en

Uždrausta teikti į rinką pavojingą kūno losjoną

Uždrausta teikti į rinką pavojingą kūno losjoną

 

Uždrausta teikti į rinką pavojingą kūno losjoną LAURA VANDINI CASHMERE,prekės brūkšninis kodas 4003583091232.

 

Trumpas produkto aprašymas: kosmetikos gaminys tiekiamas rinkai tūbelės formos rusvos spalvos plastikinėje pakuotėje. Kosmetikos gaminio pakuotė paženklinta ženklinimo etikete lietuvių kalba, kurioje nurodyta: “LAURA VANDINI kūno losjonas „Cashmere“, 200 ml. Graži spindinti oda. Mėgaukitės maloniu aromatu ir rafinuoto grožio žavesiu bei šilko švelnumo oda. <...> Ingredients: žr. ant gaminio. Platintojas UAB „Kosmelita“, Kaunas, Taikos pr. 100. Tel. (8-37)351724.“ Nurodytas prekės brūkšninis kodas, pateiktas atidaryto indelio simbolis, nurodyta laikotarpio nuo pakuotės atidarymo trukmė 12 M.

 

Produktas yra pavojingas, t.y.neatitiko 2009 m. lapkričio 30 d. EuroposParlamento ir Tarybos Reglamento (EB) Nr. 1223/2009 dėl kosmetikos gaminių IV skyriaus14 straipsnio 1 dalies a punkto reikalavimų, kad kosmetikos gaminių sudėtyje negali būti draudžiamų medžiagų, išvardytų šio reglamento II priede ir šio reglamento II skyriaus 3 straipsnioreikalavimo, kad rinkai tiekiami kosmetikos gaminiai turi būti saugūs žmonių sveikatai, jei naudojami laikantis įprastų ar numanomų naudojimo reikalavimų; neatitiko Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 3 str. 5 d. pateikto saugaus gaminio apibūdinimo (saugus gaminys – bet koks gaminys, kurio vartojimas įprastomis ar galimomis iš anksto pagrįstai numatyti vartojimo sąlygomis nekelia jokios rizikos) yra pavojingas (nesaugus), t.y. kosmetikos gaminio pakuotės ženklinime pateiktame ingredientų sąraše nurodyta draudžiama naudoti kosmetikos gaminiuose medžiaga izobutilparabenas, kuri įrašyta kosmetikos gaminiuose draudžiamų medžiagų sąraše (Reglamento (EB) Nr. 1223/2009 II priedo eil. Nr. 1375). Platintojas UAB „Kosmelita“, tiekiantis rinkai kosmetikos gaminį -  kūno losjoną LAURA VANDINI CASHMERE, neatitinkantį 2009 m. lapkričio 30 d. Europos  Parlamentoir Tarybos Reglamento (EB) Nr. 1223/2009 dėl kosmetikos gaminių IV skyriaus 14 straipsnio 1 dalies a punkto ir II skyriaus 3 straipsnio reikalavimų, pažeidė Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 9 straipsnio 1 punkto reikalavimąteikti į rinką tik saugius gaminius.

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 14, 16, 17 str. ir siekiant, kad produktas nepatektų vartotojams, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos Tauragės apskrities skyrius 2017-09-15 sprendimu Nr. 1LKA-77 uždraudė UAB „Kosmelita“ tiekti produktą į rinką, įpareigojo nedelsiant pašalinti pavojingą produktą iš rinkos, įspėti vartotojus apie susijusią su pavojingu gaminiu rizika, pavojingą gaminį susigrąžinti iš vartotojų ir sunaikinti teisės aktų nustatyta tvarka.