en

Uždrausta tiekti į Lietuvos rinką pavojingą žieminį kuro priedą

Uždrausta tiekti į Lietuvos rinką pavojingą žieminį kuro priedą

Uždrausta tiekti į Lietuvos rinką pavojingą žieminį kuro priedą „BiOline DIESEL FUEL DEPRESATOR CONCENTRATE“, 1:1000 ON  -30°C, brūkšninis kodas 5906719102019.

 

Trumpas produkto aprašymas: žieminis kuro priedas „BiOline DIESEL FUEL DEPRESATOR CONCENTRATE“, 1:1000 ON  -30°C, brūkšninis kodas 5906719102019 – dyzelinio kuro priedas, tiekiamas rinkai skaidraus plastiko pakuotėje su mėlynos spalvos užsukamu dangteliu. Pakuotė paženklinta ženklinimo etikete lietuvių kalba, kurioje nurodyta: „Žieminis kuro priedas DIESEL 1:1000. Sumažina kuro užšalimo temperatūrą. Neleidžia užsikimšti kuro filtrui ir vamzdeliams. Pagerina kuro sudeginimą ir optimizuoja variklio darbą. Valo ir sutepa kuro siurblį, sumažina dūmingumą <…>“. Pateikti naudojimo ypatumai, nurodytas tiekėjas – UAB „Autoarlita“, Pramonės g. 17F, Šiauliai, www.autoarlita.lt. Kilmės šalis – Lenkija. Ant pakuotės pateikta tinkamumo naudoti termino data – 20 12 2021.  

 

Žieminis kuro priedas yra pavojingas, t. y. neatitika 2008 m. gruodžio 16 d. Europos  Parlamento ir Tarybos Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo (toliau – CLP reglamentas) III antraštinės dalies „Pranešimas apie pavojų naudojant ženklinimą“ I skyriaus 17 straipsnio 1 dalies e ir f punktų, 18 straipsnio 3 dalies b punkto, 19 straipsnio 2 dalies, 20 straipsnio 1 dalies, 21 straipsnio 1 dalies, 22 straipsnio 2 dalies, 25 straipsnio 1 dalies, 2 skyriaus 31 straipsnio 4 dalies, I priedo 1 dalies 1.2.1.2 ir 1.2.1.3 skirsnių, II priedo 1 dalies 1.2.4 skirsnio reikalavimų, t. y. pavojingo mišinio pakuotės ženklinimo etiketėje lietuvių kalba nepateiktos tinkamo dydžio ir dizaino pavojaus piktogramos, nenurodytas pagal mišinio klasifikaciją priskiriamas signalinis žodis „PAVOJINGA“, nepateiktos atitinkamos pavojingumo ir atsargumo frazės, nenurodyta cheminė tapatybė sudėtyje esančios cheminės medžiagos (naftaleno), kuri prisideda prie mišinio klasifikavimo, susijusio su kancerogeniškumu, ir odą jautrinančių cheminių  medžiagų pavadinimai. Pakuotė, kurioje yra plaučių pakenkimo pavojų prarijus plačiajai visuomenei tiekiamas mišinys, neturi sunkiai vaikų atidaromo uždarymo įtaiso, tuo pažeidžiant CLP reglamento IV antraštinės dalies „Pakuotė“ 35 straipsnio 2 dalies ir II priedo 3 dalies 3.1.1.2 skirsnio reikalavimus, jog pakuotės, kuriose yra plaučių pakenkimo pavojų prarijus keliančių, plačiajai visuomenei tiekiamų mišinių, turi turėti sunkiai vaikų atidaromą uždarymo įtaisą.

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 13, 15 ir 16 straipsnių nuostatomis, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos Klaipėdos regiono rinkos priežiūros skyrius 2020-05-13 sprendimu  Nr.1VB-34 uždraudė UAB „Autoarlita“ tiekti į rinką šį pavojingą gaminį, įpareigojo pašalinti jį iš rinkos, įspėti vartotojus apie riziką, susijusią su pavojingu gaminiu bei teikti informaciją dėl tolimesnių veiksmų eigos.