en

Uždrausta teikti į rinką pavojingą žaislą

Uždrausta teikti į rinką pavojingą žaislą

Uždrausta teikti į Lietuvos rinką pavojingą žaislą – lėlę ant arkliuko, identifikacinis kodas ženklinimo etiketėje YT08240, prekės brūkšninis kodas 6933893332863.

 

Trumpas produkto aprašymas: žaislas – lėlė ant arkliuko, ilgais, rožinės spalvos sintetinio pluošto plaukais, surištais viršugalvyje, apauta raudonos spalvos batais. Lėlės galva pagaminta iš minkšto plastiko su nupieštomis akimis ir parausvintomis lūpomis. Lėlė sėdi ant plastikinio arkliuko. Prie arkliuko priklijuotas maišelis su saldainiais. Ženklinimo etiketėje lietuvių kalba nurodyta: „(LT) Žaisliukas ir saldainiai“, CE ženklas, vaiko amžiaus grupės ženklas (vyresniems kaip 3 metų vaikams), pagaminta Kinijoje, importuotojas UAB „Profisa“, Šaltupio g. 5, LT-02300 Vilnius, Lithuania, Tel. +370 5 2388950, prekės brūkšninis kodas 6933893332863“.

 

Žaislas – lėlė ant arkliuko yra pavojinga, t. y. lėlės ant arkliuko cheminės savybės neatitinka 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), XVII priedo 51 punkto reikalavimų, nes žaisle nustatytas di-2-etilheksilftalato (DEHP) kiekis (33,4 proc.) viršija nustatytą reikalavimą neviršyti 0,1 proc. plastifikuotos medžiagos masės žaisluose. Žaislas naudojamas pagal paskirtį ar numanomu būdu, atsižvelgiant į įprastą vaikų elgesį, gali kelti pavojų naudotojų ar trečiųjų asmenų saugai ir sveikatai. Įvertinus žaislo riziką nustatyta, kad rizika rimta, vaikui žaidžiant kyla cheminis pavojus apsinuodyti.

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 13, 15 ir 16 straipsniais, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos Šiaulių regiono rinkos priežiūros skyrius 2019-08-27  sprendimu  Nr. 1NG-71  uždraudė UAB „Profisa“ tiekti į rinką šį pavojingą gaminį, įpareigojo pašalinti jį iš rinkos, įspėti vartotojus apie riziką, susijusią su pavojingu gaminiu, bei teikti informaciją dėl tolimesnių veiksmų eigos.