en

Uždrausta tiekti į Lietuvos rinką pavojingą skystį elektroninėms cigaretėms

Uždrausta tiekti į Lietuvos rinką pavojingą skystį elektroninėms cigaretėms

Uždrausta tiekti į Lietuvos rinką pavojingą skystį, skirtą užpildyti elektronines cigaretes „VAMPIRE VAPE NIC SALTS HEISENBERG“, brūkšninis kodas 5060519668264.

 

Trumpas produkto aprašymas: skystis, skirtas užpildyti elektronines cigaretes „VAMPIRE VAPE NIC SALTS HEISENBERG“, brūkšninis kodas 5060519668264 – tai plastikinis buteliukas su paveikslėliu – elektroninėms cigaretėms skirtas skystis. Ant buteliuko užklijuota etiketė, kurioje yra užrašyta informacija apie gaminio vartojimą ir saugojimą ir kad gaminio nerekomenduojama vartoti jaunimui ir nerūkantiems, taip pat naudojimo būdas (pildymas), laikymo sąlygos, galimas šalutinis poveikis.

 

Gaminys – skystis, skirtas užpildyti elektronines cigaretes „VAMPIRE VAPE NIC SALTS HEISENBERG“, brūkšninis kodas 5060519668264, yra pavojingas, t. y. skystyje, skirtame užpildyti elektronines cigaretes, nikotino kiekis yra 20,4 mg/ml. Tai neatitinka Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/40/ES „Dėl valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų, reglamentuojančių tabako ir susijusių gaminių gamyba, pateikimą ir pardavimą, suderinimo ir kuria panaikinama Direktyva 2001/37/EB“ reikalavimų. Ši direktyva įgyvendinta Lietuvos Respublikos tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatyme (toliau – Įstatymas). Vadovaujantis Įstatymo 92 straipsnio 2 dalies 2 punktu, pateikiamos rinkai elektroninės cigaretės ir elektroninių cigarečių skysčiai turi atitikti šiuos reikalavimus: nikotino turinčiame skystyje nikotino yra ne daugiau kaip 20 miligramų viename mililitre skysčio patiekto į rinką.

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 13, 15 ir 16 straipsnių nuostatomis, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos Klaipėdos regiono rinkos priežiūros skyrius 2020-04-22 sprendimu Nr.1VB-29 uždraudė UAB „Litradė“ tiekti į rinką šį pavojingą gaminį, įpareigojo pašalinti jį iš rinkos, įspėti vartotojus apie riziką, susijusią su pavojingu gaminiu bei teikti informaciją dėl tolimesnių veiksmų eigos.