en

Uždrausta teikti į rinką pavojingą čiulptuko laikiklį

Uždrausta teikti į rinką pavojingą čiulptuko laikiklį

 

Uždrausta teikti į rinką pavojingą čiulptuko laikiklį „Saro“, ref. 1465, prekės brūkšninis kodas 8424568014651.

 

Trumpas produkto aprašymas: čiulptuko laikiklis įpakuotas plastikinėje pakuotėje. Gamyklinė žaislo pakuotė paženklinta amžiaus grupės nuoroda 0 m+, nurodytas artikulas bei gamintojo rekvizitai, taip pat įspėjamoji informacija įvairiomis kalbomis. Ant pakuotės užklijuota papildoma ženklinimo etiketė, kurioje valstybine kalba nurodyta: „Saro čiulptuko laikiklis nuo gimimo. DĖMESIO! Norėdami išvengti uždusimo pavojaus Jūsų vaikui pašalinkite šią pakuotę arba laikykite ją vaikams nepasiekiamoje vietoje. Nepalikite vaiko be priežiūros. Kilmės šalis Kinija. EN12586:2007. Importuotojas UAB „Vaikutis“ Molainių g. 5, Panevėžys Lietuva Tel. 8 650 32630“.

 

Čiulptuko laikiklis yra pavojingas, t. y. jo mechaninės fizinės savybės neatitinka standarto LST EN 12586:2007+A1:2011 „Vaiko naudojami ir jo priežiūros gaminiai. Čiulptuko laikiklis. Saugos reikalavimai ir bandymų metodai“ 5.2.3 (tempimo testo metu naudojant 83,9 ± 0,8 N jėgą (min leidžiama 90 N) laikiklis sutrūko, susidarė mažos detalės) punkto reikalavimų. Ženklinimo etiketėje valstybine kalba nepateikta pilna informaciją dėl saugaus ir tinkamo naudojimo pagal minėto standarto 8.3 punkto nuostatas, teisingi įspėjimai turi būti pateikti pagal tokį pavyzdį: „Įspėjimas. Prieš kiekvieną naudojimą atidžiai patikrinkite. Išmeskite pasirodžius pirmiesiems netvirtumo ir pažeidimo požymiams. Niekada neilginkite čiulptuko laikiklio. Niekada nepritvirtinkite prie drabužio virvelių, juostelių, nėrinių ar laisvų drabužių dalių. Vaikas gali pasismaugti.“

 

Rimta rizika.

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 14, 16, 17 str., Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos Kauno apskrities skyrius 2017-11-13 sprendimu Nr. 1MS-14uždraudė UAB „Vaikutis“ tiekti į rinką šį pavojingą gaminį, įpareigojo pašalinti jį iš rinkos, įspėti vartotojus apie riziką susijusią su pavojingu gaminiu bei teikti informaciją dėl tolimesnės veiksmų eigos.