en

Uždrausta teikti į rinką pavojingą čiulptuko laikiklį

Uždrausta teikti į rinką pavojingą čiulptuko laikiklį

 

Uždrausta teikti į rinką pavojingą čiulptuko laikiklį „Baby Clip“, art. No. 86501, b/k 4019359865013.

 

Trumpas produkto aprašymas: Čiulptuko laikiklis turi žaidimo elementą, pagamintas iš apvalių, skirtingų spalvų medinių karoliukų, suvertų ant virvelės, kurios kilpa viename gale tvirtinama prie čiulptuko, o kitame virvelės gale esanti metalinė drabužių tvirtinimo detalė su mediniu dekoratyviniu elementu, kurios pagalba čiulptukų laikiklis tvirtinamas prie kūdikio drabužių. Čiulptuko laikiklis pateikiamas rinkai pritvirtintas prie kartono lapo, ant kurio pateikta gamintojo informacija kai kuriomis Europos Sąjungos (toliau – ES) šalių kalbomis (vokiečių, anglų, prancūzų, ispanų, portugalų, čekų ir kt.), o platintojo prekės ženklas bei informacija lietuvių kalba pateikta priklijuotoje etiketėje. Čiulptukų laikiklio pakuotė pažymėta CE ženklu, ant pakuotės nurodytas gamintojo pavadinimas bei adresas („Bino Europe k.s., Gorkeho 805, 339 01 Klatovy, Čekijos Respublika), informacija bei įspėjimai įvairiomis kalbomis dėl saugaus gaminio naudojimo, brūkšninis kodas 4019359 865013 bei artikulas 86501, gamintojo internetinio adreso nuoroda www.bino.de. www.bino-europe.com, pavadinimas Schnullerkette Colori. Ant čiulptuko laikiklio pakuotės pritvirtinta etiketė su informacija lietuvių kalba, kurioje nurodyta: gaminio pavadinimas ir paskirtis („Prekė - Žaislas“), Platintojas IĮ „Rolimeda“, K. Korsako g. 17-6, Šiauliai, tel. 8-614-8088, parduotuvė ŽAISLAI+, Aido g. 10, internetinės svetainės adresas: www.zaislaiplius.lt., įspėjimas: „Dėmesio! Įpakavimas nėra žaislas, vaikui jo neduoti. Tinkamą amžių ir įspėjimus žr. ant įpakavimo. Gamina Bino Europe k.s., Čekijos Respublika“.

 

Čiulptuko laikiklis yra pavojingas, t. y. čiulptuko laikiklis neatitinka standarto LST EN 71-1:2014 „Žaislų sauga. 1 dalis. Mechaninės ir fizikinės savybės“ 5.1.b ir 5.8.a reikalavimų. Atlikus čiulptuko laikiklio metimo bandymą, po smūgio atsiskyrė žalias kamuoliukas, kuris suskilo į smulkias detales (bandymas turėtų būti atliekamas 5 kartus, tačiau smulkios detalės atsirado po pirmo bandymo). Taip pat čiulptuko laikiklio tvirtinimo prie drabužių detalė, išsikiša pro A šablono pagrindą, nors šiame standarte numatyta, jei tokie 0,5 kg arba mažesnės masės žaislai turi beveik rutulio, pusrutulio arba apskritimo formos platėjančius galus, jokia žaislo dalis neturi išsikišti už A šablono apatinės dalies (tam tikrų žaislų geometrinė forma). Čiulptuko laikiklis taip pat neatitiko standarto LST EN 12586:2007+A1:2011 „Vaiko naudojami ir jo priežiūros gaminiai. Čiulptuko laikiklis. Saugos reikalavimai ir bandymo metodai“ reikalavimų, nurodytų 5.1.4.2, 5.1.8.1,  5.1.12.4 punktuose,  t. y. bandymų metu atsiskyrusios papildomos detalės pralenda pro 1 ir 2 mažų dalių šablonus, o ventiliacijos angos nėra numatytos. Nustatytas čiulptuko laikiklio virvelės storis 1,370 ± 0,011 mm yra mažesnis, nei mažiausias leistinas virvelės storis (1,5 mm). Čiulptuko laikiklio atsparumas smūgiams neatitiko to paties standarto 5.2.1 punkto reikalavimų. Čiulptuko laikiklio pakuotė nepaženklinta, kaip nurodyta šio standarto 7; 8.2 ir 8.3 punktuose: nepateikta informacija pirkėjui bei įspėjimai saugiam ir tinkamam naudojimui (ant pakuotės pateiktas žodis „Dėmesio“); teisingi įspėjimai turi būti pateikti pagal pavyzdį: „Įspėjimas. Prieš kiekvieną naudojimą atidžiai patikrinkite. Išmeskite pasirodžius pirmiesiems pažeidimo požymiams. Niekada neilginkite virvelės laikiklio. Niekada nepritvirtinkite prie laidų, juostelių, nėrinių ar laisvų drabužių dalių. Vaikas gali pasismaugti.“ šis standartas reikalauja, kad  kartu su čiulptuko laikikliu ant pakuotės būtų pateikta saugaus naudojimo instrukcija, rekomendacijos, kad čiulptuko laikiklis turi būti prisegtas tik prie rūbo, rekomendacijos, kad čiulptuko laikiklis  neturi būti naudojamas, kai vaikas yra lovelėje, lopšyje ar užtvaroje, tinkamos priežiūros (valymo) priemonės, netinkamo naudojimo ir laikymo būdai, įspėjimas, kad čiulptuko laikiklis neturėtų būti naudojamas, kaip žaislas ar prietaisas kūdikio dantų augimo diskomfortui palengvinti.

 

Rimta rizika.

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 14, 16, 17 str., Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos Šiaulių apskrities skyrius 2017-11-02 sprendimu Nr. 1LG-13 uždraudė IĮ „Rolimeda“tiekti į rinką šį pavojingą gaminį, įpareigojo pašalinti jį iš rinkos, įspėti vartotojus apie riziką susijusią su pavojingu gaminiu bei teikti informaciją dėl tolimesnės veiksmų eigos.