en

Uždrausta tiekti į Lietuvos rinką pavojingą žaislą

Uždrausta tiekti į Lietuvos rinką pavojingą žaislą

Uždrausta tiekti į Lietuvos rinką pavojingą žaislą – žaislinį puodelį „Peppa Pig“, prekės brūkšninis kodas  5029736058791.

 

Trumpas produkto aprašymas: žaislinis puodelis „Peppa Pig“, prekės brūkšninis kodas 5029736058791. Geltonos spalvos su raudonomis gėlytėmis standžiojo plastiko keturių raudonų ratuku žaislinis puodelis su žalia platforma. Puodelio viduje yra sėdynė. Prie platformos pritvirtinti du kabliukai. Ratukų ašys ir tvirtinimo detalės (varžteliai) – metalinės. Patraukus puodelis sukasi.

 

Žaislas yra pavojingas, t. y. žaislo mechaninės-fizikinės savybės neatitinka darniojo standarto LST EN 71-1:2014+A1:2018 „Žaislų sauga. 1 dalis. Mechaninės ir fizikinės savybės“ 5.1 b) punkto reikalavimų, tempimo bandymo (8.4.2.1 p.) metu naudojant jėgą 40 N k = 2, atsiskyrę platformos tvirtinimo kabliukai telpa į mažų dalių cilindrą, metimo bandymo metu sulūžo ir atsiskyrė vienas ratukas – telpa į mažų dalių cilindrą (8.5). Produktas neatitinka Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 3 straipsnio 19 punkto saugaus gaminio sąvokos – saugus gaminys – bet koks gaminys, kurio naudojimas įprastomis ar galimomis iš anksto pagrįstai numatyti vartojimo sąlygomis nesukelia jokios rizikos. Įvertinus riziką, nustatyta, kad rizika rimta.

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 13, 15 ir 16 straipsnių nuostatomis, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos Vilniaus regiono rinkos priežiūros skyrius 2020-02-03 sprendimu Nr.1OS-11 uždraudė UAB „Auslinda“ tiekti į rinką šį pavojingą gaminį, įpareigojo pašalinti jį iš rinkos, įspėti vartotojus apie riziką, susijusią su pavojingu gaminiu bei teikti informaciją dėl tolimesnių veiksmų eigos.