en

Uždrausta tiekti į Lietuvos rinką pavojingą žaislą

Uždrausta tiekti į Lietuvos rinką pavojingą žaislą

Uždrausta tiekti į Lietuvos rinką pavojingą žaislą – spalvotą tąsią masę MAGIC CRYSTAL CLAY OIL SLIME, INDEX 413975, brūkšninis kodas 5902643627291.

 

Trumpas produkto aprašymas: žaislas – spalvota tąsi masė MAGIC CRYSTAL CLAY OIL SLIME, INDEX 413975, brūkšninis kodas 5902643627291, supakuota plastikiniame indelyje. Žaislo pakuotė paženklinta CE ženklu, ženklinimo etiketėje įspėjamoji informacija nepateikta valstybine kalba.

 

Žaislas – spalvota tąsi masė MAGIC CRYSTAL CLAY OIL SLIME, INDEX 413975, brūkšninis kodas 5902643627291 yra pavojingas, patiekto į rinką žaislo cheminės savybės pagal boro įvertinimą neatitinka reikalavimų, t. y. vadovaujantis Europos Sąjungos akredituotoje laboratorijoje RISE Research Institutes of Sweden AB, Švedija, pateiktais bandymų rezultatais, nustatyta, kad žaislo, priskiriamo II kategorijai (skysta ar lipni medžiaga) bandymais nustatytas boro kiekis (714 ± 214 mg/kg) viršija Žaislų saugos techninio reglamento, patvirtinto Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2011-01-01 įsakymu Nr. 4-174 (toliau – Reglamentas) 2 priedo IV skyriaus 38 punkto 3 lentelėje nurodytą boro išsiskyrimo iš žaislo ribinę vertę (300 mg/kg skystoje ar lipnioje žaislo medžiagoje), pažeidžiant Reglamento 2 priedo IV skyriaus 24 punkto reikalavimus – žaislai turi būti suprojektuoti ir pagaminti taip, kad nekiltų rizika, jog bus pakenkta žmonių sveikatai dėl cheminių medžiagų ir mišinių, iš kurių žaislai sudaryti ar kurių yra žaislų sudėtyje, poveikio, jei žaislai naudojami, kaip nurodyta Reglamento III skyriaus 13.2 punkte, t. y. žaislas neatitinka Reglamento III skyriaus 13.1, 13.2 punktų reikalavimų. Žaislo ženklinimas neatitinka Reglamento III skyriaus 14.7 punkto ženklinimo reikalavimų.

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 13, 15 ir 16 straipsnių nuostatomis, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos Kauno regiono rinkos priežiūros skyrius 2020-02-27 sprendimu Nr.1MS-2 uždraudė UAB „Technoinform popierius“ tiekti į rinką šį pavojingą gaminį, įpareigojo pašalinti jį iš rinkos, įspėti vartotojus apie riziką, susijusią su pavojingu gaminiu bei teikti informaciją dėl tolimesnių veiksmų eigos.