en

Tarnybiniai nusižengimai

2018 m.

 

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos valstybės tarnautojui už Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 3 straipsnio 2 dalies 1 ir 8 punktų, 15 straipsnio 1 dalies 1 ir 4 punktų, Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymo 225 straipsnio 1 dalies 5 punkto, Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo Valstybinėje vartotojų teisių apsaugos tarnyboje taisyklių, patvirtintų 2018 m. kovo 16 d. Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus įsakymu Nr.1–53, 57 punkto bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 24 d. nutarimu Nr. 968 „Dėl valstybės tarnautojų veiklos etikos etikos taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų taisyklių 2.1, 2.2, 2.3, 2.5 ir 9.3 punktų pažeidimą paskirta tarnybinė nuobauda – griežtas papeikimas.

 

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos valstybės tarnautojui už Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 3 straipsnio 2 dalies 1 ir 8 punktų, 15 straipsnio 1 dalies 1 ir 4 punktų, Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo Valstybinėje vartotojų teisių apsaugos tarnyboje taisyklių, patvirtintų 2018 m. kovo 16 d. Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus įsakymu Nr.1–53, 57 punkto, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 24 d. nutarimu Nr. 968 „Dėl valstybės tarnautojų veiklos etikos etikos taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų taisyklių 2.1, 2.2, 2.3, 2.5 ir 9.3 punktų, Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymo 225 straipsnio 1 dalies 5 punkto pažeidimą paskirta tarnybinė nuobauda – papeikimas.

 

2017 m.

 

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos valstybės tarnautojui už Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymo 225 straipsnio 1 dalies 5 punkto, Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo Valstybinėje vartotojų teisių apsaugos tarnyboje taisyklių, patvirtintų 2016 m. kovo 8 d. Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus įsakymu Nr.1–77, 57 punkto pažeidimą paskirta tarnybinė nuobauda – papeikimas.

 

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos valstybės tarnautojui už Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymo 15 straipsnio 1 dalies 4 punkto, 225 straipsnio 1 dalies 5 punkto, Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo Valstybinėje vartotojų teisių apsaugos tarnyboje taisyklių, patvirtintų 2016 m. kovo 8 d. Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus įsakymu Nr.1–77, 57 punkto, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos darbo reglamento, patvirtinto Tarnybos 2016 m. sausio 4 d. įsakymu Nr. 1-11, 31 punkto pažeidimą paskirta tarnybinė nuobauda – pastaba.

 

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos valstybės tarnautojui už Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymo 15 straipsnio 1 dalies 4 punkto, 225 straipsnio 1 dalies 5 punkto, Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo Valstybinėje vartotojų teisių apsaugos tarnyboje taisyklių, patvirtintų 2016 m. kovo 8 d. Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus įsakymu Nr.1–77, 57 punkto, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos darbo reglamento, patvirtinto Tarnybos 2016 m. sausio 4 d. įsakymu Nr. 1-11, 31 punkto pažeidimą paskirta tarnybinė nuobauda – papeikimas.

 

2016 m.

 

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos valstybės tarnautojui už Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymo 225 straipsnio 1 dalies 5 punkto, Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo Valstybinėje vartotojų teisių apsaugos tarnyboje taisyklių, patvirtintų 2016 m. kovo 8 d. Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus įsakymu Nr.1–77, 57 punkto pažeidimą paskirta tarnybinė nuobauda – pastaba.

 

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos valstybės tarnautojui už Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymo 225 straipsnio 1 dalies 5 punkto, Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo Valstybinėje vartotojų teisių apsaugos tarnyboje taisyklių, patvirtintų 2016 m. kovo 8 d. Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus įsakymu Nr.1–77, 57 punkto pažeidimą paskirta tarnybinė nuobauda – pastaba.

 

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos valstybės tarnautojui už Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 23 straipsnio 4 dalies, Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo Valstybinėje vartotojų teisių apsaugos tarnyboje taisyklių, patvirtintų 2016 m. kovo 8 d. Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus įsakymu Nr.1–77, 8 punkto pažeidimą paskirta tarnybinė nuobauda – pastaba.