en

Uždrausta teikti į rinką pavojingą kūno priežiūros priemonių rinkinį

Uždrausta teikti į rinką pavojingą kūno priežiūros priemonių rinkinį

 

Uždrausta teikti į rinką pavojingą GAMINĮ kūno priežiūros priemonių rinkinį YOU ARE MY ACE artikulas 2215617, brūkšninis kodas 8714462084974.

 

Trumpas produkto aprašymas: aprašymas rinkinį sudaro kūno prausiklis 100 m, kūno losjonas 100 ml, muilas 50 g, kempinė 15 g, prausiklis ir losjonas supakuoti plastiko buteliukuose, uždaromi juodos spalvos plastikiniais dangteliais. Kosmetikos gaminiai rinkai pateikiami supakuoti popierinėje (kartono) pakuotėje (dėžutėje), vienoje dėžutės pusėje – įklijuota peršviečiama plastiko detalė. Ženklinimo etiketėje lietuvių kalba nurodyta informacija: „Platintojas: UAB „Krinona“ A. Strazdo g. 70, Kaunas, gamintojas: Mades Cosmetics, Olandija“. Pakuotės ženklinime pateiktas atidaryto indelio simbolis, ant kurio nurodyta laikotarpio nuo pakuotės atidarymo trukmė 12M. Kūno losjono, pakuotės ženklinime pateiktame ingredientų sąraše nurodytas konservantas - methylisothiazolinone (INCI pavadinimas 2-metil-2H-izotiazol-3-onas), kuris uždraustas naudoti nenuplaunamuose kosmetikos gaminiuose.

 

Produktas yra pavojingas, t.y neatitiko 2009 m. lapkričio 30 d. EuroposParlamento ir Tarybos Reglamento (EB) Nr. 1223/2009 dėl kosmetikos gaminių IV skyriaus 14 straipsnio 1 dalies d punkto i papunkčio reikalavimo, kad kosmetikos gaminių sudėtyje negali būti konservantų, kurie išvardyti šio reglamento V priede, bet naudojami nesilaikant šio priedo reikalavimų ir II skyriaus 3 straipsnio reikalavimo, kad rinkai tiekiami kosmetikos gaminiai turi būti saugūs žmonių sveikatai, jei naudojami laikantis įprastų ar numanomų naudojimo reikalavimų (kūno priežiūros priemonių rinkinio sudėtyje esančio kūno losjono ingredientų sąraše nurodyta medžiaga (konservantas) methylisothiazolinone, kuri, vadovaujantis 2016 m. liepos 22 d. paskelbtu Komisijos reglamentu (ES) Nr. 2016/1198, kuriuo iš dalies pakeistas Reglamento (EB) Nr. 1223/2009 V priedas, dėl šio konservanto potencialo kontaktinės alergijos sukėlimui, uždrausta naudoti nenuplaunamuose kosmetikos gaminiuose),neatitiko Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 3 str. 5 d. pateikto saugaus gaminio apibūdinimo (saugus gaminys – bet koks gaminys, kurio vartojimas įprastomis ar galimomis iš anksto pagrįstai numatyti vartojimo sąlygomis nekelia jokios rizikos) ir yra pavojingas (nesaugus).

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 14, 16, 17 str. ir siekiant, kad produktas nepatektų vartotojams, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos Utenos apskrities skyrius 2018-03-14 sprendimu Nr. 1NS-14 uždraudė UAB „Krinona“ tiekti produktą į rinką, įpareigojo nedelsiant pašalinti pavojingą produktą iš rinkos, įspėti vartotojus apie susijusią su pavojingu gaminiu rizika, pavojingą gaminį susigrąžinti iš vartotojų ir teikti informaciją dėl tolimesnės veiksmų eigos.