en

Turizmo rinkos priežiūros skyrius

Valdemaras Stempkauskas
Skyriaus vedėjas
Tel.: (85) 204 13 42
Ramunė Lūžaitė
Vyriausioji specialistė
Tel.: (85) 204 13 43
Ramunė Tamošaitienė
Vyriausioji specialistė
Tel.: (85) 204 13 45
Marija Dankė
Vyriausioji specialistė
Tel.: (85) 205 47 92
Irena Leleivienė
Vyriausioji specialistė
Tel.: (85) 204 13 44
Ieva Lankelienė
Vyriausioji specialistė
Tel.: (85) 205 47 93
*Vartotojų skundus dėl turizmo paslaugų kokybės nagrinėja Rekreacinių paslaugų skyrius