en

Uždrausta teikti į rinką pavojingą veido kremą

Uždrausta teikti į rinką pavojingą veido kremą

 

Uždrausta teikti į rinką pavojingą veido kremą MARBERT 24H AQUA BOOSTER 03 Light, prekės brūkšninis kodas 4085404510306.

 

Trumpas produkto aprašymas: kosmetikos gaminys tiekiamas rinkai baltoje su melsvos spalvos juosta kartono dėžutėje, kurioje yra įdėta baltos ir melsvos spalvų plastikinė tūbelė su kremu. Kosmetikos gaminio dėžutė paženklinta ženklinimo etikete lietuvių kalba, kurioje nurodyta: „<...> Naudojimas. Ryte tepti ir kruopščiai paskirstyti priemonę ant švarios veido odos arba naudoti pagal odos poreikius. Saugoti nuo vaikų. Laikyti kambario temperatūroje. Ingredients: žr. ant pakuotės. Platintojas UAB „Kosmelita“, Kaunas, Taikos pr. 100. Tel. (8-37)351724. Serijos nr. žr. ant pakuotės“. Nurodytas prekės brūkšninis kodas, pateiktas atidaryto indelio simbolis, ant kurio nurodyta laikotarpio nuo pakuotės atidarymo trukmė 12 M.

 

Produktas yra pavojingas, t.y. neatitiko 2009 m. lapkričio 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (EB) Nr. 1223/2009 dėl kosmetikos gaminių IV skyriaus 14 straipsnio 1 dalies a punkto reikalavimo, kad kosmetikos gaminių sudėtyje negali būti draudžiamų medžiagų, išvardytų šio reglamento II priede, ir 14 straipsnio 1 dalies d punkto i papunkčio reikalavimo, kad kosmetikos gaminių sudėtyje negali būti konservantų, kurie išvardyti šio reglamento V priede, bet naudojami nesilaikant šio priedo reikalavimų, pažeidžiant II skyriaus 3 straipsnioreikalavimą, kad rinkai tiekiami kosmetikos gaminiai turi būti saugūs žmonių sveikatai, jei naudojami laikantis įprastų ar numanomų naudojimo reikalavimų; neatitiko Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 3 str. 5 d. pateikto saugaus gaminio apibūdinimo (saugus gaminys – bet koks gaminys, kurio vartojimas įprastomis ar galimomis iš anksto pagrįstai numatyti vartojimo sąlygomis nekelia jokios rizikos) yra pavojingas (nesaugus), t.y. kosmetikos gaminio pakuotės ženklinime pateiktame ingredientų sąraše nurodyta medžiaga izobutilparabenas, kuri įrašyta kosmetikos gaminiuose draudžiamų medžiagų sąraše (Reglamento (EB) Nr. 1223/2009 II priedo eil. Nr. 1375) ir medžiaga (konservantas) metilizotiazolinonas, kuri uždrausta naudoti nenuplaunamuose kosmetikos gaminiuose dėl kontaktinės alergijos sukėlimo ir odos dirginimo. Platintojas UAB „Kosmelita“, tiekiantis rinkai kosmetikos gaminį -  veido kremą MARBERT 24H AQUA BOOSTER 02 Light, neatitinkantį 2009 m. lapkričio 30 d. Europos  Parlamentoir Tarybos Reglamento (EB) Nr. 1223/2009 dėl kosmetikos gaminių IV skyriaus 14 straipsnio 1 dalies a punkto, IV skyriaus 14 straipsnio 1 dalies d punkto i papunkčio ir II skyriaus 3 straipsnio reikalavimų, pažeidė Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 9 straipsnio 1 punkto reikalavimąteikti į rinką tik saugius gaminius.

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 14, 16, 17 str. ir siekiant, kad produktas nepatektų vartotojams, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos Tauragės apskrities skyrius 2017-09-15 sprendimu Nr. 1LKA-76 uždraudė UAB „Kosmelita“ tiekti produktą į rinką, įpareigojo nedelsiant pašalinti pavojingą produktą iš rinkos, įspėti vartotojus apie susijusią su pavojingu gaminiu rizika, pavojingą gaminį susigrąžinti iš vartotojų ir sunaikinti teisės aktų nustatyta tvarka.