en

Uždrausta teikti į rinką pavojingą čiulptuko laikiklį

Uždrausta teikti į rinką pavojingą čiulptuko laikiklį

 

Uždrausta teikti į rinką pavojingą čiulptuko laikiklį „Giraffe“, art. No. 1034, prekės brūkšninis kodas 8711736930418.

 

Trumpas produkto aprašymas: Čiulptuko laikiklis pagamintas iš tekstilės, pritvirtintas prie kartoninės pakuotės. Gamyklinė žaislo pakuotė paženklinta amžiaus grupės nuoroda 0 m+, nurodytas artikulas bei gamintojo rekvizitai, taip pat įspėjamoji informacija įvairiomis kalbomis. Ant pakuotės užklijuota papildoma ženklinimo etiketė, kurioje valstybine kalba nurodyta: „Difrax čiulptuko laikiklis. Tinka vaikams nuo 0 mėn. ĮSPĖJIMAS! Nepalikite vaiko be priežiūros. Platintojas Dariaus Linarto individuali veikla. Savanorių per. 419, Kaunas Tel. 8 675 80814 info@neidukas.ltwww.neidukas.lt“.

 

Čiulptuko laikiklis yra pavojingas, t. y. jo mechaninės ir fizinės savybės neatitinka standarto LST EN 12586:2007+A1:2011 „Vaiko naudojami ir jo priežiūros gaminiai. Čiulptuko laikiklis. Saugos reikalavimai ir bandymų metodai“ 5.1.6 (nustatytas virvelės ilgis 242 ± 3,7 viršija leidžiamą 220 mm) ir 5.2.3 (tempimo testo metu naudojant 78,4 ± 0,8 N jėgą (min leidžiama 90 N) atitrūko detalė – žirafos galva) punktų reikalavimų, o forma neatitinka standarto LST EN 71-1:2014 „Žaislų sauga. 1 dalis. Mechaninės ir fizikinės savybės“ 5.8 punkto (produktas turintis 0,5 kg masę ir mažesnę, neturi išsikišti už A šablono apatinės pusės) reikalavimų. Ženklinimo etiketėje valstybine kalba nepateikta pilna informacija dėl saugaus ir tinkamo naudojimo pagal standarto LST EN 12586:2007+A1:2011 8.3 punkto  nuorodas: „Įspėjimas. Prieš kiekvieną naudojimą atidžiai patikrinkite. Išmeskite pasirodžius pirmiesiems netvirtumo ir pažeidimo požymiams. Niekada neilginkite čiulptuko laikiklio. Niekada nepritvirtinkite prie drabužio virvelių, juostelių, nėrinių ar laisvų drabužių dalių. Vaikas gali pasismaugti.“

 

Rimta rizika.

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 14, 16, 17 str., Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos Kauno apskrities skyrius 2017-10-10 Sprendimu Nr. 1 MS-12 uždraudė čiulptuko laikiklį teikti į rinką ir įpareigojo Darių Linartą, vykdantį veiklą pagal individualios veiklos pažymą Nr. 32.2-G18-713,  pašalinti pavojingą gaminį – čiulptuko laikiklį iš rinkos, įspėti vartotojus apie susijusią su pavojingais čiulptukų laikikliais riziką bei teikti informaciją Tarnybai dėl tolimesnės veiksmų eigos.