en

Uždrausta tiekti į Lietuvos rinką pavojingą žaislą

Uždrausta tiekti į Lietuvos rinką pavojingą žaislą

Uždrausta tiekti į Lietuvos rinką pavojingą žaislą – ponį „First grade product“, brūkšninis kodas  6991206421796.

 

Trumpas produkto aprašymas: žaislas – ponis „First grade product“, brūkšninis kodas 6991206421796, pagamintas iš alyvinės spalvos plastiko su karčiais ir uodega, šviečiantis, įpakuotas kartoninėje pakuotėje.  

 

Žaislas – ponis „First grade product“, brūkšninis kodas  6991206421796  yra pavojingas t. y.  žaisle nustatytas di-(2-etilheksil)ftalato kiekis (21 %) viršija leistinas normas ir neatitinka  REACH Reglamento XVII priedo 51 punkto reikalavimų, t. y. di-(2–etilheksil) ftalatas (DEHP) negali būti naudojamas kaip medžiaga arba preparatų sudedamoji dalis, jei jo kiekis žaisluose ir vaikų priežiūros prekėse yra didesnis kaip 0,1 % plastifikuotos medžiagos masės. Žaislai ir vaikų priežiūros prekės, kuriuose šio ftalato kiekis yra didesnis kaip 0,1 % plastifikuotos medžiagos masės, negali būti tiekiami rinkai, tai neatitinka Žaislų saugos techninio reglamento 13.1, 13.2, IV skyriaus 24 punkto reikalavimų.

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 13, 15 ir 16 straipsnių nuostatomis, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos Kauno regiono rinkos priežiūros skyrius 2020-05-04 sprendimu Nr.1MS-5 uždraudė UAB „Tavo noras“ tiekti į rinką šį pavojingą gaminį, įpareigojo pašalinti jį iš rinkos, įspėti vartotojus apie riziką, susijusią su pavojingu gaminiu bei teikti informaciją dėl tolimesnių veiksmų eigos.