en

Uždrausta teikti į rinką pavojingą žaislą

Uždrausta teikti į rinką pavojingą žaislą

 

Uždrausta teikti į Lietuvos rinką pavojingą elektrinį žaislą – meškėną su riedlente „MAGIC Skateboard LIHONQI TOYS“ art. SK-28251.

 

Trumpas produkto aprašymas: Žaislas – Meškėnas su riedlente „MAGIC Skateboard LIHONQI TOYS“ art. SK-28251 įpakuotas kartoninėje dėžėje, pagamintas iš spalvoto plastiko, valdomas nuotolinio valdymo pulteliu. Paspaudus mygtuką, Žaislas pasisuka, apsisuka 360°. Žaisle įmontuota plastikinė baterijų dėžutė, skirta dviem AA tipo 1,5 V elementams. Ant Žaislo spalvingos pakuotės gamintojo nuorodos: „LIHONGQI TOYS, Magic Skateboard, Wow!! I will not fall! Independent turn over; 360° rotate; a variety of stunts; simple operation WARNING: CHOKING HAZARD - Small parts Not for children under 3 years. MADE IN CHINE. Item No. SK-28251, 6880319282519“. Ant gamintojo pakuotės nurodyti CE, amžiaus grupės nuoroda 8m+.

 

Ant žaislo pakuotės pritvirtinta etiketė - lipdukas su informacija lietuvių kalba „Meškinas su riedlente. art. Nr. SK-28251. Kilmės šalis - Kinija. Platintojas - GLOBAL PL SP ZO AL. Krakowska 87 lok Q 7, 05-552 Wolka Kosowska, Lenkija. Netinka vaikams iki 3 metų.

 

Žaislas – meškėnas su riedlente „MAGIC Skateboard LIHONQI TOYS“ art. SK-28251, yra pavojingas; t. y. kelia rimtą pavojų aplinkai dėl žaislo, atskirose vietose esančiuose lydmetaliuose, nustatytos švino (keturiose vietose) ir kadmio (trijose vietose) koncentracijos, kurios viršija ribines vertes, numatytas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVOS 2011/65/ES dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo (ROHS) reikalavimuose ir 2008-10-08 įsakymu Nr. 4-459 ūkio ministro patvirtintų „Tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo ribojimo elektros ir elektroninėje įrangoje taisyklių“ (Nr. 4-120, 2016-02-11, paskelbta TAR 2016-02-11) II skyriaus 8 punkte –švinui (Pb 0.1 % = 1000 mg/kg). Nustatyta rizika – rimta.

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 14, 16, 17 str., Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos Klaipėdos regiono rinkos priežiūros skyrius 2019-03-13 sprendimu Nr. 1VB-19 uždraudė UAB „Lineira“ tiekti į rinką šį pavojingą gaminį, įpareigojo pašalinti jį iš rinkos, įspėti vartotojus apie riziką susijusią su pavojingu gaminiu bei teikti informaciją dėl tolimesnių veiksmų eigos.