48 punkte įrašytai medžiagai toluenui nustatytų apribojimų (toluenas (CAS Nr. 108-88-3, EB Nr. 203-625-9) negali būti tiekiamas rinkai arba naudojamas kaip medžiaga arba mišiniuose, jei koncentracija visuomenei skirtuose klijuose yra 0,1% masės arba didesnė). Toluenas yra cheminė medžiaga, turinti toksinį poveikį reprodukcijai (2 kategorija) ir specifinį toksiškumą konkrečiam organui (centrinė nervų sistema) po vienkartinio (STOT-SE, 3 kategorija) ir po kartotinio (STOT - RE, 2 kategorija) cheminės medžiagos poveikio.

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 13, 15 ir 16 str., Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos Klaipėdos regiono rinkos priežiūros skyrius 2020-01-17 sprendimu Nr. 1VB-6 užrdaudė UAB „Alburnus“ ir partneriai, tiekti į rinką šį pavojingą gaminį, įpareigojo pašalinti jį iš rinkos, įspėti vartotojus apie riziką, susijusią su pavojingu gaminiu bei teikti informaciją dėl tolimesnių veiksmų eigos.