en

Teisės aktai

Pagrindiniai teisės aktai reglamentuojantys vartotojų teisių apsaugą teikiant vežimo orlaiviais paslaugas

 

Vartotojų teisių apsaugos įstatymas (Žin., 1994, Nr. 94-1833; 2007, Nr. 12-488)