en

Uždrausta teikti į rinką pavojingą produktą – plaukų dažus CHNA

Uždrausta teikti į rinką pavojingą produktą – plaukų dažus CHNA

Uždrausta teikti į Lietuvos rinką pavojingą produktą – CHNA (krem-chna burgund), 50 ml, brūkšninis kodas 4670017920255, partija 23.10.2018-1-22, tinkamumo naudoti termino data 10.2020.

 

Trumpas produkto aprašymas: Kreminiai plaukų dažai su CHNA teikiami rinkai vienkartinėje, sandariai užlydytoje, blizgaus plastiko pakuotėje, įdėtoje į antrinę kartoninę voko tipo pakuotę. Ant pirminės pakuotės krašto įspaustas partijos numeris, gaminio paskirtis ir kiti užrašai pateikti rusų kalba. Ant antrinės pakuotės nurodyta gaminio paskirtis ir naudojimo ypatumai užsienio kalbomis, brūkšninis kodas, nominalus kiekis, partijos numeris, tinkamumo naudoti terminas, ingredientų sąrašas. Ant antrinės pakuotės reversinės pusės užklijuota ženklinimo etiketė lietuvių kalba.

 

Nustatyta, kad šis produktas yra pavojingas, t. y. kosmetikos gaminys, kreminiai plaukų dažai CHNA (krem-chna burgund), 50 ml, yra pavojingi, brūkšninis kodas 4670017920255, partija 23.10.2018-1-22. Kosmetikos gaminys neatitinka Reglamento (EB) Nr. 1223/2009 IV skyriaus 14 straipsnio „Prieduose išvartytų medžiagų apribojimai“ 1 dalies d punkto i papunkčio reikalavimo (kosmetikos gaminių sudėtyje negali būti konservantų, kurie išvardyti V priede, bet naudojami nesilaikant šio priedo reikalavimų – tyrimais nustatyta, kad kreminių plaukų dažų su CHNA sudėtyje yra 0,329 ± 0,037 % butil-4-hidroksibenzoato (perskaičiavus į rūgštį 0,21 %) ir 1,19 ± 0,13 % 2-fenoksietanolio, kurie neįrašyti ant pakuotės pateiktame kosmetikos gaminio ingredientų sąraše (Reglamento (EB) Nr. 1223/2009 VI skyriaus 19 straipsnio 1 dalies d punktas) ir kurių didžiausia leidžiama koncentracija paruoštame naudoti preparate gali būti: butil-4-hidroksibenzoato rūgšties 0,1 % ir 2-fenoksietanolio 1 % (Reglamento (EB) Nr. 1223/2009 V priedo „Konservantų, leidžiamų naudoti kosmetikos gaminiuose, sąrašas“ pozicijos Nr. 12a ir Nr. 29) ir II skyriaus 3 straipsnio „Sauga“ reikalavimo (rinkai tiekiami kosmetikos gaminiai turi būti saugūs žmonių sveikatai, jei naudojami laikantis įprastų ar numanomų naudojimo reikalavimų).

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 13, 15, 16 str., Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos Klaipėdos regiono rinkos priežiūros skyrius 2019-06-19 sprendimu Nr. 1LG-18 uždraudė UAB „Spekuliacija“ tiekti į rinką šį pavojingą gaminį, įpareigojo pašalinti jį iš rinkos, įspėti vartotojus apie riziką susijusią su pavojingu gaminiu bei teikti informaciją dėl tolimesnių veiksmų eigos.